Identyfikator artykułu: 000035616 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 28-07-2021

Jak zmienić z portu HTTP (Hyper hiperprzegniazowego protokołu transferowego) (16992) na port HTTPS (Hyperkioto Transfer Protocol Secure) (16993) na Intel® Active Management Technology?

Środowisko

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Kroki do przodu z niezabezpieczony port do bezpiecznego portu

Opis

Chcesz zmienić port, aby korzystać z HTTPS, zamiast domyślnego HTTP.

Rozwiazanie

Zgodnie z sekcją Definiowanie zabezpieczeń warstwy transportowej (TLS) w sekcji Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)w celu konfiguracji ustawień TLS sprawdź, jak skonfigurować TLS. Po włączeniu TLS urządzenie Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) uwierzytelnia się z innymi aplikacjami za pomocą certyfikatu serwera; Zamiast portu HTTP używany będzie port HTTPS.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.