Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z rdzeniem BIOS Aptio V

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000033291

24-08-2020

Uwaga

Firma Intel NUC, która dostarczyła w 2018 i starszych wersjach, korzysta z Intel® Visual BIOS rdzeń, który wykorzystuje inną metodę aktualizacji systemu BIOS. W tych modelach zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z wizualnym systemem BIOS.

 

Uwaga

 • Najnowsze pliki aktualizacji systemu BIOS dla produktów Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje dotyczące aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

Instrukcje dotyczące aktualizacji systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z Aptio V BIOS Core
Rozmiar: 215 KB
Data: 2020 sierpnia

 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji nie należy włączać systemu , dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Proces aktualizacji zajmie nawet 3 minuty. Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Zalecamy, aby proces był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu energiowym (najlepiej z zasilaczem UPS).
 • Starsza wersja systemu BIOS w przypadku wcześniejszej wersji nie jest zalecana i może nie być obsługiwana. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie oferować wsparcia dla najnowszych procesorów, poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi najnowszych obecnie wyprodukowanych płyt głównych. Jeśli próbujesz zmienić wersję systemu BIOS, a jego Intel® ME wersja oprogramowania sprzętowego jest starsza niż obecnie dostępna na płycie głównej, oznacza to, że nie jest ona obsługiwana.
 • Przed rozpoczęciem należy zarejestrować wszystkie ustawienia systemu BIOS, które zostały zmienione z domyślnych, dzięki czemu można je przywrócić po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja systemu BIOS Express (oparta na systemie Windows)
 1. Pobierz i Zapisz ekspresowa aktualizację systemu BIOS (.EBU. exe) do folderu tymczasowego. Przykład:

  Express BIOS Update

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę # # #. EBU. exe w celu uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Double click the EBU.exe

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe polecenia. Naciśnij przycisk t, aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć aktualizację.

  Press Y to restart the computer

 4. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes

 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows.

 

Aktualizacja F7 Opcja F7 Aktualizacja systemu BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS w trakcie procesu rozruchu i przed załadowaniem systemu operacyjnego.
 1. Pobierz i Zapisz system BIOS odzyskiwania (. KONIEC plik do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego.
 3. Uruchom urządzenie Intel NUC. Podczas uruchamiania komputera po wyświetleniu monitu F7 naciśnij przycisk F7 , aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.
 4. Wybierz urządzenie USB i naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device and press Enter

 5. Wybierz opcję. Plik CAP i naciśnij Wprowadź.

  Select the CAP file and press Enter

 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 7. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait 2 to 5 minutes

 8. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows.
Aktualizacja menu przycisku zasilania Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS w trakcie procesu rozruchu i przed załadowaniem systemu operacyjnego.
 1. Pobierz i Zapisz odzyskiwanie systemu BIOS (. CAP) do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB Intel NUC, gdy jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia).
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-drugim zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje dostępne w menu mogą się różnić w zależności od modelu Intel NUC).

  The Power Button Menu displays

 4. Naciśnij przycisk F7 , aby uruchomić aktualizację systemu BIOS.
 5. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait 2 to 5 minutes

 6. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie do aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS z poziomu powłoki EFI.

 1. Pobierz aktualizację UEFI Flash BIOS (*. Pliku UEFI. zip). Przykład:

  ownload the UEFI Flash BIOS Update

 2. Dwukrotnie kliknij *. Plik UEFI. zip, aby wyodrębnić jego pliki.

  Double click the UEFI zip

 3. Skopiuj iFlashVEfi64. EFI, a następnie. Pliki CAP do urządzenia USB.
 4. Podłącz urządzenie USB do portu na komputerze Intel NUC.
 5. Skonfiguruj system BIOS komputera docelowego tak, aby uruchamiał się z powłoką EFI:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Umożliwia przejście do zaawansowanego priorytetu rozruchowego > rozruchu >.
  5. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 6. Naciśnij przycisk F10 w trakcie rozruchu, aby otworzyć menu Boot.
 7. Wybierz UEFI: Wbudowana powłoka EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na dysk flash USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X oznacza numer dysku dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: Jeśli dysk USB jest fs0, wpisz fs0: i naciśnij Enter.
 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie IflashVEfi64.efi XXX.CAP (Gdzie XXX.CAP to nazwa pliku. Plik CAP) i naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij przycisk t , aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na zakończenie aktualizacji systemu BIOS.

  Wait for the BIOS update to complete

 12. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu.
 13. Ustaw oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Umożliwia przejście do zaawansowanego priorytetu rozruchowego> rozruchu >.
  3. Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  4. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  5. Włącz bezpieczny rozruch, jeśli był pierwotnie włączony.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Polecenie odzyskiwanie systemu BIOS według przycisku zasilania
 1. Pobierz i Zapisz plik odzyskiwania systemu BIOS na urządzeniu USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. Kliknij dwukrotnie plik RECOVERY. zip, aby wyodrębnić jego pliki.

  Double click the RECOVERY zip

  Uwaga

  • Ważne jest, aby wyodrębnić pliki z strukturą folderów plików w sposób pokazany.
  • Urządzenie USB musi zawierać folder \EFI z podfolderem \Intel, który zawiera INWHL357. Plik CAP. W przeciwnym razie odzyskiwanie zakończy się niepowodzeniem.

  Przykład: D:\INWHL357.0033.RECOVERY\EFI\INTEL\INWHL357. CAP.

 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB Intel NUC, gdy jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia).
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-drugim zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  The Power Button Menu appears

 5. Naciśnij przycisk F4 , aby uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.
 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub wyświetli monit o wyłączenie komputera.
 8. Wyjmij dysk flash USB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
Odzyskiwanie systemu BIOS przez zworkę zabezpieczeń

Uwaga:

 • Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki zabezpieczeń systemu BIOS spowoduje usunięcie kluczy modułu TPM, kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) i kluczy funkcji HDCP (Digital Content Protection) o wysokiej przepustowości.
 • Te klucze nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz i Zapisz plik odzyskiwania systemu BIOS na urządzeniu USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. Kliknij dwukrotnie *. Plik RECOVERY. zip do wyodrębnienia plików.

  Double click the RECOVERY zip

  Uwaga

  1. Ważne jest, aby wyodrębnić pliki z strukturą folderów plików w sposób pokazany.
  2. Urządzenie USB musi zawierać folder \EFI z podfolderem \Intel, który zawiera INWHL357. Plik CAP. W przeciwnym razie odzyskiwanie zakończy się niepowodzeniem.

  Przykład: D:\INWHL357.0033.RECOVERY\EFI\INTEL\INWHL357.CAP

 3. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.
 4. Otwórz obudowę i wyjmij zworkę zabezpieczeń systemu BIOS. (Zobacz Opis Specyfikacja produktów technicznych Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym lokalizację tego zworki).

  Remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego i włącz je.
 6. Poczekaj 2-5 minut na zakończenie procesu odzyskiwania.
 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 8. Wyjmij urządzenie USB.
 9. Wymień zworkę zabezpieczeń systemu BIOS.
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom ponownie komputer.