Identyfikator artykułu: 000034031 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 31-08-2021

Błąd® sterownika grafiki INTEL Intel® Driver & Support Assistant NUC (IDSA)

Środowisko

Intel® NUC Kit NUC7i7BNHBIOS Wersja: 0072

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Pobierz i zainstaluj sterownik karty graficznej ręcznie, gdy otrzymujesz komunikat błędu od IDSA: "Niestandardowy sterownik producenta komputera jest zainstalowany na Twoim komputerze..."

Opis

Po ręcznej aktualizacji sterownika karty graficznej z wersji 24.20.100.6194 do wersji 24.20.100.6286 wyświetlony został komunikat błędu .

Niestandardowy sterownik producenta komputera jest zainstalowany na Twoim komputerze. Ten Intel Driver & Support Assistant nie jest w stanie zaktualizować sterownika. Instalacja ogólnego sterownika firmy Intel zamiast niestandardowego sterownika producenta komputera może spowodować problemy techniczne. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać najnowszy sterownik dla Twojego komputera.

Rozwiazanie

Wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz najnowszą aktualizację systemu Windows*
  2. Pobierz najnowszy sterownik karty graficznej
  3. Odinstaluj bieżący sterownik karty graficznej z Menedżera urządzeń
  4. Zainstaluj najnowszy sterownik ręcznie.
Dodatkowe informacje

Przyczyna: Intel® Driver and Support Assistant nie rozpoznaje tego sterownika jako produktu Intel.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.