TA-1144: Rodzina produktów serwerowych Intel® Server S7200APR procesorem posiada przykładowe etykiety technologiczne na płytach

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000032536

15-02-2019

Co widzę?

Firma Intel odkryła ostatnio problem, w którym na płytach produkcyjnych znajduje się etykieta przykładowej inżynierii . Etykieta jest zamontowana na przedniej stronie planszy i nie jest widoczna dla Ciebie bez demontażu planszy z modułu obliczeniowego. Etykieta (PBA J47221-251 lub nowsza) widoczna na górnej stronie płyty głównej jest poprawną etykietą produkcji dla Intel® Server Board S7200APR procesorem. Więcej informacji na temat zagrożonych produktów można znaleźć w pliku PDF:

Ta-1144 (PDF)PDF icon
Rodzina procesorów Intel® Server S7200APR procesorem posiada przykładowe etykiety technologiczne na płytach.

Rozmiar: 103 KB
Data: 2019 lutego

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.

Dlaczego to widzę?

Podczas budowania płyt produkcyjnych wyznaczona została pełna główna przyczyna, czyli kompilacja materiału (BOM) i standardowa procedura operacyjna (SOP).

Czy ten problem został rozwiązany?

Ten błąd został poprawiony, a na obecnych płytach produkcyjnych nie ma etykiety przykładowej dla inżynierii. SOP fabryczny został zaktualizowany, aby upewnić się, że nie ma w przyszłości tej nieprawidłowo nadanej etykiety.

Czy muszę coś jeszcze zrobić?

Jak wcześniej stwierdzono, etykieta znajduje się na przedniej stronie płyty głównej i nie jest widoczna dla klientów. Jak wcześniej stwierdzono, etykieta produkcyjna znajduje się w górnej części płyty. Intel nie zaleca żadnego działania klienta związanego z opisywanym problemem. Podane informacje dotyczą wyłącznie Twoich informacji (FYI). Problem nie ma wpływu na formę, dopasowanie, funkcję lub wydajność na płytach produkcyjnych.