Stałe ustawienie OpenVINO™ toolkit environment variables for Windows® 10

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000033440

30-07-2021

Możesz ręcznie ustawić OpenVINO™ środowiskowych na stałe w systemie Windows® 10. W systemie Windows® 10 przejdź do Panelu sterowania > System i Security > System > Advanced System Settings > Environment Variables. W obszarze Zmienne systemowedodaj następujące zmienne jako nowe wraz z ich odpowiednią wartością, jak pokazano poniżej:

Nazwa zmiennaWartość zmiennaNotatki
INTEL_OPENVINO_DIRC:\Program Files (x86)\Intel\openvino_2021.4.582Path to your OpenVINO™ toolkit installation
GNA_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib 
INTEL_CVSDK_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR% 
ngraph_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\cmake 
OpenCV_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\opencv\cmake 
OPENMP_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib 
OPENVINO_LIB_PATHS%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Release
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Debug
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib
Wpisy do OPENVINO_LIB_PATHS
InferenceEngine_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\share 
HDDL_INSTALL_DIR %INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl 
PYTHONPATH%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\tools\post_training_optimization_toolkit
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\open_model_zoo\tools\accuracy_checker
%INTEL_OPENVINO_DIR%\python\python3.8
%INTEL_OPENVINO_DIR%\python\python3
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\model_optimizer
Sprawdź wersję python* i dostosuj wpisy
Głównego%INTEL_OPENVINO_DIR% 
SCRIPT_NAMEsetupvars.bat 
TBB_DIR%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\cmake
 
 

Należy również edytować zmienną ścieżkę w ustawieniach zmiennych systemowych i dodać następujące wpisy:

%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\ngraph\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\tbb\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Release
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\bin\intel64\Debug
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\hddl\bin
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\omp\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\inference_engine\external\gna\lib
%INTEL_OPENVINO_DIR%\deployment_tools\model_optimizer
%INTEL_OPENVINO_DIR%\opencv\bin

 

UwagaObowiązuje to w przypadku wersji 2021.4 OpenVINO™ toolkit.
 Aby zmiany weszły w życie, może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.