Intel® Graphics Driver systemu Windows® Security Advisory SA-00189

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000032805

29-10-2020

12 marca 2019, firma Intel ujawniła wiele potencjalnych luk w zabezpieczeniach Intel® Graphics Driver dla systemu Windows®, które mogą pozwolić na eskalację przywilejów, odmowy usługi lub ujawniania informacji.

Firma Intel opublikowała aktualizacje Intel® Graphics Driver dla® systemu Windows w celu ograniczenia tych potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Te aktualizacje zostały już dostarczone producentom systemów, z których większość przeprowadziła aktualizację bezpośrednio dla użytkowników końcowych lub przez zautomatyzowany proces aktualizacji systemu Windows® Update. Firma Intel stosuje praktykę ujawniania informacji zwaną skoordynowanym ujawnianiem, na podstawie której publicznie ujawniona Luka w Cybersecurity jest powszechnie znana wyłącznie po wdrożeniu tych rozwiązań. Jest to standardowa praktyka dla branży technologicznej.

Zagrożone produkty:

Klienci z Intel® Graphics Driverem dla wersji® systemu Windows, zanim:

  • 10.18. x. 5059 (alias 15.33. x. 5059)
  • 10.18. x. 5057 (alias 15,36. x. 5057)
  • 20.19. x. 5063 (alias 15.40. x. 5063)
  • 21.20. x. 5064 (alias 15.45. x. 5064)
  • 24.20.100.6373 (Uwaga: 25. XX. XX. XX, brak wpływu)

Firma Intel zaleca aktualizowanie Intel® Graphics Driver Windows® Update, tak jak wymieniono wyżej. Aby sprawdzić, czy w systemie działa najbardziej aktualna wersja, wykonaj następujące kroki.

Jeśli okaże się, że w systemie nie uruchomiono najnowszej wersji, skontaktuj się bezpośrednio z producentem komputera, aby ustalić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik. Firma Intel zaleca użytkownikom końcowym zainstalowanie aktualizacji sterowników dostarczonych przez producenta lub dostawcę systemu lub za pomocą narzędzia Windows® Update w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu powodowanego przez ładowanie niedostosowanych sterowników. Producenci systemów regularnie dostosowują sterowniki rodzajowe firmy Intel, tak aby spełniały potrzeby konkretnej konstrukcji systemu. Rozwiązanie Intel nie zaleca stosowania aktualizacji sterownika ogólnego Intel w przypadku korzystania ze sterowników niestandardowych. W związku z tym nie można pobrać ogólnego sterownika graficznego za pomocą narzędzia Intel Driver & Support Assistant lub Intel Download Center.

Jeśli nie masz zainstalowanego dostosowanego sterownika, możesz uaktualnić go do rodzajowego dysku graficznego Intel dla systemu Windows za pośrednictwem narzędzia Intel driver &Amp; Support Assistant lub Intel Download Center.

Dalsze szczegóły techniczne dotyczące tych luk można znaleźć w centrum zabezpieczeń firmy Intel, Intel-sa-00189.

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Ogólne pytania & odpowiedzi:

Kliknij lub pytanie, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Jakie systemy są zagrożone przez luki w zabezpieczeniach, które wymieniono w procesorze INTEL-SA-00189? Systemy z procesorem Intel z systemem Windows * będą wymagały aktualizacji sterowników w celu złagodzenia usterek opublikowanych w procesorze INTEL-SA-00189.
Czy te luki dotyczą Intel® Graphics Driver dla systemu Linux?Luki te nie mają wpływu na Intel® Graphics Driver systemu Linux.
Czy wystąpiły luki w zabezpieczeniach w systemach tego pola? Intel nie wie o wykorzystaniu tych luk w zabezpieczeniach.