Intel® Graphics Control Panel się uruchomić po zainstalowaniu go ze sklepu Microsoft® Store

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000032309

26-01-2021

Co widzisz?

Po pobraniu Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft Store i uruchomieniu go z jego lokalizacji w menu Start, aplikacja nie działa (nie pojawia się komunikat o błędzie).

Intel® Graphics Control Panel

 

Uwaga

Opcja kontekstowa Intel® Graphics Settings "kliknięciem prawym przyciskiem myszy" dostępna poniżej nie jest już dostępna w przypadku korzystania ze sterowników DCH graphics dla systemu Windows. Możesz znaleźć i otworzyć menu Intel® Graphics Control Panel Start systemu Windows. Więcej informacji.

Dlaczego widzę ten problem?

Ten problem może wystąpić, ponieważ więcej niż jedno Intel® Graphics Control Panel zainstalowano na Twoim systemie. Aby dowiedzieć się więcej o przyczynach takiej sytuacji, zobacz Informacje na temat dc, sterowników DCH i Intel Graphics Control Panel.

Jak to naprawić

Przed podjęciem dalszej pracy: zalecamy zainstalowanie Intel® Graphics Command Center w miejsce Intel Graphics Control Panel. To nowy interfejs, który może łatwiej rozwiązać Twój problem. Aby zainstalować Intel Graphics Command Center, zapoznaj się z tymi instrukcjami.

Jeśli nadal chcesz skorzystać z tej Intel Graphics Control Panel, najpowszechniejsze rozwiązanie tego problemu:

 1. Kliknij Start > Ustawienia > Aplikacje i funkcje.
 2. Zlokalizuj i odinstaluj Intel® Graphics Control Panel i Intel® Graphics Driver.
  Apps and features
 3. Uruchom komputer ponownie.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i przejdź do Menedżera urządzeń.
 5. Kliknij Karty graficzne.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę graficzną HD Intel® Intel i kliknij Zaktualizuj sterownik.
  Uwaga:jeśli nie znaleziono wcześniejszych sterowników, urządzenie pojawi się jako karta sieciowa Microsoft Basic Display.
  Update Driver
 7. Kliknij Wyszukaj automatycznie aktualne oprogramowanie sterownika.
  Search automatically for updated driver software
 8. Aktualizacja Windows automatycznie wyszukaje, pobierze i zainstaluje najnowszy sterownik karty graficznej zatwierdzony dla Twojego komputera.
 9. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Jeśli ta metoda nie zadziała, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Odinstaluj Intel® Graphics Control Panel aplikacji i funkcji, a jedynie korzystaj ze starszych sterowników (starsze sterowniki zawierają już Intel® Graphics Control Panel).
 • Dostęp do sklepu Microsoft Store mógł zostać zablokowany przez Twojego administratora sieci. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do sklepu Microsoft Store, uzyskaj więcej informacji od Twojego administratora sieci.
 • Karta Intel® Graphics Control Panel jest dostępna wyłącznie w systemach instalacyjnych® graficznych Intel® z zainstalowanymi prawidłowymi sterownikami.
 • Upewnij się, że Twój system posiada Intel® Graphics Control Panel zainstalowany. Karta Intel® Graphics Control Panel nie jest już uwzględniona w pakiecie instalatora sterowników ze sterownikami DCH Graphics dla systemu Windows. Jednakże po instalacji sterowników DCH, Intel® Graphics Control Panel należy pobrać i zainstalować automatycznie ze sklepu Microsoft Store. Jeśli nie jest on automatycznie zainstalowany na Twoim systemie, zapoznaj się z tymi instrukcjami instalacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowników DCH karty graficznej, zobacz naszą sekcję często zadawanych pytań na ten temat.
 • Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) mogą zmienić sposób dostępu do Intel® Graphics Control Panel. Jeśli za pomocą wymienionych wyżej metod nie możesz znaleźć ustawień grafiki Intel® w opcjach systemu, skontaktuj się ze swoim OEM, aby ustalić, czy zostały one zmienione w jaki sposób działają te opcje na Twoim systemie. Przedtem sprawdź, czy Twój komputer korzysta z kontrolera grafiki Intel® i ma zainstalowaną najnowszą Intel® Graphics Driver komputer.

Poniższe scenariusze mogą wywołać problem, który powoduje błąd Intel Graphics Control Panel się uruchomić:

 1. Producent Twojego komputera, określany także jako producent oryginalnego sprzętu (OEM), forsuje i instaluje sterowniki DC poprzez usługę Aktualizacji Windows. Sterownik DC nadpisuje uprzednio zainstalowany sterownik DCH. Jednakże aplikacja Intel® Graphics Control Panel pobrana ze sklepu Microsoft Store nie jest usuwana z systemu podczas instalacji sterownika DC. Prowadzi to do dwóch instancji systemu Intel® Graphics Control Panel systemu, co powoduje, że żaden panel sterowania nie otwiera się.
 2. Problem ten może być również wywoływany, jeśli pobrano i zainstalowano system Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft® Store, gdy sterowniki DC były już zainstalowane.
Powiązany temat
Często zadawane pytania dotyczące sterowników DCH grafiki® Intel® dla systemu Windows*