Przewodnik rozwiązywania problemów z Intel® Optane™ pamięci

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000055140

29-01-2020

Intel® Optane™ pamięć to rozwiązanie do przyspieszania systemowego, które Intel® Optane™ wykorzystuje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) w celu zwiększenia wydajności systemu.

Przewodnik ten koncentruje się na sposobach rozwiązywania problemów z pamięcią Intel® Optane™.

Notatki
 • Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest zainstalowana w systemie, na przykład laptopie, skontaktuj się z dostawcą. W tym przewodniku mogą występować niestandardowe ustawienia, które wpływają na konfigurację modułu.
 • Niektóre z czynności opisanych w niniejszym przewodniku obejmują zmiany systemowe, które mogą spowodować problemy z danymi. Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych przed podjęciem jakiejkolwiek sugestii wymienionej w niniejszym przewodniku.

Przed włączeniem pamięci Intel® Optane™ należy wykonać dwie główne konfiguracje. Pierwszy z nich znajduje się na poziomie systemu BIOS, a drugi z nich znajduje się na poziomie systemu operacyjnego. W podobny sposób proces rozwiązywania problemów musi skupiać się na tych dwóch częściach.

Rozwiązywanie problemów na poziomie systemu BIOS

Rozwiązywanie problemów z pamięcią Intel® Optane™ową na poziomie systemu BIOS może się różnić w zależności od dostawcy, ponieważ nie mają one tych samych ustawień, lokalizacji i konfiguracji. Mogą mieć również funkcje specjalne, które inni dostawcy nie posiadają. Aby uzyskać pomoc dotyczącą ustawień i problemów systemu BIOS, można skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Intel . Należy pamiętać, że ze względu na wspomniane przyczyny pomoc techniczna jest ograniczona. Najlepszym zaleceniem jest skontaktowanie się z dostawcą w celu uzyskania pomocy dotyczącej konfiguracji systemu BIOS.

Dostawcy wymienieni poniżej zaświadczą Intel® Optane™ płyty główne gotowe do pamięci. Sprawdź w witrynie sieci Web Twój konkretny model płyty głównej:

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja systemu BIOS

Pierwszymi szczegółami, które należy zaznaczyć, jest wersja systemu BIOS. Może istnieć możliwość, że bieżąca wersja systemu BIOS nie uwzględnia obsługi modułu, zwłaszcza Intel® RST sterownika UEFI systemu operacyjnego 15. x lub w wersji nowszej.

Check the BIOS version

Skontaktuj się z producentem płyty głównej, aby upewnić się, że używasz najnowszej wersji systemu BIOS. Być może używana płyta główna nie obsługuje Intel® Optane™ pamięci. W każdym przypadku informacja ta musi być potwierdzona bezpośrednio przez producenta płyty głównej.

M. 2 i porty SATA

Kolejną możliwą główną przyczyną problemów jest port M. 2 używany do łączenia pamięci Intel® Optane™owej, a dyski SATA zawarte w systemie. Zwykle niektóre porty M. 2 i SATA dzielą się liniami danych, dlatego można jednocześnie używać tylko jednej z nich. Może również istnieć możliwość, że na płycie głównej znajduje się tylko jeden port M. 2, przeznaczony do obsługi modułu.

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z modułem należy wziąć pod uwagę wszystkie te scenariusze, ponieważ połączenie sprzętowe nie jest poprawne.

UwagaPołączenie sprzętowe pamięci Intel® Optane™owej i płyty głównej zmienia się w zależności od dostawcy oraz ustawień. Skontaktuj się z producentem płyty głównej i zapoznaj się z instrukcją obsługi płyty głównej, aby potwierdzić, jak właściwie podłączyć moduł.
Ustawienia systemu BIOS

Aby korzystać z pamięci Intel® Optane™, system BIOS musi być skonfigurowany poprawnie. Ustawienia systemu BIOS różnią się w zależności od dostawcy. Istnieje jednak kilka typowych ustawień, które można sprawdzić i potwierdzić w systemie BIOS płyty głównej:

