Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla komputerów Intel® NUC z rdzeniem oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI.

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000033291

27-08-2021

UwagaKomputery Intel NUC, które zostały dostarczone w 2018 i Intel® Visual BIOS, wykorzystują rdzeń procesora, który stosuje inną metodę aktualizacji systemu BIOS. Dla tych modeli zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS dla produktów Intel® NUC z visual BIOS.

 

Uwaga
 • Najnowsze pliki aktualizacji systemu BIOS dla produktów Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla® Intel® NUC z rdzeniem oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI.
Rozmiar: 215 KB
Data: sierpień 2020 r.

 • Po zakończeniu aktualizacji nie należy spowalniać systemu do czasu zakończenia aktualizacji. Proces aktualizacji potrwa do 3 minut. Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Zalecamy, aby proces ten odbywał się w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).
 • Wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i mogą nie być obsługiwane. Wcześniejsza wersja BIOS może nie obsługiwać najnowszych procesorów, poprawek błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługiwać najnowszych aktualnie produkowanych wersji płyty głównej. Jeśli próbujesz obniżyć poprzednią wersję BIOS, a jej wersja Intel® ME oprogramowania sprzętowego jest starsza niż ta dostępna obecnie na płycie głównej, przejście na niższy poziom nie jest obsługiwane.
 • Zanim rozpoczniesz, nagraj wszystkie ustawienia BIOS, które zostały zmienione domyślnie, aby można je przywrócić po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS (oparta na systemie Windows)
 1. Pobierz i zapisz ekspresowa aktualizacja systemu BIOS (.Narzędzie EBU.exe) do folderu czasowego. Przykład:

  Express BIOS Update

 2. Kliknij dwukrotnie na . EBU.exe w celu uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Double click the EBU.exe

 3. Pojawi się okno dialogowe polecenia. Naciśnij klawisz Y, aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć aktualizację.

  Press Y to restart the computer

 4. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes

 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.

 

Aktualizacja F7 Opcja aktualizacji systemu BIOS przez W7 umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.
 1. Pobierz i zapisz system BIOS odzyskiwania. (. z o.o.) pliku na urządzenie USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera.
 3. Uruchom Intel NUC. Podczas uruchamiania komputera, gdy monit klawisza F7 jest wyświetlany na ekranie, naciśnij klawisz F7, by wejść do narzędzia BIOS Flash Update.
 4. Wybierz urządzenie USB i naciśnij klawisz Wprowadź.

  Select the USB device and press Enter

 5. Wybierz opcję . Plik CAP i naciśnij Wprowadź.

  Select the CAP file and press Enter

 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS przez naciśnięcie klawisza Enter.
 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2 to 5 minutes

 8. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.
Aktualizacja przez menu przycisku zasilania Aktualizacja przez menu przycisku zasilania umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.
 1. Pobierz i zapisz system BIOS (odzyskiwania). CAP) do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera Intel NUC, gdy jest on wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji).
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk zanim wyłączysz przycisk przez cztery sekundy. Wyświetli się menu przycisku zasilania. (Opcje menu mogą się różnić, w zależności od modelu urządzenia Intel NUC.)

  The Power Button Menu displays

 4. Naciśnij klawisz F7, aby rozpocząć aktualizację systemu BIOS.
 5. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2 to 5 minutes

 6. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.
Aktualizacja z powłoki UEFI.

Narzędzie aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI.

