TA-1146: Intel® OFU i Syscfg – oprogramowanie – komunikat o błędzie w przypadku systemu operacyjnego Linux * z ustawieniem jądra iomem = Strict

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000054751

15-10-2020

Podczas aktualizacji SFUP w systemie operacyjnym Linux * przy użyciu narzędzia Intel® OFU w celu zaktualizowania systemu operacyjnego z iomem=strict na jądro zgłaszany jest błąd analizy pliku konfiguracji. Intel® ME

Komunikat o błędzie jest wyświetlany w konsoli w przypadku uruchamiania polecenia syscfg-i w systemie operacyjnym Linux przy ustawieniu jądra iomem=strict.

W przypadku jądra systemu operacyjnego Linux 4,5 lub nowszego, dostęp do danych we/wy mapowanych do pamięci (MMIO) jest domyślnie ustawiony na tryb ścisły (iomem = Strict), co uniemożliwia dostęp do pamięci MMIO urządzenia za pomocą narzędzia, takiego jak Intel® OFU lub Syscfg Utility.

Więcej informacji na temat głównych przyczyn i rozejść znajduje się w pliku PDF.

Ta-1146-2 (PDF)PDF icon
Wywołanie ipmitool z systemu zdalnego wymaga dodatkowego parametru w celu połączenia z systemami serwerowymi Intel®, w których zainstalowano oprogramowanie sprzętowe BMC v 1,90 lub nowszego.

Rozmiar: 208 KB
Data: 2020 sierpnia

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*.