Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z Intel® Optane™ pamięcią

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000055140

06-09-2022

Intel® Optane™ pamięć to rozwiązanie do przyspieszenia systemu, które wykorzystuje nośniki pamięci Intel® Optane™ wraz ze sterownikiem Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) w celu poprawy wydajności systemu.

Ten przewodnik koncentruje się na tym, jak rozwiązywać problemy z pamięcią Intel® Optane™.

Notatki
 • Jeśli w systemie zainstalowana jest Intel® Optane™ pamięć, np. laptop, skontaktuj się ze swoim dostawcą. W tym przewodniku mogą istnieć niestandardowe ustawienia wpływające na konfigurację modułu.
 • Niektóre z działań wyjaśnionych w tym przewodniku obejmują zmiany systemu, które mogą spowodować problemy z danymi. Gorąco zalecamy wykonanie kopii zapasowych danych przed podjęciem próby weryfikacji, wymienionej w tym przewodniku.
 • Nie wiesz, czy Twój system ma w ogóle zainstalowany sprzęt Intel® Optane™ pamięci? Sprawdź brak sprzętu Intel® Optane™ pamięci w systemie, ale system stale wyświetla błędy dotyczące stanu systemu.

Przed włączeniem Intel® Optane™ pamięci istnieją dwie główne konfiguracje do wykonania. Pierwszy z nich jest na poziomie BIOS, a drugi na poziomie systemu operacyjnego. W podobny sposób proces rozwiązywania problemów musi skupiać się na tych dwóch częściach.

Rozwiązywanie problemów na poziomie BIOS

Rozwiązywanie problemów z Intel® Optane™ pamięcią na poziomie BIOS będzie się różnić w zależności od dostawcy od dostawcy, ponieważ nie mają one dokładnie takich samych ustawień, lokalizacji i konfiguracji. Mogą mieć również specjalne funkcje, których nie mają inni dostawcy. W sprawie ustawień i problemów można skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intel . Pamiętaj jednak, że ze względu na wymienione powody wsparcie jest ograniczone. Najlepszą rekomendacją jest skontaktowanie się z dostawcą w celu uzyskania konkretnej pomocy w zakresie konfiguracji systemu BIOS.

Poniżej wymienionym dostawcom poświadczają, Intel® Optane™ płyty główne gotowe do pracy z pamięcią. Sprawdź w witrynie internetowej konkretny model płyty głównej:

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja systemu BIOS

Pierwszym szczegółem, który należy sprawdzić, jest wersja systemu BIOS. Może się okazać, że obecna wersja BIOS nie obsługuje modułu, zwłaszcza Intel® RST sterownika pre-OS UEFI wersji 15.x lub nowszej.

Check the BIOS version

Skontaktuj się z producentem płyty głównej, aby potwierdzić korzystanie z najnowszej wersji systemu BIOS. Może być również możliwe, że używana płyta główna nie obsługuje Intel® Optane™ pamięci. Tak czy inaczej, informacje te należy potwierdzić bezpośrednio u dostawcy płyty głównej.

Porty M.2 i SATA

Kolejną możliwą przyczyną problemów jest port M.2 używany do podłączenia Intel® Optane™ pamięci oraz dyski SATA dostępne w Twoim systemie. Zazwyczaj niektóre porty M.2 i SATA udostępniają linie danych, więc można używać tylko jednego na raz. Możliwe jest również, że na płycie głównej znajduje się tylko jeden port M.2, zaprojektowany z myślą o obsłudze modułu.

Zanim przejdziesz dalej do rozwiązywania problemów z modułem, rozważ którykolwiek z tych scenariuszy, ponieważ połączenie sprzętowe nie jest poprawne.

