Identyfikator artykułu: 000037945 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 13-04-2022

Jak rozwiązać problem z wpisami dziennika zdarzeń systemowych (LOGICZNY), związanych z płytą bazową +12 V (BB +12,0 V)

Środowisko

rodziny produktów Intel® Server Board S7200/S2600/S4600/S2400/S1600/S1400

OS Independent

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Zalecane kroki w celu rozwiązywania problemów z wpisami błędów LOGICZNYCH specyficznych dla płyty bazowej +12 V (BB +12.0V)

Opis

System zgłasza jeden z czujników jako wadliwy: BB +12.0V

Rozwiazanie

Jeśli chodzi o czujnik płyty bazowej +12 V (BB +12.0V) (Czujnik# D0h), +12 V jest dostarczany przez zasilacze i używany przez dyski SATA, wentylatory i karty PCI-E*. Dodatkowo jest on wykorzystywany do generowania różnych napięcia procesora. W rezultacie należy postępować zgodnie z zaleceniami w sekcji Czujniki napięcia oparte na wartości progowej — kolejne kroki w odpowiednim przewodniku po rozwiązywaniu problemów dotyczących dzienników zdarzeń systemowych (RAM):

  1. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
  2. Sprawdź połączenia na wentylatorach i dyskach twardych (HDD)..
  3. Zaktualizuj BIOS/oprogramowanie sprzętowe do najnowszych informacji.
  4. Jeśli problem następuje za komponentem, zamień go.

W celu uzyskania dalszej diagnozy skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel , za pomocą dzienników zdarzeń systemowych .

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.