Identyfikator artykułu: 000036048 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-07-2021

Komputer Compute Stick nie wykrywa dysku rozruchowego.

Środowisko

windows1032bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

W tym artykule znajdują się instrukcje mające na celu naprawienie problemów, w których komputer Compute Stick nie może uruchomić się z systemu Windows.

Opis

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania: "Brak urządzenia uruchamiającego".

Rozwiazanie

Spróbuj wykonać następujące podstawowe kroki rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.