Rozwiązywanie problemów z wykrywaniem Intel® Optane™ pamięci z serii H

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000033122

12-01-2021

Jeśli napotkasz problemy z wykrywaniem modułu w obsługiwanych aplikacjach lub windows® narzędziach 10 (takich jak Menedżer urządzeń), oto kilka technik i metod, których możesz użyć, by znaleźć rozwiązanie.

Pamięć Intel® Optane™ z serii H to rozwiązanie hybrydowe, które zawiera nośniki pamięci Intel® Optane™ oraz nośniki Intel® QLC 3D NAND na tym samym urządzeniu M.2. Dopóki Intel® Rapid Storage Technology sterownik i oprogramowanie nie zostaną zainstalowane, będą one wyświetlane jako dwa indywidualne urządzenia/dyski pamięci masowej w systemie operacyjnym i BIOS-ie. Więcej informacji na temat produktu i sposobu konfiguracji systemu do obsługi .

 

Uwaga
 • Zalecamy singing sprzedawcy twojego systemu przy wyłączeniu/włączeniu przyspieszenia przed podjęciem innych czynności. Platforma może mieć modyfikacje w obrazie systemu BIOS lub systemu operacyjnego.
 • Zawsze należy kopii zapasowej wszystkich danych przed wprowadzeniem zmian w konfiguracji/zarządzaniu urządzeniami pamięci masowej.
 • Jeśli szukasz pomocy w wykrywaniu pamięci Intel® Optane™ M, zobacz tutaj.

 

ObjawemMożliwa przyczynaZalecenie
Tylko w stanie wykryć nośnik Intel® QLC 3D NAND na urządzeniu w systemie Windows* i BIOS.System BIOS może nie obsługiwać pamięci Intel® Optane™ H.

W systemach, które nie obsługują tego produktu, Intel® Optane™ pamięci na urządzeniu nie zostaną wykryte.

Potwierdź zgodność z dostawcą systemu.
UwagaZnakowanie Intel® Optane™ Memory Ready" w systemach nie musi oznaczać, że system obsługuje Intel® Optane™ pamięci z serii H. Ta marka dotyczy wyłącznie serii M.
Intel® Optane™ pamięci operacyjnej lub nośnika pamięci Intel® QLC 3D NAND w module nie jest wykrywany w systemie operacyjnym:
 • Windows (np. Menedżer urządzeń nie wykrywa w "dyskach dysków")
 • Intel® Optane™ aplikacje zdolne do pamięci
Jest on jednak wykrywany w biosie systemu.
Moduł zawiera stare dane i musi zostać zresetowany lub mógł nie zostać poprawnie wyłączony z wcześniejszego woluminu.Zapoznaj się z producenta systemu, aby uzyskać więcej szczegółów lub konkretnych wskazówek przed podjęciem dalszych kroków.
 1. Zanim wyeksądujesz się z kopii zapasowej wszystkich danych.
 2. Wprowadź system BIOS.
 3. Zlokalizuj Intel® Rapid Storage Technology stronie.
 4. Kliknij pamięć Intel® Optane™ lub nośnik Intel® QLC 3D NAND w module.
 5. Wybierz Resetuj do non-Optane lub Dekonkadenian (jeśli wolumin nie został wyłączony prawidłowo)1.
 6. Jeśli powyższe kroki nie rozwiązały tego problemu, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wszystkie partycje z systemu Windows:
  1. Otwórz Wiersz poleceń jako administrator.
  2. Wpisz diskpart i kliknij Enter.
  3. Wpisz list disk i kliknij Enter.
  4. Zanotuj numery2dysków Intel® Optane™ pamięci z serii H.
  5. Wpiszselect disk # i kliknijEnter. 
  6. Wpisz clean all1.
Aby ponownie włączyć przyspieszenie, upewnij się, że wszystkie ustawienia systemu BIOS4 i procedury, zgodnie z definicją producenta twojego systemu. Możesz również odnieść się doPodręcznik instalacji.
Menedżer urządzeń Windows i zarządzanie dyskami wykrywają moduł, ale Intel® Optane™ takich aplikacji nie potrafią.

Przykład: komunikat "Nie znaleziono kompatybilnego urządzenia Optane"

System BIOS nie jest poprawnie skonfigurowany do przyspieszenia i wykrywania kontrolera Intel® RST systemu. Skutkuje to zarządzaniem urządzeniem przez system Windows jako dwoma oddzielnymi urządzeniami pamięci masowej PCIe* (Uwaga: używanie urządzenia w tym stanie jest nieobsługiwane)Zapoznaj się z producenta systemu, aby uzyskać więcej szczegółów lub konkretnych wskazówek przed podjęciem dalszych kroków.
Ostrożność

Jeśli ustawienia w 2a lub 2b poniżej nie są odpowiednie, nie należy ich zmieniać, ponieważ może to spowodować, że system nie uruchamia się już do systemu operacyjnego. System operacyjny musi być zainstalowany z prawidłowymi ustawieniami. W celu uzyskać więcej informacji zapoznaj się z podręcznikiem instalacji.

 1. Zanim wyeksądujesz się z kopii zapasowej wszystkich danych.
 2. Potwierdzić następujące ustawienia:
  1. Opcja rozruchu jest ustawiona na UEFI, a csm jest wyłączony.
  2. Tryb kontrolera SATA ustawiony jest na wartość Intel RST Premium, a nie AHCI.
  3. Remapowanie jest wyłączone lubnie jest kontrolowane przez RST dla obu urządzeń multimedialnych z portami   PCIe-M.2, które zawierają moduł 2,3.
Tylko jeden dysk (na przykład dysk Intel Optane + 477 GBSSD) wymieniony w aplikacjach systemu Windows, takich jak Menedżer urządzeń w obszarze Dysków.Brak problemu, przyspieszenie jest włączone prawidłowo.Otwórz Intel® Optane™ lub urządzenie Intel® Memory and Storage Tool, aby zobaczyć poszczególne urządzenia multimedialne.
Urządzenie nie jest wykrywane w systemie Windows lub BIOS (w menu Intel® RST systemu).Może to być problem z urządzeniem.Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
Błąd: w Twoim systemie nie ma prawidłowych par dyskówTen błąd może być związany z tym, że oprogramowanie nie może zmienić rozmiaru partycji dysku w celu dodania wymaganych danych zarządzania do końca dysku.Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

1 Ten proces może potrwać kilka minut i może wyglądać jak zamęt strony. Pozwól, aby proces został ukończony.
2 Pamięć Intel® Optane™ H zawiera zarówno nośniki Intel® Optane™ pamięci, jak i nośniki Intel® QLC 3D w tej samej formie. Zostanie ona rozpoznana jako dwa osobne urządzenia pamięci masowej PCIe x2 na platformach z obsługiwanym systemem BIOS.
3 Potwierdź o określonych ustawieniach u sprzedawcy systemu.
4 Zmiana trybu SATA lub trybu rozruchu wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Podobne tematy
Intel® Optane™ instaluj ąc pamięć instalacyjną
Intel® Optane™ pamięci i sterowników
Inne wsparcie i pomoc techniczna