UwagaPołączenie sprzętowe pamięci Intel® Optane™ i płyty głównej różni się w zależności od dostawcy, a także od wszelkich ustawień. Skontaktuj się ze sprzedawcą płyty głównej i zapoznaj się z instrukcją obsługi płyty głównej, aby potwierdzić, jak prawidłowo podłączyć moduł.
Ustawienia systemu BIOS

Przed użyciem Intel® Optane™ pamięci system BIOS musi zostać poprawnie skonfigurowany. Ustawienia systemu BIOS różnią się w zależności od dostawcy. Jednakże istnieją pewne typowe ustawienia, które można sprawdzić i potwierdzić w BIOS-ie płyty głównej:

Notatki
 • Platformy jedenastej generacji umożliwiają Intel VMD obsługę w BIOS-ie.  Może on zostać użyty w celu prawidłowego włączenia pamięci Intel Optane do buforowania zamiast poniższych ustawień.  Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • Pamiętaj, że ustawienia te mogą nie być w Twoim systemie. Aby wyszukać je i prawidłowo skonfigurować, musisz przejść przez menu BIOS. Skontaktuj się z producentem płyty głównej, aby uzyskać konkretną pomoc w zakresie opcji BIOS.
 • Jeśli system pracuje w trybie starszym, zmiana go na tryb UEFI może spowodować, że system nie będzie już uruchamiany. Skonsumuj swoje dane przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w systemie i skontaktuj się ze sprzedawcą płyty głównej, aby uzyskać konkretną pomoc w opcjach BIOS.
 1. Tryb SATA: Tryb SATA w BIOS-ie musi być ustawiony na tryb Intel® RST. Ta opcja może być Intel® RST premium o Intel® Optane™ lub podobnej nazwie. Po tym, jak ta opcja zostanie ustawiona, może istnieć inna opcja dla portu M.2, w którym moduł jest podłączony. Jeśli ta opcja jest widoczna, należy ją włączyć w celu obsługi RAID.
 2. Tryb UEFI: W Twoim BIOS-ie dostępne są dwa tryby: UEFI i Starsze wersje. System BIOS musi być skonfigurowany do pracy w trybie UEFI. Starszy tryb nie obsługuje Intel® Optane™ pamięci.
 3. Moduł obsługi zgodności (CSM): Moduł csm (Compatibility Support Module) to komponent oprogramowania sprzętowego UEFI, który zapewnia zgodność ze starszymi standardami systemu BIOS. Tę opcję należy wyłączyć.
Moduł nie rozpoznany w BIOS-ie

Nawet jeśli Intel® Optane™ pamięć nie została jeszcze włączona, powinna być widoczna w BIOS-ie jako każde inne urządzenie podłączone do płyty głównej. Potwierdź, że używany port M.2 jest właściwy i nie ma konfliktów z innymi portami SATA. Jeśli moduł nie jest widoczny, moduł może zostać uszkodzony.

Najpierw należy sprawdzić ten szczegół, ponieważ może to zaoszczędzić czas podczas procesu rozwiązywania problemów.

Jak sprawdzić, czy pamięć Intel® Optane™ pojawia się w BIOS-ie

Konkretna lokalizacja modułu w BIOS-ie różni się w zależności od dostawcy. Ale ogólnie rzecz biorąc, powinien być on zlokalizowany w obszarze Urządzenia peryferyjne, prawdopodobnie pod opcją technologii Pamięci Intel® Rapid . Tam możesz zobaczyć listę dysków w Twoim systemie. Intel® Optane™ pamięć powinna zostać włączona do listy i może być wyświetlana jako INTEL MEMPEK.

List of the drives in your system

Resetowanie modułu do ustawień fabrycznych

UwagaProces ten może spowodować problemy z danymi. Zanim przejdziesz do tego procesu, stwórz kopię zapasową swoich danych.

W zależności od dostawcy i wersji systemu BIOS możliwe jest zresetowanie Intel® Optane™ pamięci do ustawień fabrycznych. Ta opcja jest przydatna w przypadku, gdy moduł został wcześniej połączony z dyskiem SATA, a następnie usunięty z systemu bez uprzedniego wyłączenia go z aplikacji.