 1. Pobierz aktualizację UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip) . Przykład:

  ownload the UEFI Flash BIOS Update

 2. Kliknij dwukrotnie na *. UEFI.zip, aby rozpakować pliki.

  Double click the UEFI zip

 3. Skopiuj iFlashVEfi64.efi i . Pliki CAP na urządzeniu USB.
 4. Podłącz urządzenie USB do portu komputera Intel NUC.
 5. Skonfiguruj system BIOS docelowego komputera tak, aby uruchamiał się do powłoki EFI:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Przejdź do opcji Zaawansowane > boot > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz opcję bezpiecznego rozruchu, jeśli jest włączona.
  4. Przejdź do opcji Advanced > Boot > Boot Priority.
  5. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 6. Naciśnij klawisz F10 podczas uruchamiania komputera, aby otworzyć menu startowe.
 7. Wybierz UEFI: zbudowane w powłoki EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na pendrive USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X to numer dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: jeśli Twój dysk USB to fs0, wpisz fs0: i naciśnij klawisz Enter.
 9. W wierszu poleceń wpisz IflashVEfi64.efi XXX.CAP (Gdzie XXX.CAP jest nazwą pliku . CAP) i naciśnij klawisz Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij klawisz Y, aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na ukończenie aktualizacji systemu BIOS.

  Wait for the BIOS update to complete

 12. Po zakończeniu uruchamiania komputera komputer uruchomi się ponownie.
 13. Przywróć oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Przejdź do opcji Advanced > Boot > Boot Priority.
  3. Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  4. Przejdź do opcji Zaawansowane > boot > bezpiecznego rozruchu.
  5. Włącz opcję bezpiecznego rozruchu, jeśli domyślnie była ona włączona.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą menu przycisku zasilania
 1. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera Intel NUC, gdy jest on wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji), a następnie podłącz Intel NUC do zasilania.
 2. Pobierz i zapisz plik ZIP Odzyskiwania systemu BIOS dla swojej jednostki Intel NUC na tym urządzeniu USB. Przykład:
  Download and save the Recovery BIOS file
 3. Kliknij dwukrotnie na RECOVERY.zip, by rozpakować pliki.
 4. Wyłącz zasilanie komputera Intel NUC, przechowuj urządzenie USB w portu USB.
 5. Naciśnij i przytrzymaj wciśnij przycisk przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie Wydania zanim nadpisze się przy 4 sekundach wyłączenia. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  The Power Button Menu appears

 6. Naciśnij klawisz F4, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu BIOS.
 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.
 8. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie komputera.
 9. Usuń pendrive USB.
 10. Uruchom komputer ponownie.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu Intel®® NUC8ixINH
Uwaga
 • Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje wyczyszczenie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz kluczy systemu High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).
 • Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. Kliknij dwukrotnie Tthe *. RECOVERY.zip aby rozpakować pliki.

  Double click the RECOVERY zip

  Uwaga
  1. Należy rozpakować pliki ze strukturą folderu plików, jak pokazano.
  2. Urządzenie USB musi zawierać folder \EFI z pod folderem \Intel, który zawiera INWHL357. plik CAP. W przeciwnym razie odzyskiwanie nie powiedzie się.

  Przykład: D:\INWHL357.0033.RECOVERY\EFI\INTEL\INWHL357. CAP.

 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Otwórz obudowy i Usunąć zworki bezpieczeństwa systemu BIOS. (Zobacz Dane techniczne produktu (w celu szczegółowych informacji, w tym lokalizacji zworki.)

  Remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera i włącz.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Odłącz urządzenie USB.
 9. Wymień zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS.
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom komputer ponownie.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa dla wszystkich innych komputerów Intel® NUC z technologią Aptio® V.
Uwaga
 • Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje wyczyszczenie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz kluczy systemu High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).
 • Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS file to a USB device

 2. Kliknij dwukrotnie Tthe *. RECOVERY.zip aby rozpakować pliki.

  Double click the Recover zip and extract the files

  Uwaga
  • Plik odzyskiwania musi być umieszczony na poziomie rood urządzenia USB. W przeciwnym razie odzyskiwanie nie powiedzie się.
  • Przykład: F:\FNCML357. CAP.
 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Otwórz obudowy i Usunąć zworki bezpieczeństwa systemu BIOS. (Zobacz Dane techniczne produktu w celu szczegółowych informacji, w tym lokalizacji zworki.)

  Remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera i włączgo .
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Odłącz urządzenie USB.
 9. Wymień zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS.
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom komputer ponownie.