TA 1140: Intel® Optane™ DC Pamięć trwała przedstawia niepoprawne monitorowanie mocy pamięci dzięki pierwszej generacji Intel® Server Board rodzina produktów S2600WF/S2600BP

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000033305

30-04-2019

Poradnik techniczny Intel (PDF) PDF icon

Zobacz plik PDF powyżej:

  • Szczegółowe informacje o niniejszym poradniku technicznym
  • Produkty dotknięte problemem i produkty mające negatywny wpływ w przypadku połączenia z produktami podlegającymi usterce
  • Zaktualizowano główną przyczynę i miejsce uzyskania oprogramowania sprzętowego, które rozwiązuje ten problem

Monitorowanie mocy pamięci dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej na produktach, których dotyczy problem, wymienionych w dokumencie daje wyniki w odniesieniu do mocy lub pamięci podlegającej zgłoszeniu.

W przypadku tego problemu nie doobserwowano żadnej awarii funkcjonalnej, ale raportowanie mocy pamięci jest niewłaściwe.

Rozmiar: 203 KB
Data: 2019 kwietnia

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.