Informacje prawne na Intel® Neural Compute Stick 2

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000032961

15-04-2019

W świadectwach i deklaracjach poniżej opisano oznakowanie prawne i informacje o bezpieczeństwie Intel® Neural Compute Stick 2.

Certyfikaty i deklaracje
Australijskie oświadczenie o zgodności dostawcy łączności i mediów (ACMA)PDF icon
Rozmiar pliku: 461 KB
Data: 2018 października
Intel Corporation Deklaracja zgodnościPDF icon
Rozmiar pliku: 47 KB
Data: 2018 października
IECEE wzajemne uznawanie certyfikatu testowegoPDF icon
Rozmiar pliku: 152 KB
Data: 2018 września
VCCI Rada do akceptacji sprawozdania zgodnościPDF icon
Rozmiar pliku: 333 KB
Data: 2018 października
Rejestracja urządzeń nadawczo-komunikacyjnychPDF icon
Rozmiar pliku: 582 KB
Data: 2018 października
Certyfikat Intel Neural Compute Stick 2 BSMIPDF icon
Rozmiar pliku: 1,33 MB
Data: listopad 2018
Deklaracja stanu obecności substancji zastrzeżonych – oznaczeniePDF icon
Rozmiar pliku: 1,43 MB
Data: listopad 2018
Gwarancja na Intel Neural Compute Stick 2PDF icon
Rozmiar pliku: 16,7 MB
Data: listopad 2018
Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*