Obsługiwane systemy operacyjne dla kontrolerów Intel® Ethernet (LOM)

Dokumentacja

Kompatybilność

000055236

20-04-2022

Tabele te wymieniają kontrolery Intel® Ethernet oraz obsługiwane przez nich systemy operacyjne (OS). W celu uzyskania najnowszych dostępnych sterowników zapoznaj się z linkami poniżej.

Uwaga

Poniższe sterowniki to ogólne sterowniki firmy Intel.

Twoje urządzenie mogło skonfigurować sterowniki i oprogramowanie tak, aby umożliwić lub zmienić funkcje w celu usprawnienia działań dostarczonych przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Skontaktuj się z OEM w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących pomocy technicznej.

Nie wszystkie sterowniki są aktualizowane w każdej wersji.

Aby uzyskać aktualizacje i dodatkowe informacje, zobacz najnowsze informacje o wersji

Obsługa systemu Windows* dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 800

Dane techniczne produktuWindows
Sterownik
Windows*
Klienta
Serwer Windows*
2008
R2
20122012
R2
201620192022
E810-CAM1
E810-CAM2
ICEA----TakTakTak
E810-XXVAM2ICEA----TakTakTak

 

Obsługa open source dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 800

Dane techniczne produktuLinux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
RHEL
7.9
RHEL
8.4 / 8.5
RHEL
od 7.0 do 7.8
od 8.0 do 8.3
SLES
12 SP5
SLES
15 SP3
SLES
12 SP4 i poprzedni
15 SP2 i poprzedni
Ubuntu*
18.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
12.2 / 1312.1 i poprzednio
E810-CAM1
E810-CAM2
LoduTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
E810-XXVAM2LoduTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT

 

Obsługa systemu Windows* dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 700

Dane techniczne produktuWindows
Sterownik
Klient systemu Windows*Serwer Windows*
78.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
X722I40EBNS3Tak2TakTakNS3-Tak2TakTakTak
WERSJA 710-AT2I40EA---TakNS3Tak2Tak2TakTakTak
X710-AT2
X710-TM4
I40EA---TakNS3Tak2Tak2TakTakTak
XXV710-AM1
XXV710-AM2
I40EA---TakNS3Tak2Tak2TakTakTak
X710-AM2
X710-BM2
I40EA---TakNS3Tak2Tak2TakTakTak
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
I40EA---TakNS3Tak2Tak2TakTakTak

Obsługa open source dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 700

Dane techniczne produktuLinux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
RHEL
7.9
RHEL
8.4 / 8.5
RHEL
od 7.0 do 7.8
od 8.0 do 8.3
SLES
12 SP5
SLES
15 SP3
SLES
12 SP4 i poprzedni
15 SP2 i poprzedni
Ubuntu*
18.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
12.2 / 1312.1 i poprzednio
X722i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
WERSJA 710-AT2i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
X710-AT2
X710-TM4
i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
XXV710-AM1
XXV710-AM2
i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
X710-AM2
X710-BM2
i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
i40eTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT

Obsługa systemu Windows* dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 500

Dane techniczne produktuWindows
Sterownik
Klient systemu Windows*Serwer Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
X550-AT
X550-AT2
X550-BT2
IXSNS3NS3Tak2TakTakNS3Tak2Tak2TakTakTak
X540-AT2
X540-BT2
IXTNS3NS3Tak2Tak-NS3Tak2Tak2TakTak-
82599EB
82599ES
82599EN
IXNNS3NS3Tak2Tak-NS3Tak2Tak2TakTak-
X557-AT
X557-AT2
X557-AT4
SXB-----NS3Tak2Tak2TakTak-

Obsługa open source dla kontrolerów sieciowych z serii Intel® Ethernet 500

Dane techniczne produktuLinux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
RHEL
7.9
RHEL
8.4 / 8.5
RHEL
od 7.0 do 7.8
od 8.0 do 8.3
SLES
12 SP5
SLES
15 SP3
SLES
12 SP4 i poprzedni
15 SP2 i poprzedni
Ubuntu*
18.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
12.2 / 1312.1 i poprzednio
X550-AT
X550-AT2
X550-BT2
ixgbeTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
X540-AT2
X540-BT2
ixgbeTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
82599EB
82599ES
82599EN
ixgbeTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
X557-AT
X557-AT2
X557-AT4
ixgbeTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT

Obsługa systemu Windows* dla kontrolerów sieciowych 2,5 GbE Intel® Ethernet

Dane techniczne produktuWindows
Sterownik
Klient systemu Windows*Serwer Windows*
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
I225-LME2F---TakTak----Tak-
I225-VE2F---TakTak------
I225-ITE2F---TakTak----Tak-
I226-LME2F---TakTak----Tak-
I226-VE2F---TakTak------
I226-ITE2F---TakTak----Tak-

