Analiza wydajności RAID Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000032376

11-09-2019

Ten oficjalny dokument stanowi analizę wydajności RAID oraz opisuje następujące możliwości:

  • Matematyka w stosunku do wydajności RAID.
  • określone implementacje RAID Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
  • w jaki sposób systemy operacyjne, urządzenia pamięci masowej i inne komponenty wpływają na wydajność. Poniżej przedstawiono próbkę materiału z białego dokumentu. Zobacz cały dokument, aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.

Analiza wydajności RAID Intel® VROC (PDF)PDF icon
Rozmiar: 360 KB
Data: styczeń 2019
Poprawka: 002

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje związane z systemem Linux * i Windows *, zobacz:

Procesory Intel® Virtual RAID w procesorach Windows * Performance (PDF)PDF icon
Rozmiar: 226 KB
Data: styczeń 2019

Procesor Intel® Virtual RAID Performance w systemie Linux (PDF)PDF icon
Rozmiar: 532 KB
Data: styczeń 2019

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.

 

Zakres

Rozwiązania pamięci masowej RAID zapewniają użytkownikom połączenie w zakresie ochrony danych i przyspieszenia wydajności. Każdy poziom RAID przetwarza operacje zapisu we/wy w różny sposób i przechowuje dane w określonym wzorcu na zestawach dysków członkowskich RAID. Naszym celem jest wyróżnienie wzorców pamięci masowej na poziomie RAID 0/1/10/5 i wyjaśnienie, w jaki sposób każdy deseń wpływa na wydajność rozwiązania pamięci masowej. Zrozumienie źródłowego procesu we/wy umożliwia zrozumienie teoretycznej wydajności maksymalnej dla każdego poziomu RAID. Będziemy dowiedzieć się, w jaki sposób firma Intel VROC implementuje te poziomy RAID w rzeczywistym produkcie. Zobaczmy, jak wydajność Intel® VROC porównuje się z teoretycznymi maksymalnymi standardami. W przyszłości wyjaśnimy, dlaczego istnieją różnice w wydajności między procesorem Intel VROC a teoretycznymi maksimummi wyrządzonymi przez aparat Intel VROC RAID. Będziemy oglądać ograniczenia systemu operacyjnego, architekturę SSD i inne.

Docelowej

Administratorzy centrów przetwarzania danych, Architektzy i kierownicy; Testy wydajności pamięci masowej; Producentów platform serwerowych.

Matematyczny model wydajności RAID

Modele matematyczne RAID określają maksymalną teoretyczną wydajność systemów RAID bez uwzględniania ograniczeń nałożonych sprzętowo lub programowo. Niektóre z tych numerów mogą nie być osiągalne w ustawieniach rzeczywistych na skutek ograniczeń sprzętowych i programowych. W takich przypadkach w dalszej części tego dokumentu zostanie przedstawione wyjaśnienie.

Tabela podsumowań

RAID mathematical models defining the maximum theoretical performance of RAID systems.

Wpływ na wydajność systemu operacyjnego na komputerze Intel VROC

W niektórych przypadkach wydajność firmy Intel VROC nie spełnia wartości teoretycznych opisanych w sekcji powyżej. Czasami wynika to z wpływu, jaki system operacyjny obsługuje Intel VROC. W systemie Windows, dzięki energooszczędnym DYSKom Intel VROC RAID liczby IOPS są obecnie ograniczone do:

  • ~ 1 IOPS dla pojedynczego woluminu RAID
  • ~ 1.4 m IOPS dla wielu woluminów RAID

Wniosku

Opis rozwiązań RAID Fundamentals ma znaczenie krytyczne, aby prawidłowo ocenić rozwiązanie pamięci masowej. Każdy poziom RAID zapewnia wymianę handlową pomiędzy nadmiarowością, wydajnością i kosztami. Dokument ten może służyć do wybierania odpowiedniego poziomu RAID na potrzeby określonych potrzeb w zakresie pamięci masowej. Co więcej, Intel VROC to hybrydowe rozwiązanie RAID, które zapewnia funkcjonalność RAID w NVMe. Dzięki technologii NVMe SSD połączonej bezpośrednio z PROCESORem, Intel VROC zapewnia zoptymalizowane konfiguracje RAID, które osiągają wiele teoretycznych maksimum opisanych powyżej.

Temat pokrewny
Intel® Virtual RAID on CPU skalowanie RAID