Identyfikator artykułu: 000034272 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 01-09-2022

Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) wyświetla komunikat "Ryzyko (zdarzenie SMART)"

Środowisko

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Wyjaśnia komunikat podręczny "At risk (SMART event)" z aplikacji Intel® Optane™ Memory and Storage Management/Intel RST.

Opis

Wystąpił wyskakujący okienko Windows, takie jak:

 • Dysk SSD SATA podłączony do pewnego kontrolera i pewien port stwarza problemy i jest wskazany (zdarzenie SMART). Na przykład dysk SSD SATA w kontrolerze 0, port 2: ryzyko (zdarzenie SMART).
 • Intel® Optane™ pamięć wyświetla błąd "Ryzyko" (zdarzenie SMART).
 • Wymagana uwaga: jeden z Dysków jest narażony na ryzyko (zdarzenie SMART). Aby uzyskać szczegółowe informacje, otwórz aplikację Intel® Optane™ zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową.
Rozdzielczość

Wiadomość informuje użytkownika, że potencjalny problem został wykryty w SSD, pamięci Intel® Optane™ lub aplikacji oraz w jaki sposób komunikuje się z systemem.

To powiadomienie jest zazwyczaj wynikiem standardowego systemu monitorowania stanu systemu (SMART), który mógł wykryć problem z urządzeniem pamięci masowej w systemie zarządzanym przez sterownik/kontroler Technologia pamięci Intel Rapid.  Może to być również aplikacja, która nie jest w stanie wykryć macierzy RAID lub Intel Optane woluminów pamięci, jakich oczekiwała.

Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj wszystkie poniższe wskazówki:

 • Dyski SSD i HDD: Niektórzy producenci systemów i dysków SSD uwzględnili opcję testowania i naprawy integralności dysków SSD SATA.

  1. W systemie BIOS może być dostępna opcja testowania integralności dysku SSD. Prosimy o skontaktowanie się z dostawcą systemu w celu potwierdzenia, czy jest on dostępny w celu testowania/naprawy urządzeń pamięci masowej.
  2. Sprawdź dostawcę dysku pamięci masowej (na przykład firma Intel zapewnia Intel Memory and Storage Tool), który może uruchamiać diagnostykę na dysku.
  3. Dostępne są również narzędzia w systemie operacyjnym Windows*. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami , aby sprawdzić i naprawić dyski systemowe w przypadku problemów z integralnością.

 

Uwaga

Jak potwierdzić, czy pamięć Technologia pamięci Intel® Rapid/Intel® Optane™ jest używana w moim systemie

 

 • Pamięć Intel® Optane™:

  1. Obok komunikatu "At Risk" (zdarzenie SMART) znajduje się hiperłącze w wążach , Suppress SMART. Kliknięcie tej opcji spowoduje wyłączenie pamięci Intel® Optane™.
  2. Po wyłączeniu pamięci Intel® Optane™ Dostęp Wiersz poleceń I Wyczyść pamięć Intel® Optane™.
   1. Otwórz wiersz poleceń dla administratora (kliknij ikonę menu Start, wpisz Wiersz poleceń i wybierz Uruchom jako administrator).
   2. Wpisz diskpart i naciśnij klawisz Enter.
   3. Wpisz list disk, by wyświetlić listę połączonych urządzeń pamięci masowej. Tutaj powinien być widoczny moduł pamięci Intel Optane. Zanotuj numer dysku.
   4. Wpisz Select Disk # i naciśnij klawiszEnter. Upewnij się, że dostosuj numer dysku wyświetlany dla Twojego modułu. 
   5. Wpisz Clean i naciśnij klawisz Enter. Diskpart przejdzie do niskopoziomowego formatu modułu pamięci. Po ukończeniu polecenia wiersz poleceń może zostać zamknięty.
  3. Uruchom ponownie system, ponownie wejdź do aplikacji zarządzania pamięcią masową i pamięcią Intel® Optane i włącz Intel® Optane™ pamięć.

 

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.