Identyfikator artykułu: 000036098 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 07-11-2022

Jakiego rodzaju szyfrowania używają dyski Intel® SSD?

Środowisko

Dotyczy wszystkich dysków Intel® SSD z technologią szyfrowania 256 bitów AES.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opisuje typ szyfrowania używany w dyskach Intel® SSD.

Opis

Ten dysk reklamuje szyfrowanie AES256. W jaki sposób jest ona włączona i zarządzana?

Rozdzielczość

Dyski Intel® SSD wykorzystują AES-XTS-256 jako metodę szyfrowania.

Jeśli Intel® SSD nie ma skonfigurowanego interfejsu zabezpieczeń (takiego jak TCG Opal), funkcja szyfrowania urządzenia nie zapewnia poufności danych użytkownika. W takich warunkach silnik szyfrowania w urządzeniu działa bardziej jak scrambler danych. Bez skonfigurowanego interfejsu zabezpieczeń każdy, kto ma dostęp do urządzenia, może pobrać dane zapisane na urządzeniu. Aby zapewnić poufność danych na dysku SSD, należy aktywować interfejs bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz ustawić hasło dysku, skontaktuj się z producentem komputera, ponieważ może się to różnić w zależności od dostawcy. W niektórych przypadkach hasło można ustawić w BIOS-ie i innych przypadkach w oprogramowaniu. Należy pamiętać, że instrukcje producenta mogą wymagać dodatkowych kroków w celu prawidłowego konfiguracji interfejsu zabezpieczeń. Pamiętaj więc o przestrzeganiu wszystkich zalecanych kroków.

Uwaga

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.