Obsługa systemu Windows* dla kontrolerów sieciowych 1 GbE Intel® Ethernet

Dane techniczne produktuWindows
Sterownik
Klient systemu Windows*Windows* 64-bitowy
788.110112008
R2
20122012
R2
201620192022
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
E1RNS3NS3Tak2TakTakNS3Tak2Tak2TakTakTak
I210-AT
I210-CL
I210-CS
I210-IS
I210-IT
E1RNS3NS3Tak2TakTakNS3Tak2Tak2TakTakTak
I211-ATE1RNS3NS3Tak2TakTak------
I217-LM
I218-LM
I219-LM
E1DNS3NS3Tak2TakTakNS3Tak2Tak2TakTak-
I217-V
I218-V
I219-V
E1DNS3NS3Tak2TakTak------
82579LME1CNS3NS3Tak2W pudełku4
Tylko
W pudełku
Tylko
NS3Tak2Tak2W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
-
82579VE1CNS3NS3Tak2W pudełku4
Tylko
W pudełku
Tylko
------
82574IT
82574L
E1QNS3W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
NS3Tak2W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
-
82575EBE1QNS3W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
NS3Tak2W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
-
82576EB
82576NS
E1QNS3W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
NS3Tak2W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
-
82583VE1QNS3W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
------
82580EB
82580DB
E1RNS3W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
NS3Tak2W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
W pudełku
Tylko
-

Obsługa Open Source dla kontrolerów sieciowych 1 GbE Intel® Ethernet (igb)

Dane techniczne produktuLinux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
RHEL
7.9
RHEL
8.4 / 8.5
RHEL
od 7.0 do 7.8
od 8.0 do 8.3
SLES
12 SP5
SLES
15 SP3
SLES
12 SP4 i poprzedni
15 SP2 i poprzedni
Ubuntu*
18.04 LTS
Ubuntu*
20.04 LTS
12.2 / 1312.1 i poprzednio
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
IgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
I210-AT
I210-CL
I210-CS
I210-IS
I210-IT
IgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
I211-ATIgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
82575EBIgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
82576EB
82576NS
IgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT
82580EB
82580DB
IgbTakTakSNTTakTakSNTTakTakTakSNT

Obsługa open source dla kontrolerów sieciowych 1 GbE Intel® Ethernet (e1000e)

Dane techniczne produktuLinux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Obsługiwane tylko przez jądro11.x/12.x
I217-V
I217-LM
e1000eNS3NS3
I218-V
I218-LM
e1000eNS3NS3
I219-V
I219-LM
e1000eNS3NS3
82579V
82579LM
e1000eNS3NS3
82574IT
82574L
e1000eNS3NS3
82583Ve1000eNS3NS3

Przypisy dolne:

NS = brak wsparcia
SNT = obsługiwane, nie testowane
Tak = W pełni obsługiwane z wyjątkami wskazanymi

1 Brak nowych próśb o dodanie funkcji, które mają być obsługiwane.
2 Obsługa techniczna wyłącznie w przypadku krytycznych problemów ze oprogramowaniem (bez dostosowań oprogramowania lub ogólnych aktualizacji oprogramowania)
3 Wersja końcowa sw opublikowana w sieci, aby klient musiał pobrać w razie potrzeby.
4 Obsługiwana przez wersję 1803 (RS4), jedynie w wersji pudełkowanej 1809 (RS5) i nowszej.

Obsługa w pudełku

  • Aktualizacje sterowników i oprogramowania nie są zaplanowane dla kart sieciowych z obsługą jedynie w pudełku. Nie można zaktualizować tych kart za pomocą metod zautomatyzowanych lub ręcznych.
  • Intel® PROSet dla menedżera urządzeń w systemie Windows* i sterownika Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) do pracy zespołowej oraz sieci VLANS nie są objęte obsługą klienta w pudełku.
  • Aby dodać kartę sieciową z obsługą wewnętrzną do zespołu korzystającego z tworzenia zespołu wielu dostawców (MVT), zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika.
UwagaKompletny pakiet sterownika karta Intel® Ethernet zawiera wszystkie sterowniki systemu operacyjnego i oprogramowanie w jednym dużym pliku .zip.
Powiązane tematy
Zgodność kart Intel® Ethernet z VMware*
Obsługiwane systemy operacyjne dla kart sieciowych Intel® Ethernet detalicznych
Filmy insektowe: zidentyfikuj swoje urządzenie Ethernet, wersję sterownika i zaktualizuj sterownik.