Identyfikator artykułu: 000038205 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Którego Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) należy użyć podczas instalacji/instalacji systemu Windows*?

Środowisko

Płyty serwerowe Intel® lub systemy serwerowe Intel® Intel® VROC NVMe* RAID Intel® VROC SATA RAID (wcześniej Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)  Serwer Windows* 2016/2019 dla systemu operacyjnego

System operacyjny

WindowsServer2016

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Jak ustalić, który sterownik F6 należy użyć podczas instalacji systemu operacyjnego Windows* Server?

Opis

Których sterowników F6 należy użyć z pakietu oprogramowania Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) podczas instalacji systemu operacyjnego Windows (OS)?

  • iaRNVMe.free.win7.64bit.ver
  • iaRNVMe.free.win8.64bit.ver
  • iaStorE.free.win7.64bit.5.ver
  • iaStorE.free.win8.64bit.ver
  • iaVROC.free.win7.64bit.ver
  • iaVROC.free.win8.64bit.ver
UwagaSterowniki F6 są w pakiecie oprogramowania SW_Packages\F6-drivers\F6 pakietu oprogramowania Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).
Rozdzielczość

W Intel® VROC NVMe RAID wybierz iaVROC.free.win8.64bit.ver.

W Intel® VROC SATA RAID (dawniej Intel® RSTe), wybierz iaStorE.free.win8.64bit.ver.

 

Informacje o produktach i wydajności

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.