 1. Tryb SATA: Tryb SATA w systemie BIOS musi być ustawiony na tryb Intel® RST. Ta opcja może pojawiać się jako Intel® RST Premium z Intel® Optane™ lub nazwą podobną. Po ustawieniu tej opcji może istnieć inna opcja dla portu M. 2, w którym moduł jest podłączony. Jeśli ta opcja jest widoczna, powinna być włączona, aby obsługiwała technologię RAID.
 2. Tryb UEFI: Istnieją dwa tryby systemu BIOS: UEFI i Legacy. System BIOS musi być skonfigurowany do pracy w trybie UEFI. Starszy tryb nie obsługuje Intel® Optane™ pamięci.
 3. Moduł wsparcia dla zgodności (CSM): Moduł wsparcia ze zgodnością (CSM) jest składnikiem oprogramowania sprzętowego UEFI, które zapewnia starszą zgodność systemu BIOS. Ta opcja musi być wyłączona.
Notatki
 • Należy pamiętać, że ustawienia te mogą, ale nie mogą być w systemie. Aby wyszukać i skonfigurować odpowiednie ustawienia, musisz przejść menu BIOS. Aby uzyskać pomoc w zakresie opcji systemu BIOS, skontaktuj się z producentem płyty głównej.
 • Jeśli system działał w trybie zgodności, zmiana w tryb UEFI może spowodować, że system przestanie się uruchamiać. Przed dokonaniem zmian w systemie należy wykonać kopię zapasową danych i skontaktować się z producentem płyty głównej w celu uzyskania pomocy w opcjach systemu BIOS.
Moduł nie został rozpoznany w systemie BIOS

Nawet jeśli nie została jeszcze włączona Intel® Optane™ pamięci, powinna pojawiać się w systemie BIOS jako dowolne inne urządzenie podłączone do płyty głównej. Potwierdź, że używany port M. 2 jest poprawny, a inne porty SATA nie występują w nich konflikty. Jeśli moduł nie jest widoczny, moduł może być uszkodzony.

Ważne jest, aby najpierw sprawdzać te szczegóły, co może spowodować oszczędność czasu w trakcie procesu rozwiązywania problemów.

Jak sprawdzić, Intel® Optane™ pamięć pojawia się w systemie BIOS

Określona lokalizacja modułu w systemie BIOS różni się w zależności od dostawcy. Na ogół powinna być ona umieszczona pod urządzeniami peryferyjnymi, prawdopodobnie w ramach opcji Intel® Rapid Storage Technology . Możesz zobaczyć listę dysków w systemie. Pamięć Intel® Optane™ powinna być uwzględniona na liście i może być wyświetlana jako Intel MEMPEK.

List of the drives in your system

Resetowanie modułu do ustawień fabrycznych

UwagaTen proces może spowodować problemy z przetwarzaniem danych. Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać kopię zapasową danych.

W zależności od dostawcy i wersji systemu BIOS można zresetować pamięć Intel® Optane™ do ustawień fabrycznych. Ta opcja jest przydatna w przypadku, gdy moduł został wcześniej sparowany z dyskiem SATA, a następnie usunięty z systemu bez wcześniejszego wyłączenia go z aplikacji.

Określona lokalizacja lub dostępność tej opcji w systemie BIOS różni się w zależności od dostawcy. Na ogół może być ona umieszczona w urządzeniach peryferyjnych, prawdopodobnie na mocy opcji Intel® Rapid Storage Technology . W tej sekcji Pamięć Intel® Optane™ powinna być wymieniona w systemie wraz z innymi podłączonymi dyskami. Opcja o nazwie Reset-do-Optane lub podobna powinna być widoczna w tym miejscu lub po wprowadzeniu opcji Intel® Optane™ Memory.

Reset to non Optane

Informacje o określonych dostawcach

Jak wcześniej wspomniano, konfiguracja systemu BIOS zmienia się w zależności od dostawcy. Powyższe informacje mogą być wykorzystane do ogólnego rozwiązywania problemów, a w przypadku określonych ustawień należy skontaktować się z producentem płyty głównej. Możesz także sprawdzić poniższą listę, korzystając z określonych przewodników, opracowanych przez niektórych dostawców:

Rozwiązywanie problemów na poziomie systemu operacyjnego

Rozwiązywanie problemów z pamięcią Intel® Optane™ na poziomie systemu operacyjnego jest zwykle związane z sposobem przyspieszenia dysku SATA przez moduł w systemie.

Wersja systemu operacyjnego

Pamięć Intel® Optane™ jest obsługiwana tylko przez system Windows® 10 64-bit. Nawet jeśli inne ustawienia są prawidłowo skonfigurowane, w przypadku wersji systemu operacyjnego system operacyjny nie będzie można skonfigurować modułu. Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić, wykonując następujące kroki:

 1. Naciśnij kombinację kluczy Windows + ri wpisz polecenie Msinfo32. EXE w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.
 2. Naciśnij Enter. Zostanie wyświetlone okno Informacje o systemie zawierające szczegółowe informacje o systemie, w tym wersję systemu operacyjnego.
UwagaOkno Informacje o systemie zawiera więcej informacji na temat bieżącej konfiguracji systemu. Możliwe jest także sprawdzenie, czy system jest skonfigurowany w trybie UEFI w ramach podsumowania systemu ≫ trybu BIOS.
Typ formatu i styl partycji

Dyski mogą używać dwóch typów formatu: podstawowy i dynamiczny. Jedynym obsługiwanym typem formatu jest podstawowy, więc jeśli dysk jest sformatowany jako dynamiczny, pamięć Intel® Optane™ nie będzie obsługiwana.

