Identyfikator artykułu: 000038385 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 06-07-2021

How to Access the RAID BIOS During POST for the Tri-Mode Intel® RAID Controllers

Podsumowanie

Instrukcje konfiguracji kontrolerów Intel® RAID trybie tri-mode w środowisku przed rozruchem

Opis

Podczas postowania systemu nie ma monitu o dostępie/otwarciu narzędzia konfiguracyjnego ROM opcji BIOS RAID.

Rozwiazanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby skonfigurować kontrolery Intel® RAID trybie trzy tryby w środowisku przed rozruchem:

Uwaga

Twój system musi być skonfigurowany w trybie rozruchu UEFI. W przypadku kontrolerów z trybem Tri-Mode nie ma wbudowanego narzędzia konfigurowego, gdy system jest skonfigurowany do starszego trybu rozruchu.

  1. Uruchom system.
  2. Naciśnij klawisz F2, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do zaawansowanej konfiguracji -> PCI –> sterowania ROM opcji UEFI.
  4. W obszarze Kontroler pamięci masowej wybierz swój tryb trzy trybów Intel® RAID Controller.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.