Przewodnik ewaluacyjny dla dysk półprzewodnikowy Intel® / SSD Intel® z serii DC P4510 z systemem Linux* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) z FIO*

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000032617

18-02-2022

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) to główne rozwiązanie dla NVMe* RAID. Jedną z kluczowych wskaźników wykorzystywanych do oceny rozwiązań RAID jest zdolność tego rozwiązania do skalowania wydajności. W tym przewodniku przedstawiono najbardziej znane praktyki i konfigurację oceny dysk półprzewodnikowy Intel® / SSD Intel® serii DC P4510 przy użyciu systemu Linux* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) z FIO*.

Przewodnik po ocenie wydajności (PDF) PDF icon
Rozmiar: 679 KB
Data: czerwiec 2019 roku
Wersja: 004

Przykładowy kod referencyjny skryptu FIO (ZIP)
Rozmiar: 3 KB

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*