W podobny sposób istnieją dwa możliwe style partycjonowania, które dysk można skonfigurować jako: MBR lub GPT. Jedyną obsługiwaną partycją jest Tabela GPT, więc jeśli dysk jest sformatowany jako MBR, Intel® Optane™ pamięci nie będzie obsługiwał tego dysku.

Jak sprawdzić typ formatu i styl partycji

Istnieją różne sposoby sprawdzania bieżącego typu formatu i stylu partycji dysków w systemie. Poniżej przedstawiono dwie metody ich sprawdzenia.

Metoda #1: Zarządzanie dyskami

 1. Naciśnij kombinację kluczy Windows + xi wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. Będziesz mieć możliwość zobaczenia wszystkich dysków w systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięci jest poprawnie zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, będzie ona widoczna również w tym miejscu.
 2. Na każdym dysku wyświetlonym na liście kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyskakujące okno właściwości.
 3. Wybierz kartę woluminy , aby sprawdzić typ formatu i styl partycji wybranego dysku.

Partition style

Metoda #2: diskpart

 1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.
 2. Uruchom polecenie diskpart. Wprowadzisz w środowisku Diskpart.
 3. Uruchom listę poleceń dysku. To polecenie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dysków, które są aktualnie podłączone i rozpoznane w systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięci jest poprawnie zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, będzie ona widoczna również w tym miejscu. Typ formatu i styl partycji podano również na liście.

Partition style

Jak zmienić styl partycji

UwagaTen proces może spowodować problemy z przetwarzaniem danych. Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać kopię zapasową danych.

Styl partycji jest definiowany podczas instalowania systemu operacyjnego w stacji lub gdy dysk jest inicjowany po jego sformatowaniu. Oznacza to, że aby zmienić styl partycji, dysk musi być sformatowany (zalecany format niskiego poziomu). Dlatego zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed wykonaniem tej akcji.

Format niskiego poziomu można wykonać po informacjach, kiedy trzeba uruchomić format niskiego poziomu lub bezpieczne wymazywanie w firmie Intel® dyski i narzędzia o stanie stałym, które będą używane.

Alternatywnie znajduje się narzędzie systemu Windows *, które może być wykorzystane do konwersji bez konieczności formatowania dysku. To narzędzie nosi nazwę MBR2GPT. EXE. Proces korzystania z MBR2GPT. EXE jest opisany w artykule programu Microsoft *.

Nieprzydzielone miejsce

Jednym z wymogów związanych z sparowaniem pamięci Intel® Optane™ej z dyskiem SATA jest rezerwacja części nieprzydzielonego miejsca na końcu dysku startowego. To nieprzydzielone miejsce powinno wynosić co najmniej 5 MB. Powinna ona być umieszczona na końcu pozostałych partycji, jak pokazano poniżej.

Unallocated space

Jak zarezerwować nieprzydzielone miejsce

UwagaTen proces może spowodować problemy z przetwarzaniem danych. Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać kopię zapasową danych.

Istnieją różne sposoby zastrzegania części miejsca na dysku jako nieprzydzielonego. Zalecanym rozwiązaniem jest zarezerwowanie tego miejsca podczas instalowania systemu operacyjnego. W ten sposób wszystko zostanie skonfigurowane poprawnie podczas instalacji systemu operacyjnego.

Inny sposób to utworzenie tego miejsca na podstawie przystawki Zarządzanie dyskami w następujący sposób:

 1. Naciśnij kombinację kluczy Windows + xi wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. Będziesz mieć możliwość zobaczenia wszystkich dysków w systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięci jest poprawnie zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, będzie ona widoczna również w tym miejscu.
 2. Zmniejsz partycję na końcu dysku. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję dysku systemowego z systemem operacyjnym i wybierz polecenie Zmniejsz głośność. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, być może partycja nie została zmieniona lub nie ma miejsca na alokację.

