Intel® Graphics Control Panel się nie uruchamia po zainstalowaniu go ze sklepu Microsoft® Store

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000032309

23-08-2021

Uwaga

Karta Intel Graphics Control Panel jest automatycznie instalowana ze sterownikami karty graficznej dla procesorów Intel® Core piątej generacji lub starszych. System Intel Graphics Control Panel nie musi być zainstalowany w tych systemach ze sklepu Microsoft Store.

W przypadku procesorów Intel® Core Intel Graphics Control Panel procesory Core Intel Graphics Control Panel zostały wycofane z produkcji i zostały zastąpione Intel Graphics Command Center. W celu instrukcje instalacji zapoznaj Intel® Graphics Command Center się z instrukcjami instalacji.

Nie znasz generacji swojego procesora? Zobacz, jak znaleźć generację Intel® Core™ 2018 r. .

Co widzisz?

Po pobraniu Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft Store i uruchomieniu go z jego lokalizacji w menu Start, aplikacja nie działa (nie pojawia się komunikato błędzie).

Intel® Graphics Control Panel
 

Uwaga

Opcja Intel® Graphics Settings "prawym przyciskiem myszy" dostępna poniżej nie jest już dostępna w przypadku korzystania ze sterowników DCH grafiki Windows. Możesz znaleźć i otworzyć menu Intel® Graphics Control Panel Start systemu Windows. Więcej informacji.

Jak to naprawić

Przed podjęciem dalszej pracy: Kontynuować można tylko, jeśli posiadasz procesor Intel® intel® dziesiątej generacji lub starszy, a aplikacja została wcześniej pobrana Intel Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft Store.

 1. Kliknij Start i > ustawienia > aplikacji i funkcji.
 2. Zlokalizuj i odinstaluj Intel® Graphics Control Panel i Intel® Graphics Driver.
  Apps and features
 3. Uruchom komputer ponownie.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i przejdź do Menedżera urządzeń.
 5. Kliknij Karty graficzne.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę graficzną HD Intel® Intel i kliknij Zaktualizuj sterownik.
  Uwaga:jeśli nie znaleziono wcześniejszych sterowników, urządzenie pojawi się jako karta sieciowa Microsoft Basic Display.
  Update Driver
 7. Kliknij Wyszukaj automatycznie aktualne oprogramowanie sterownika.
  Search automatically for updated driver software
 8. Aktualizacja Windows automatycznie wyszukaje, pobierze i zainstaluje najnowszy sterownik karty graficznej zatwierdzony dla Twojego komputera.
 9. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Poniższe scenariusze mogą wywołać problem, który Intel Graphics Control Panel nie uruchomić:

 1. Producent Twojego komputera, określany także jako producent oryginalnego sprzętu (OEM), forsuje i instaluje sterowniki DC poprzez usługę aktualizacji Windows. Sterownik DC nadpisuje uprzednio zainstalowany sterownik DCH. Jednakże aplikacja Intel® Graphics Control Panel pobrana ze sklepu Microsoft Store nie jest usuwana z systemu podczas instalacji sterownika DC. Prowadzi to do dwóch instancji systemu Intel® Graphics Control Panel systemu, co powoduje, że żaden panel sterowania nie jest otwarty.
 2. Problem ten może być również wywoływany, jeśli pobrano i zainstalowano system Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft® Store, gdy sterowniki DC były już zainstalowane.
Powiązany temat
Zaprzestanie Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft* Store
Jak uzyskać dostęp do ustawień grafiki dla procesorów Intel® piątej generacji lub starszych
Opcja Intel® Graphics Control Panel nie pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
Ogólne informacje na temat sterowników DCH grafiki Intel® dla systemu Windows*