Identyfikator artykułu: 000032566 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 22-07-2021

Jak zrobić, aby dyski JBOD jako "niekonfigurowane dobre" w mojej pamięci 6 Gb/s Intel® RAID Adapter / Intel® RAID Module?

Środowisko

Dotyczy wszystkich kart sieciowych Intel® RAID 6 Gb/s i Intel® RAID Modules Zawiera: moduł Intel® Integrated Server RAID AXXRMS2AF080

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Zmień dyski w trybie JBOD (pass napędzane) na Niekonfigurowany dobry tryb, aby można je było używać w macierzy RAID.

Opis

Nowo zainstalowane/wymienione dyski są rozpoznawane przez firmę Intel® RAID Controller jako JBOD (tylko dyskietki) i nie mogą być uwzględnione w nowym macierzu RAID ani użyte do zrekonsekwował istniejącej macierzy RAID.

 

Rozwiazanie

Aby korzystać z nowo zainstalowanych dysków w macierzy RAID, musisz zmienić je na Niepokonfigurowane dobre z JBOD:

 1. Naciśnij klawisz Ctrl+G, aby uruchomić Intel® RAID BIOS lub przejść do głównego ekranu wyboru kontrolera w Intel® RAID Controller BIOS.
 2. Po w menu dysku wybierz nowo wprowadzony dysk twardy wymieniony jako JBOD.
 3. Kliknij Właściwości,a następnie kliknij Przejdź.
 4. Na ekranie Właściwości dysku:
  1. Wybierz Opcję Upewnij się, że konfiguracja jest dobra.
  2. Kliknij Przejdź.
  3. Kliknij Dalej.
  4. Upewnij się, że dyski są wymienione jako Dobra konfiguracja w menu dysku lub w oknie Dysk wirtualny.

Po ukończeniu tego zadania należy włączyć wybór dysków.

Jeśli macierz RAID jest zdegradowana, regeneracja powinna się rozpocząć automatycznie. Możesz również użyć tych niekonfigurowanych dobrych dysków, aby stworzyć nowy macierz RAID.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.