Intel® Graphics Control Panel się uruchomić po zainstalowaniu go ze sklepu Microsoft® Store

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000032309

17-05-2021

Co widzisz?

Po pobraniu Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft Store i uruchomieniu go z jego lokalizacji w menu Start, aplikacja nie działa (nie pojawia się komunikat o błędzie).

Intel® Graphics Control Panel
 

Uwaga

Opcja Intel® Graphics Settings "prawym przyciskiem myszy" dostępna poniżej nie jest już dostępna w przypadku korzystania ze sterowników DCH grafiki Windows. Możesz znaleźć i otworzyć menu Intel® Graphics Control Panel Start systemu Windows. Więcej informacji.

Jak to naprawić

Przed podjęciem dalszej pracy: zalecamy zainstalowanie Intel® Graphics Command Center w miejsce Intel Graphics Control Panel. To nowy interfejs, który może łatwiej rozwiązać Twój problem. Aby zainstalować Intel Graphics Command Center, zapoznaj się z tymi instrukcjami.

Jeśli nadal chcesz skorzystać z tej Intel Graphics Control Panel, najpowszechniejsze rozwiązanie tego problemu:

 1. Kliknij Start > Ustawienia > Aplikacje i funkcje.
 2. Zlokalizuj i odinstaluj Intel® Graphics Control Panel i Intel® Graphics Driver.
  Apps and features
 3. Uruchom komputer ponownie.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i przejdź do Menedżera urządzeń.
 5. Kliknij Karty graficzne.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę graficzną HD Intel® Intel i kliknij Zaktualizuj sterownik.
  Uwaga:jeśli nie znaleziono wcześniejszych sterowników, urządzenie pojawi się jako karta sieciowa Microsoft Basic Display.
  Update Driver
 7. Kliknij Wyszukaj automatycznie aktualne oprogramowanie sterownika.
  Search automatically for updated driver software
 8. Aktualizacja Windows automatycznie wyszukaje, pobierze i zainstaluje najnowszy sterownik karty graficznej zatwierdzony dla Twojego komputera.
 9. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Jeśli ta metoda nie zadziała, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Odinstaluj Intel® Graphics Control Panel za pomocą aplikacji i funkcji i korzystaj wyłącznie ze starszych sterowników (starsze sterowniki zawierają już Intel® Graphics Control Panel).
 • Karta Intel® Graphics Control Panel jest dostępna wyłącznie w systemach instalacyjnych® graficznych Intel® z zainstalowanymi prawidłowymi sterownikami.
 • Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) mogą zmienić sposób dostępu do Intel® Graphics Control Panel. Jeśli za pomocą wymienionych wyżej metod nie możesz znaleźć Intel® Graphics Settings opcji w systemie, skontaktuj się ze swoim OEM, aby ustalić, czy zostały one zmienione w jaki sposób te opcje działają na Twoim systemie. Przedtem sprawdź, czy Twój komputer korzysta z kontrolera grafiki Intel® i ma zainstalowaną najnowszą Intel® Graphics Driver komputer.

Poniższe scenariusze mogą wywołać problem, który powoduje błąd Intel Graphics Control Panel się uruchomić:

 1. Producent Twojego komputera, określany także jako producent oryginalnego sprzętu (OEM), forsuje i instaluje sterowniki DC poprzez usługę aktualizacji Windows. Sterownik DC nadpisuje uprzednio zainstalowany sterownik DCH. Jednakże aplikacja Intel® Graphics Control Panel pobrana ze sklepu Microsoft Store nie jest usuwana z systemu podczas instalacji sterownika DC. Prowadzi to do dwóch instancji systemu Intel® Graphics Control Panel systemu, co powoduje, że żaden panel sterowania nie otwiera się.
 2. Problem ten może być również wywoływany, jeśli pobrano i zainstalowano sterownik Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft® Store, gdy sterowniki DC były już zainstalowane.
Powiązany temat
Zaprzestanie Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft* Store
Opcja Intel® Graphics Control Panel nie pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
Ogólne informacje na temat sterowników DCH grafiki Intel® Windows*