Istnieją również narzędzia innych firm, które mogą pomóc w utworzeniu tego miejsca w stacji dysków. Więcej informacji można znaleźć w artykule nieobsługiwany dysk systemowy: Ostatnia partycja nie można zmienić rozmiaru błędu.

Intel® RST sterownik

Intel® Optane™ pamięć wymaga, aby sterownik Intel® RST działał prawidłowo i musi być poprawnie rozpoznany. Ten sterownik można zainstalować, instalując interfejs użytkownika pamięci Intel® Optane™ lub Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST).

Te dwie aplikacje służą do zarządzania i konfigurowania pamięci Intel® Optane™. Obie te aplikacje zawierają systemowy sterownik i woluminy RAID, dzięki czemu można z nich korzystać. Jednak aplikacja Intel® RST jest sugerowana dla zaawansowanych funkcji obsługiwanych przez sterownik Intel® RST i woluminy RAID.

Jeśli sterownik Intel® RST nie jest zainstalowany, może być możliwe wyświetlenie Intel® Optane™ pamięci w systemie. Ale nie można jej skonfigurować, ponieważ nie jest prawidłowo rozpoznawana. Sprawdź Menedżera urządzeń, aby sprawdzić, czy Intel® Optane™ pamięci jest rozpoznawana prawidłowo.

UwagaGdy pamięć Intel® Optane™ zostanie włączona i sparowana z dyskiem SATA, nie będzie widoczna w Menedżerze urządzeń.

Aby otworzyć Menedżera urządzeń, naciśnij kombinację kluczy Windows + xi wybierz opcję Menedżer urządzeń z menu.

Disk drives

Jak zainstalować sterownik Intel® RST

Sterownik Intel® RST zostanie zainstalowany po zainstalowaniu jednej z tych dwóch aplikacji:

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie uniemożliwiającym instalację aplikacji, upewnij się, że nie masz jeszcze jednej z tych dwóch aplikacji w systemie lub że nie masz już zainstalowanej starej wersji. Jeśli tak, odinstaluj go i zainstaluj ponownie nowszą wersję.

UwagaNajnowsze wersje obu aplikacji można pobrać z interfejsu i sterownika użytkownika Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST)
Dane w pamięci Intel® Optane™owej

Intel® Optane™ pamięć to urządzenie z dyskiem SATA i przyspiesza jego działanie. Oznacza to, że moduł nie może w nim znajdować żadnych partycji ani woluminów. Cały obszar modułu powinien być nieprzydzielone przed jego włączeniem.

Za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami można sprawdzać przestrzeń modułu i potwierdzać brak alokacji. Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie dyskami, naciśnij kombinację klucza Windows + xi wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. Będziesz mieć możliwość zobaczenia wszystkich dysków w systemie, w tym Intel® Optane™ pamięci.

Intel Optane memory in Disk Management

Jak oczyścić Intel® Optane™ pamięci

UwagaTen proces może spowodować problemy z przetwarzaniem danych. Przed wykonaniem tej procedury należy wykonać kopię zapasową danych.

Jeśli Intel® Optane™ pamięci ma partycje lub ogólnie, jeśli dane są związane z jakimkolwiek powodem (np. metadanymi z poprzedniej konfiguracji), dane modułu można oczyścić z programu DiskPart, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.
 2. Uruchom polecenie diskpart. Wprowadzisz środowisko Diskpart.
 3. Uruchom polecenie list disk. To polecenie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dysków, które są aktualnie podłączone i rozpoznane w systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest zainstalowana właściwie i nie jest jeszcze włączona, zostanie wyświetlona również ta funkcja.
 4. Uruchom polecenie select disk . Użyj numeru indeksu skojarzonego z modułem.
 5. Uruchom polecenie clean all , aby rozpocząć proces czyszczenia. Upewnij się, że wybrano pamięć Intel® Optane™ pamięci i nie ma błędu, ponieważ ten proces spowoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na dysku.
 6. Po ukończeniu procesu można potwierdzić w programie Zarządzanie dyskami, że obszar modułu nie jest przydzielony.

Trwa zbieranie danych

Możesz zawsze skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Intel , aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą Intel® Optane™ pamięci. Aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów i rozwiązywać problemy, zaleca się podanie następujących informacji.

Konfiguracja systemu BIOS

Ważne jest, aby znać aktualne ustawienia systemu BIOS w celu zidentyfikowania Niepoważnej konfiguracji. Możesz wykonać zrzuty ekranu ustawień systemu BIOS i udostępnić je zespołowi pomocy technicznej. Sprawdź powyższe ustawienia systemu BIOS, aby dowiedzieć się, jakie informacje o informacjach o rozchodzie należy podjąć.