Konkretna lokalizacja lub dostępność tej opcji w BIOS-ie różni się w zależności od dostawcy. Ogólnie może być on zlokalizowany w obszarze Urządzenia peryferyjne, prawdopodobnie pod opcją technologii Pamięci Intel® Rapid . W tej sekcji pamięć Intel® Optane™ powinna być wymieniona w systemie wraz z innymi podłączonymi dyskami. Opcja o nazwie Resetuj do non-Optane lub coś podobnego powinna być widoczna tutaj lub po wprowadzeniu opcji pamięci Intel® Optane™.

Reset to non Optane

Instrukcje dla konkretnego dostawcy

Jak wspomniano wcześniej, konfiguracja systemu BIOS różni się w zależności od dostawcy. Powyższe informacje mogą być wykorzystane w celu rozwiązywania ogólnych problemów, ale w przypadku określonych ustawień skontaktuj się ze sprzedawcą płyty głównej. Możesz również sprawdzić poniższą listę przy pomocy określonych przewodników konfiguracji opracowanych przez niektórych dostawców:

Rozwiązywanie problemów na poziomie systemu operacyjnego

Rozwiązywanie problemów z Intel® Optane™ pamięcią na poziomie systemu operacyjnego zwykle związane jest z konfiguracją dysku SATA w systemie.

Wersja systemu operacyjnego

Intel® Optane™ pamięć jest obsługiwana w 64-bitowej wersji systemu Windows® 10 i Windows 11 64-bitowej (platformy ósmej generacji i późniejsze). Nawet jeśli inne ustawienia są odpowiednio skonfigurowane, jeśli wersja systemu operacyjnego jest inna, modułu nie można skonfigurować. Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić wykonując następujące czynności:

 1. Wciśnij klawisz Windows + r i wpisz MSINFO32.EXE w wyświetlanym oknie dialogowym.
 2. Naciśnij klawisz Enter. Okno Informacji o systemie pojawi się ze szczegółami dotyczącymi systemu, w tym wersji systemu operacyjnego.
UwagaOkno Informacji o systemie zawiera więcej szczegółów na temat bieżącej konfiguracji systemu. Można również sprawdzić, czy system jest skonfigurowany w trybie UEFI w sekcji Podsumowanie systemu > tryb BIOS.
Typ formatu i styl partycji

Dyski mogą korzystać z dwóch typów formatów: podstawowych i dynamicznych. Jedyny obsługiwany typ formatu to Basic, więc jeśli dysk jest sformatowany jako dynamiczny, pamięć Intel® Optane™ nie będzie go obsługiwać.

W podobny sposób istnieją dwa możliwe style partycji, które dysk można skonfigurować jako: MBR lub GPT. Jedyną obsługiwaną partycją jest GPT, więc jeśli dysk jest sformatowany jako MBR, pamięć Intel® Optane™ nie będzie go obsługiwać.

Jak sprawdzić typ formatu i styl partycji?

Istnieją różne sposoby sprawdzania aktualnego typu formatu i stylu partycji dysków w Twoim systemie. Poniżej znajdują się dwie metody jego sprawdzenia.

Metoda 1: zarządzanie dyskami

 1. Naciśnij klawisz Windows + x i wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. W Twoim systemie będą widoczne wszystkie dyski. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest prawidłowo zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, zobaczysz ją również tutaj.
 2. Na dowolnym z wymienionych dysków kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Wyświetli się okno Właściwości.
 3. Wybierz zakładkę Woluminy, by sprawdzić typ formatu i styl partycji wybranego dysku.

Partition style

Metoda nr 2: Diskpart

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 2. Uruchom wiersz poleceń diskpart. Wejdź w środowisko Diskpart.
 3. Uruchom dysk listy poleceń. To polecenie wykaże wszystkie dyski obecnie podłączone i rozpoznane w Twoim systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest prawidłowo zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, zobaczysz ją również tutaj. Typ formatu i styl partycji są również podane na tej liście.

Partition style

Jak zmienić styl partycji

UwagaProces ten może spowodować problemy z danymi. Zanim przejdziesz do tego procesu, stwórz kopię zapasową swoich danych.

