Identyfikator artykułu: 000038757 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 04-10-2021

Gdzie można uzyskać sterownik grafiki HD Intel® produktu OEM

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać najbardziej kompatybilny sterownik z Twoim systemem. Dowiedz się więcej o systemach operacyjnych Windows i Linux.

Opis

Gdzie mogę pobrać sterownik dla mojej grafiki HD Intel??

Rozwiazanie

Firma Intel dostarcza ogólne wersje oprogramowania i sterowników.

  • Producent Twojego komputera mógł zmodyfikować funkcje, wprowadzić dostosowania lub dokonać innych zmian.
  • Jeśli posiadasz urządzenie OEM, skontaktuj się ze stronami pomocy technicznej producenta komputera, aby uzyskać najlepszą zgodność sterowników z Twoim systemem.

Gdzie można pobrać ogólne sterowniki grafiki Intel?

Dodatkowe informacje

OEM: producent oryginalnego sprzętu

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.