Identyfikator artykułu: 000032796 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Korzystanie Intel Unite® z systemem Android z serwerem proxy

Środowisko

Urządzenie z systemem Android jest podłączone do sieci za pośrednictwem sieci Ethernet. Urządzenie z systemem Android nie ma innego połączenia internetowego (tj. komórkowego lub Wi-Fi). Połączenie sieciowe wymaga serwera proxy do połączenia internetowego.

WindowsServer2016

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Szczegółowe informacje na temat korzystania z platformy Intel Unite® z systemem Android z serwerem proxy

Opis

W przypadku korzystania z Intel Unite® systemu Android proces wykrywania automatyczne nie działa.

Rozwiazanie

System Android wymaga dostępu do Internetu w celu wyszukiwania w systemie ZDJĘCIA( ZDJĘCIA), aby automatyczne wykrywanie działało.  Upewnij się, że urządzenie z systemem Android ma dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, sieci komórkowej lub sieci Ethernet, która nie wymaga serwera proxy.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.