Styl partycji jest zdefiniowany podczas instalacji systemu operacyjnego na dysku lub gdy dysk jest inicjalizowany po jego sformatowaniu. Oznacza to, że aby zmienić styl partycji, dysk musi zostać sformatowany (zalecany jest format niskiego poziomu). Dlatego gorąco zaleca się wykonanie kopii zapasowych danych przed wykonaniem tego działania.

Format niskiego poziomu można wykonać w oparciu o informacje zawarte w dokumencie Kiedy uruchomić format niskiego poziomu lub bezpieczne wymazywanie na dyskach Półprzewodnikowych firmy Intel® i narzędziach do użycia.

Alternatywnie istnieje narzędzie dla systemu Windows*, którego można użyć do konwersji bez konieczności formatowania dysku. Narzędzie to zwane jest MBR2GPT.EXE. Proces korzystania z MBR2GPT.EXE jest opisany w artykule firmy Microsoft*.

Nieprzydzielona przestrzeń

Jednym z wymogów w połączeniu Intel® Optane™ pamięci z dyskiem SATA jest zarezerwowanie części nieprzydzielonego miejsca na końcu dysku rozruchowego. Ta nieprzydzielona przestrzeń powinna wynosić co najmniej 5 MB. Powinny być zlokalizowane na samym końcu innych partycji, jak pokazano poniżej.

Unallocated space

Jak zarezerwować nieprzydzieloną przestrzeń?

UwagaProces ten może spowodować problemy z danymi. Zanim przejdziesz do tego procesu, stwórz kopię zapasową swoich danych.

Istnieją różne sposoby zarezerwowania części miejsca na dysku jako nieprzydzielonej. Zalecanym jest zarezerwowanie tego miejsca po zainstalowaniu systemu operacyjnego. W ten sposób wszystko zostanie poprawnie skonfigurowane podczas instalacji systemu operacyjnego.

Innym sposobem jest stworzenie tej przestrzeni z zarządzania dyskami w następujący sposób:

 1. Naciśnij klawisz Windows + x i wybierz opcję Zarządzanie dyskami z menu. Na Twoim systemie będzie można zobaczyć wszystkie dyski. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest prawidłowo zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, zobaczysz ją również tutaj.
 2. Skurcz partycję na końcu dysku. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję systemu operacyjnego i wybierz Skurcz wolumin. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, partycja może się nie skurczyć lub może nie być miejsca na przydzielanie.

Dostępne są również narzędzia innych firm, które pomagają w tworzeniu tej przestrzeni na dysku. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nieobsługiwany dysk systemowy: ostatnia partycja nie może zmienić wartości błędu.

Sterownik Intel® RST

Intel® Optane™ pamięć wymaga sterownika Intel® RST do pracy i musi zostać poprawnie rozpoznana. W poniższym artykule dowiesz się, jaki sterownik jest najlepszy dla Twojej platformy, obsługi oprogramowania i platformy dla pamięci Intel Optane

W zależności od wersji sterownika, jedna z poniższych aplikacji będzie wykorzystywana do zarządzania i konfiguracji pamięci Intel® Optane™

 • Zarządzanie pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową
 • Interfejs użytkownika pamięci Intel® Optane
 • Technologia pamięci Intel® Rapid interfejs użytkownika

Jeśli sterownik Intel® RST nie jest zainstalowany, może być w stanie zobaczyć Intel® Optane™ pamięć w systemie. Jednak nie można go skonfigurować, ponieważ nie jest on rozpoznawany prawidłowo. Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy pamięć Intel® Optane™ jest rozpoznawana prawidłowo.

UwagaPo włączeniu Intel® Optane™ pamięci i połączeniu jej z dyskiem SATA nie będzie ona widoczna w Menedżerze urządzeń.

Aby otworzyć Menedżera urządzeń, wciśnij klawisz Windows + x i wybierz opcję Menedżer urządzeń z menu.