Możesz wykonać zrzuty ekranu ustawień systemu BIOS, naciskając przycisk F12 lub Print Screen. Wymaga to pamięci flash USB podłączonej do komputera, ponieważ obrazy są zapisywane automatycznie.

Konfiguracja systemu

Istnieją różne źródła informacji, które można dostarczyć zespołowi pomocy technicznej w celu przyspieszenia procesu rozwiązywania problemów. Te źródła opisano poniżej.

Szczegóły systemu

Aby potwierdzić, że system spełnia wymagania i jest poprawnie skonfigurowany (np. Tryb UEFI, dysk SATA, wersja systemu operacyjnego), musisz wygenerować plik tekstowy wraz ze szczegółowymi informacjami o systemie. Ten plik można wygenerować przy użyciu Intel® System Support Utility (SSU).

To narzędzie przeskanuje system i raportuje informacje o systemie, szczegóły płyty głównej, dane dotyczące pamięci masowej i inne informacje o systemie. To narzędzie umożliwia eksportowanie informacji z pliku tekstowego, który możesz udostępnić zespołowi pomocy technicznej.

UwagaIntel® System Support Utility (SSU) nie gromadzi żadnych danych osobowych w systemie.

Zarządzanie dyskami

Za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami można sprawdzić, które dyski mogą być rozpoznawane przez system, ich partycje i pozycje na dysku. Te informacje służą do określenia, czy dysk SATA jest sformatowany prawidłowo czy nie ma na końcu 5 MB nieprzydzielonego miejsca na dysku. Te informacje mogą być także używane do określenia, czy pamięć Intel® Optane™ jest prawidłowo rozpoznawana przez system.

Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie dyskami, naciśnij kombinację klucza Windows + xi wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. Zrób zrzut ekranu tego okna i udostępnij go zespołowi pomocy technicznej.

Dane wyjściowe programu DiskPart

DiskPart to inne narzędzie systemu Windows, które może monitorować dyski w systemie, w tym Intel® Optane™ pamięci, jeśli nie jest jeszcze sparowane z żadnym dyskiem. Na tym etapie możesz łatwo dowiedzieć się, jeśli dyski używają poprawnego stylu partycji. Możesz wykonać zrzut ekranu informacji podanej w narzędziu DiskPart i udostępnić go zespołowi pomocy technicznej.

Aby otworzyć program DiskPart i uzyskać informacje o dyskach, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.
 2. Uruchom polecenie diskpart. Wprowadzisz środowisko Diskpart.
 3. Uruchom polecenie list disk. To polecenie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dysków, które są aktualnie podłączone i rozpoznane w systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięci jest poprawnie zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, będzie ona widoczna również w tym miejscu.
 4. Wykonaj zrzut ekranu tej produkcji.
Intel® Optane™ dzienniki

W przypadku pojawienia się błędów podczas włączania pamięci Intel® Optane™ lub podczas instalowania aplikacji są dostępne dzienniki, które można przekazać zespołowi pomocy technicznej. Te pliki dziennika mogą zawierać kody błędów, których można użyć w celu zidentyfikowania konkretnych problemów i zawężania możliwych opcji ich rozwiązania.

Pliki dziennika można wyszukiwać w C:\Users\[your user name]\Intel\Logs. Możesz wyszukać różne pliki, takie jak wymienione poniżej, na pliki zip, a następnie udostępnić je zespołowi pomocy technicznej.

 • IntelOptaneMemory. log
 • IntelRST. log
 • OptaneMemoryPinning. log
 • OptaneMemoryUI. log
Szczegółowy opis problemu

Oprócz dzienników i zrzutów ekranu, które można podać, przydatne jest również podanie szczegółowego opisu problemu, takiego jak:

 • Wystąpiła jakakolwiek wcześniejsza konfiguracja z modułem
 • Moduł został przeniesiony do innego systemu
 • Moduł został usunięty bez wcześniejszego wyłączenia z aplikacji
 • Komunikaty o błędach
 • Kody

Takie informacje mogą być wykorzystane przez zespół wsparcia w celu zidentyfikowania możliwych przyczyn głównych i zawężenia procesu rozwiązywania problemów do tych możliwych opcji.

Dodatkowe zasoby

Dostępne są dodatkowe zasoby, które można sprawdzić przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta firmy Intel. Do tych zasobów należą informacje o znanych kodach błędów i sugerowanych procesach, które pozwalają je rozwiązać. Możesz je przejrzeć poniżej: