E: [ncAPI] [43627] ncDeviceOpen: 619 globalne inicjowanie obiektu mutex nie powiodło się

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000033390

08-08-2019

Użytkownicy zgłosili następujący błąd w celu uruchamiania aplikacji OpenVINO Toolkit, która si™ Intel® Myriad Myriad Movidius.

E: [ncAPI] [     43627] ncDeviceOpen:619    global mutex initialization failed


Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

  1. Zamknij bieżący terminal i Otwórz nowy.
  2. Uruchom ponownie komputer.
  3. Sprawdź katalog /tmp pliku o nazwie mvnc.mutex. Jeśli tak, usuń go i spróbuj ponownie.