Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla pamięci trwałej Intel® Optane™

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000032996

05-01-2023

Gdzie mogę znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe Intel® Optane™ PMem do aktualizacji mojego urządzenia?
Intel® Optane™ oprogramowanie sprzętowe PMem (FW) jest publikowane z wewnętrznych portalów platform. Strona pobierania wymaga umowy o zachowaniu poufności (NDA). Dostawca Twojego systemu powinien uzyskać dostęp do strony w celu pobrania oprogramowania do pobrania. Skontaktuj się z dostawcą systemu. Można również poprosić o informacje o zatwierdzonych wersjach systemu BIOS i Intel® Optane™ oprogramowania operacyjnego PMem.

UwagaOprogramowanie sprzętowe dla płyt głównych innych firm jest dostarczane przez producenta płyty głównej i musi być uzyskane z nich. Firma Intel nie może dostarczyć oprogramowania sprzętowego dla płyt głównych innych firm.

Instrukcje dla klientów z dostępem do portalu Platform Portal:

 • Pobierz dostęp do strony za pomocą NDA.
 • W polu po lewej stronie kliknij Wyświetl/Wyszukaj wszystkie zestawy.
 • W polu Zestawy w prawym górnym rogu wpisz "Purley Refresh — Cascade Lake BKC".
 • Wybierz KitNumber, aby pobrać pliki.

 

Procedura aktualizacji

Poniższe informacje zapewniają aktualizację oprogramowania sprzętowego i procedury weryfikacyjne dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej.

UwagaPrzed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zainstaluj narzędzie do zarządzania Linux* open source.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego, użyj polecenia Pokaż oprogramowanie sprzętowe Dimm.

ipmctl show -dimm -firmware

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymaga cyklu zasilania, w którym powyższe polecenie wyświetla maksymalnie dwie wersje oprogramowania sprzętowego.

 • Oprogramowanie sprzętowe powinno być plikiem *bin, takim jak fw_ekvb0_1.2.0.5365_*.bin.
 • Aktywna wersja oprogramowania sprzętowego jest obecnie wykonywanym oprogramowaniem sprzętowym.
 • Odejmowana wersja oprogramowania (FW) jest wykonywana po kolejnym cyklu zasilania.
 • Jeśli z jakichkolwiek przyczyn aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie wczytuje się prawidłowo po cyklu zasilania, oprogramowanie sprzętowe zostanie wycofane do wcześniej aktywnej wersji.
 1. Po pobraniu pliku obrazu oprogramowania sprzętowego do systemu docelowego, upewnij się, że obraz oprogramowania sprzętowego jest prawidłowy i obsługiwany, za pomocą opcji sprawdź. *.bin>

  ipmctl load -source (firmware file) -examine -dimm

 2. Następnie zaktualizuj obraz oprogramowania sprzętowego za pomocą następującego polecenia. Zalecane jest, aby wszystkie oprogramowanie sprzętowe w systemie miały te same wersje, chociaż aktualizacja oprogramowania sprzętowego na poszczególnych modułach jest obsługiwana.

  ipmctl load -source (firmware file) -dimm

 3. Sprawdź, czy wersja oprogramowania fw jest weryfikowana zgodnie z aktualizacją.

  ipmctl show -dimm -firmware

 4. Cykl zasilania serwera i potwierdź, że aktywna wersja oprogramowania (FW) to najnowsza wersja.

  ipmctl show -dimm -firmware