Narzędzia do zarządzania systemem Linux * dla Intel® Optane™ pamięci trwałej

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000032993

02-12-2020

Poniższe informacje zawierają dostępne narzędzia do zarządzania Intel® Optane™ pamięci trwałej.

Open Source github.org (GitHub *) zapewnia obsługę narzędzi do zarządzania. Pobierz i zainstaluj oba narzędzia do zarządzania.

UwagaFunkcje zarządzania systemu Windows Server * są udostępniane przez firmę Microsoft za pośrednictwem programu PowerShell.

Po instalacji następujące polecenia wyświetlą listę dostępnych poleceń:

ipmctl help

ndctl --list-cmds