Disk drives

Jak zainstalować sterownik Intel® RST?

Sterownik Intel® RST zostanie zainstalowany po zainstalowaniu jednej z aplikacji wskazanych wcześniej

Jeśli otrzymasz błąd uniemożliwiający instalację aplikacji, upewnij się, że nie masz już jednej z tych aplikacji w swoim systemie ani żadnej starej wersji. Jeśli tak, odinstaluj go i zainstaluj nowszą wersję.

Dane w pamięci Intel® Optane™

Intel® Optane™ pamięć to urządzenie połączone z dyskiem SATA i przyspieszające tę pamięć. Oznacza to, że sam moduł nie może mieć żadnych partycji ani woluminów. Przestrzeń całego modułu powinna zostać nieprzydzielona przed włączeniem.

Zarządzanie dyskami można wykorzystać do sprawdzenia przestrzeni modułu i potwierdzenia, że jest on nieprzydzielony. Aby otworzyć zarządzanie dyskami, wciśnij klawisz Windows + x i wybierz opcję Zarządzanie dyskiem z menu. W Twoim systemie będą widoczne wszystkie dyski, w tym Intel® Optane™ pamięć.

Intel Optane memory in Disk Management

Jak wyczyścić Intel® Optane™ pamięć

UwagaProces ten może spowodować problemy z danymi. Zanim przejdziesz do tego procesu, stwórz kopię zapasową swoich danych.

Jeśli pamięć Intel® Optane™ ma partycje lub ogólnie, jeśli ma jakieś dane z dowolnego powodu (na przykład metadane z poprzedniej konfiguracji), możesz wyczyścić dane modułu z Diskpart, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 2. Uruchom polecenie diskpart. Wejdziesz do środowiska Diskpart.
 3. Uruchom polecenie list disk. To polecenie wykaże wszystkie dyski obecnie podłączone i rozpoznane w Twoim systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest prawidłowo zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, również ją zobaczysz.
 4. Uruchom polecenie select disk . Użyj numeru indeksu powiązanego z modułem.
 5. Uruchom polecenie clean all , aby rozpocząć proces realizacji procesu realizacji procesów. Upewnij się, że wybrano pamięć Intel® Optane™ i nie ma innego dysku przez błąd, ponieważ proces ten usunie wszystkie dane z dysku.
 6. Po zakończeniu procesu możesz potwierdzić w programie Zarządzanie dyskami, że przestrzeń modułu jest nieprzydzielona.

Zbieranie danych

W sprawie problemów z Intel® Optane™ pamięcią zawsze można się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Intel . Aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów i proces rozwiązywania problemów, zalecamy dostarczenie następujących informacji.

Konfiguracja systemu BIOS

Aby zidentyfikować wszelkie błędy konfiguracji, należy wiedzieć bieżące ustawienia systemu BIOS. Możesz zrobić zrzuty z ekranu z ustawień systemu BIOS i udostępnić je zespołowi pomocy technicznej. Sprawdź powyższe ustawienia systemu BIOS, aby dowiedzieć się, jakie informacje należy podjąć, aby uzyskać zrzuty z ekranu.

Możesz zrobić zrzuty z ekranu z ustawień systemu BIOS, naciskając klawisz F12 lub przycisk Ekran wydruku. Wymaga to pamięci USB Flash podłączonej do komputera, ponieważ obrazy są tam automatycznie zapisywane.

Konfiguracja systemu

Istnieją różne źródła informacji, które możesz dostarczyć zespołowi pomocy technicznej, aby przyspieszyć proces rozwiązywania problemów. Te źródła zostały opisane poniżej.

Szczegóły systemu

Aby potwierdzić, że system spełnia wymagania i jest on prawidłowo skonfigurowany (np. tryb UEFI, dysk SATA, wersja systemu operacyjnego), musisz wygenerować plik tekstowy ze szczegółami systemu. Ten plik można wygenerować za pomocą Intel® System Support Utility (SSU).

