Intel® Movidius™ Neural Compute Stick – informacja o kontynuacji

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000033257

30-04-2019

Firma Intel nie zaniecha Intel® Movidius™ Neural Compute Stick.

Intel® Movidius™ Neural Compute Stick (NCS) została zastąpiona Intel® Neural Compute Stick 2em. Deweloperzy nadal współpracują z bieżącymi®ami firmy Intel NCS mogą dokonać przeglądu wskazówek dotyczących przejścia na inne platformy z Intel® Movidius™ów obliczeniowych Neuralów.

Ostatnią datą zlecenia Intel® Movidius™ Neural Compute Stick są 30 października 2019. Pomoc techniczna dla Intel® Movidius™ Neural Compute Stick będzie nadal dostępna do 30 kwietnia 2021. Wsparcie gwarancyjne dla Intel® Movidius™ Neural Compute Stick będzie nadal dostępne do 30 kwietnia 2022. Nie ma zaplanowanych dalszych aktualizacji oprogramowania dla Intel® Movidius™ Neural COMPUTE SDK.

Zestaw narzędzi Intel® OpenVINO™:

Intel® Distribution zestawu narzędzi OpenVINO™ obsługuje zarówno Intel® Movidius™ Neuralów obliczeniowych i Intel® Neural Compute Stick 2ów. Rozwiązania Intel® Neural Compute Stick deweloperzy mogą dokonać przeglądu wskazówek dotyczących przejścia z zestawu SDK Intel® Movidius™ Neural COMPUTE, aby Intel® Distribution zestawu narzędzi OpenVINO™.

Dodatkowe informacje można znaleźć w powiadomieniu o zmianach produktów (PCN116844) ogłoszonym w Intel® Quality Document Management System (QDMS).