Informacje gwarancyjne i proces autoryzacji zwrotu dla Intel® Optane™ pamięci trwałej

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000033031

02-12-2020

Nie trzeba rejestrować Intel® Optane™ pamięci trwałej, aby uzyskać autoryzację zwrotu materiału.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć proces gwarancji i autoryzacji zwrotu.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Sprawdź, czy Intel® Optane™ pamięci trwałej jest nadal objęta gwarancją
 • Przejdź na stronę Informacje o gwarancji .
 • W obszarze Typ produktu wybierz opcję pamięć i pamięć masowa.
 • Wprowadź unikatowy numer seryjny znajdujący się na etykiecie.
 • Kliknij przycisk Sprawdź produkty.
 • Jeśli Twój produkt jest objęty gwarancją, kliknij prośbę o pomoc techniczną dotyczącą wybranego produktu, aby rozpocząć proces autoryzacji zwrotu.
Podaj następujące informacje, aby złożyć wniosek o gwarancję Zobacz etykiety i zbierz następujące informacje o Intel® Optane™ pamięci trwałej:
 • Numer seryjny
 • Pojemność modułu
 • Numer zlecenia roboczego
 • Nazwa produktu
 • Numer katalogowy
 • Numer Administratora książek telefonicznych
Dodatkowe informacje pomocne w wniosku o udzielenie gwarancji:
 • Korekta na zakup
 • Opis symptomów lub problemu
 • Wykonane kroki rozwiązywania problemów
Po zebraniu informacji, przejdź na informacje gwarancyjne, aby zrealizować żądanie.

Intel® Optane™ DC etykiety pamięci trwałej

Intel® Optane™ DC persistent memory label

Po przesłaniu żądania autoryzacji zwrotu Gdy prześlesz swoje żądanie, agent obsługi klienta sprawdzi, czy Intel® Optane™ pamięci trwałej kwalifikuje się do zastąpienia autoryzacji danych (autoryzacji). Dla kwalifikujących się produktów Agent tworzy żądanie autoryzacji zwrotu dla Ciebie i dołącza numer autoryzacji zwrotu w generowanej przez system wiadomości e-mail. Ten adres e-mail zawiera instrukcje dotyczące wysyłki w przypadku powrotu modułu po awarii.

Aby uzyskać żądanie autoryzacji zwrotu, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wysyłki, aby dostarczyć Intel® Optane™ pamięci trwałej.

 • Przed wysyłką Intel® Optane™ pamięci trwałej:

  Jest ona traktowana jak normalna procedura wykonywania kopii zapasowych Intel® Optane™ pamięci trwałej. Uruchamianie w trybie bezpośrednim aplikacji i trybie mieszanym, tworzenie kopii zapasowych i usuwanie danych przed wysłaniem modułu
  UwagaPrzywilej ten umożliwia wymazywanie treści przed wysyłką. Wysłany moduł nie zostanie zwrócony klientowi.
 • Zwracany moduł z błędami z dołączoną etykietą.

 

Intel® Optane™ Pamięć trwała ma pięć lat ograniczonej gwarancji.

Intel® Optane™ Pamięć trwała 5-letnia ograniczona gwarancja (PDF)PDF icon
Rozmiar: 235 KB
Data: 2019 czerwca

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*