Identyfikator artykułu: 000054773 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 06-08-2021

Czy mini komputery Intel® NUC mogą uruchamiać się automatycznie, gdy źródło zasilania jest podłączone?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Tę funkcję można skonfigurować w BIOS-ie poprzez ustawienia zasilania.

Opis

Czy można skonfigurować system BIOS firmy Intel® NUC w taki sposób, aby po połączeniu zasilacza z urządzeniem automatycznie się uruchamiał bez naciśnięcia przycisku zasilania?

Rozwiazanie

W celu skonfigurowania komputera Intel® NUC do zasilania, gdy podłączone jest źródło zasilania:

  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu Power > Power Settings (Ustawienia zasilania wtórnych).
  3. Ustaw opcję Po nieudanych przy zasilaniu.
  4. Naciśnij klawisz F10 i zapisz zmiany i wyjść z systemu BIOS.
Uwaga:W przypadku tych ustawień wyłączenie systemu spowoduje wyłączenie systemu w stanie wyłączonym.

 

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.