To narzędzie skanuje Twój system i zgłasza informacje o systemie, szczegóły płyty głównej, informacje o pamięci masowej i inne szczegóły dotyczące Twojego systemu. Narzędzie umożliwia eksportowanie informacji z pliku tekstowego, który możesz udostępnić zespołowi pomocy technicznej.

UwagaIntel® System Support Utility (SSU) nie będą gromadzić żadnych danych osobowych w Twoim systemie.

Zarządzanie dyskami

W programie Disk Management możesz sprawdzić, które dyski Twój system może rozpoznać, ich partycje i pozycje na dysku. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia, czy dysk SATA jest prawidłowo sformatowany, czy też na końcu brak 5 MB nieprzydzielonego miejsca. Informacje te mogą być również wykorzystane w celu stwierdzenia, czy pamięć Intel® Optane™ została poprawnie rozpoznana przez system.

Aby otworzyć zarządzanie dyskami, wciśnij klawisz Windows + x i wybierz opcję Zarządzanie dyskiem z menu. Weź zrzut ekranu z tego okna i podziel się nim z zespołem pomocy technicznej.

Wyjście diskpart

Diskpart to kolejne narzędzie dla systemu Windows, które może monitorować dyski w Twoim systemie, w tym pamięć Intel® Optane™, jeśli nie jest ona jeszcze połączona z jakimkolwiek dyskem. Tutaj można łatwo sprawdzić, czy dyski wykorzystują właściwy styl partycji. Możesz zrobić zrzut ekranu z informacji pokazanych w Diskpart i udostępnić je zespołowi pomocy technicznej.

Aby otworzyć Diskpart i uzyskać informacje o dyskach, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 2. Uruchom polecenie diskpart. Wejdziesz do środowiska Diskpart.
 3. Uruchom polecenie list disk. To polecenie wykaże wszystkie dyski obecnie podłączone i rozpoznane w Twoim systemie. Jeśli Intel® Optane™ pamięć jest prawidłowo zainstalowana i nie jest jeszcze włączona, zobaczysz ją również tutaj.
 4. Zrzut ekranu z tego wyjścia.
dzienniki Intel® Optane™

Jeśli podczas włączania Intel® Optane™ pamięci lub podczas instalacji aplikacji występują błędy, istnieją dzienniki, które możesz dostarczyć zespołowi pomocy technicznej. Te pliki dziennika mogą zawierać kody błędów, które można wykorzystać do identyfikacji określonych problemów i zawęzić możliwe opcje ich rozwiązania.

Możesz wyszukać pliki dziennika w C:\Users\[your user name]\Intel\Logs. Znajdziesz tam różne pliki, takie jak te wymienione poniżej, możesz je zip i udostępnić zespołowi pomocy technicznej.

 • IntelOptaneMemory.log
 • IntelRST.log
 • OptaneMemoryPi login.log
 • OptaneMemoryUI.log
 • Zmieńustawienia, aby wyświetlić pliki "ukryte" i dodaj następujący dziennik:
  • OsDrive>\Users\\AppData\Local\Packages\AppUp.IntelOptaneMemoryandStorageManagement\LocalState\RSTHSA
Szczegółowy opis problemu

Oprócz dzienników i zrzutów ekranu, które możesz dostarczyć, warto również podać szczegółowy opis problemu, na przykład:

 • Były jakieś wcześniejsze konfiguracje z modułem
 • Moduł został przeniesiony do innego systemu
 • Moduł został wcześniej usunięty bez uprzedniego wyłączenia aplikacji.
 • Komunikaty o błędach
 • Kody

Takie informacje mogą być wykorzystane przez zespół pomocy technicznej w celu identyfikacji możliwych przyczyn i zawęzić proces rozwiązywania problemów do tych możliwych opcji.

Dodatkowe zasoby

Istnieją dodatkowe zasoby, które można sprawdzić przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta firmy Intel. Zasoby te zawierają informacje o znanych kodach błędów i sugerowane procesy ich naprawy. Możesz je zapoznać poniżej: