Instalacja Centrum sterowania grafiką Intel® i Intel® Graphics Control Panel na kanale obsługi długoterminowej systemu Windows® 10 (LTSC)

Dokumentacja

Kompatybilność

000055210

29-08-2022

Zgodnie z zasadami nowej uniwersalnej platformy Windows (UWP) firmy Microsoft® firma Intel zaprzestała łączenia Centrum sterowania grafiką Intel® i Intel® Graphics Control Panel ze sterownikami DCH Graphics.

UWP wymaga, aby wszystkie aplikacje oparte na sterownikach były dostępne wyłącznie w Microsoft Store. Więcej informacji o UWP.

Po pomyślnym zainstalowaniu sterowników DCH karty graficznej Intel® programuje się ich automatyczne pobieranie i instalację Centrum sterowania grafiką Intel® ze Sklepu Windows, jeśli połączenie internetowe jest dostępne (odbywa się to bez konieczności interwencji użytkownika).

Użytkownicy Windows® 10 LtSC mogą napotkać problemy, ponieważ dostęp do Microsoft Store może być ograniczony. Poniższe informacje mogą oferować rozwiązania w zależności od edycji LTSC:

Windows 10® IOT Core LTSC:

Firma Microsoft ma usługę o nazwie Centrum aktualizacji urządzeń. Usługa ta zapewnia aktualizacje systemu operacyjnego, aplikacji i sterowników zgodnie z konfiguracjami klienta. Zapoznaj się z następującymi stronami firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji:

Windows 10 Enterprise lub IoT Enterprise LTSC:

Obecna rekomendacja firmy Microsoft polega na korzystaniu z rozwiązania do zarządzania urządzeniami do czasu udostępnienia Centrum aktualizacji urządzeń przez firmę Microsoft.

Firma Intel zaleca skonsultowanie się bezpośrednio z firmą Microsoft w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych rozwiązań.

Powiązane tematy
Jak zainstalować Centrum sterowania grafiką Intel®
Wycofanie Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft* Store