Obsługiwane systemy operacyjne dla kontrolerów Intel® Ethernet (LOM)

Dokumentacja

Kompatybilność

000055236

12-08-2020

W tych tabelach znajduje się lista Intel® Ethernet kontrolerach i obsługiwanych systemów operacyjnych (system operacyjny). Poniżej znajduje się łącze do najnowszych dostępnych sterowników.

Uwaga

Poniższe sterowniki są typowymi sterownikami firmy Intel.

Urządzenie może mieć dostosowane sterowniki i oprogramowanie, aby umożliwić lub zmienić funkcje w celu usprawnienia działań dostarczonych przez producenta sprzętu OEM. Skontaktuj się z producentem OEM, aby uzyskać najnowsze informacje o aktualizacjach i pomocy technicznej.

Nie wszystkie sterowniki są aktualizowane przy każdej wersji.

Obsługa systemu Windows * dla kontrolerów sieci Intel® Ethernet z serii 800

 Windows
Sterownik
Windows * 32-bitWindows * 64-bit
788.11072008
R2
820128.12012
R2
1020162019
E810-CAM1
E810-CAM2
ICEA-----------TakTak
E810-XXVAM2ICEA-----------TakTak

 

Obsługa otwartych źródeł Intel® Ethernet kontrolerach sieciowych z serii 800

 Linux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7. x/8,0
Sles
11. x
Sles
12. x
Sles
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
11. x/12. x
E810-CAM1
E810-CAM2
Lodu-Tak-TakTak-Tak1TakTak
E810-XXVAM2Lodu-Tak-TakTak-Tak1TakTak

 

Obsługa systemu Windows * dla kontrolerów sieci Intel® Ethernet z serii 700

 Windows
Sterownik
Windows * 32-bitWindows * 64-bit
788.1107,42008
R2
820128,12012
R2
0,1020162019
X722I40EB----Yes3Yes3--Tak1Tak1TakTakTak
V710-AT2I40EA-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak
X710-AT2
X710-TM4
I40EA-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak
XXV710-AM1
XXV710-AM2
I40EA-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak
X710-AM2
X710-BM2
I40EA-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
I40EA-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak

Obsługa otwartych źródeł Intel® Ethernet kontrolerach sieciowych z serii 700

 Linux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7. x/8,0
Sles
11. x
Sles
12. x
Sles
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11. x/12. x
X722i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
V710-AT2i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
X710-AT2
X710-TM4
i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
XXV710-AM1
XXV710-AM2
i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
X710-AM2
X710-BM2
i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
XL710-AM1
XL710-AM2
XL710-BM1
XL710-BM2
i40eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak

Obsługa systemu Windows * dla kontrolerów sieci Intel® Ethernet z serii 500

 Windows
Sterownik
Windows * 32-bitWindows * 64-bit
788.1107,42008
R2
820128,12012
R2
0,1020162019
X550 – AT
X550-AT2
X550-BT2
Ixs----Yes3Yes3Yes3Tak1Yes3Tak1TakTakTak
X540-AT2
X540-BT2
Ixt----Yes3Yes3Yes3Tak1Yes3Tak1TakTakTak
82599EB
82599ES
82599EN
IXN----Yes3Yes3Yes3Tak1Yes3Tak1TakTakTak
X557 – AT
X557-AT2
X557-AT4
Sxb-----Yes3-Tak1-Tak1-TakTak

Obsługa otwartych źródeł Intel® Ethernet kontrolerach sieciowych z serii 500

 Linux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7. x/8,0
Sles
11. x
Sles
12. x
Sles
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11. x/12. x
X550 – AT
X550-AT2
X550-BT2
ixgbeTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
X540-AT2
X540-BT2
ixgbeTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82599EB
82599ES
82599EN
ixgbeTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
X557 – AT
X557-AT2
X557-AT4
ixgbeTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak

Obsługa systemu Windows * dla 2,5 GbE Intel® Ethernet Kontrolery sieci

 Windows
Sterownik
Windows * 32-bitWindows * 64-bit
788.11072008
R2
820128.12012
R2
0,1020162019
I225-LME2F----------Tak-Tak
I225-VE2F----------Tak--

Obsługa Windows * – 1 GbE Intel® Ethernet Kontrolery sieci

 Windows
Sterownik
Windows * 32-bitWindows * 64-bit
7,488,10,107,42008
R2
820128,12012
R2
0,1020162019
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
E1RYes3Yes3Yes2TakYes3Yes3Yes3TakYes2TakTakTakTak
I210 – AT
I210 – CL
I210-CS
I210-IS
I210 – IT
E1RYes3Yes3Yes2TakYes3Yes3Yes3TakYes2TakTakTakTak
I211 – ATE1RYes3Yes3Yes2TakYes3-Yes3-Yes2-Tak--
I217-LM
I218-LM
I219-LM
E1DYes3Yes3Tak1TakYes3Yes3Yes3Tak1Tak1Tak1TakTakTak
I217-V
I218-V
I219-V
E1DYes3Yes3Tak1TakYes3-Yes3-Tak1-Tak--
82579LME1CYes3Yes3Tak1W rubryce4
Tylko
Yes3Yes3Yes3Tak1Tak1Tak1W rubryce4
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
82579VE1CYes3Yes3Tak1W rubryce4
Tylko
Yes3-Yes3-Tak1-W rubryce4
Tylko
--
82574IT
82574L
E1QYes3W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
Yes3Yes3W polu
Tylko
Yes2W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
82575EBE1QYes3W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
Yes3Yes3W polu
Tylko
Yes2W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
82576EB
82576NS
E1QYes3W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
Yes3Yes3W polu
Tylko
Yes2W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
82583VE1QYes3W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
Yes3-W polu
Tylko
-W polu
Tylko
-W polu
Tylko
--
82580EB
82580DB
E1RYes3W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
Yes3Yes3W polu
Tylko
Yes2W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko
W polu
Tylko

Otwórz obsługę źródeł 1 GbE Intel® Ethernet kontrolerach sieciowych (IGB)

 Linux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7. x/8,0
Sles
11. x
Sles
12. x
Sles
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11. x/12. x
I350-BT2
I350-AM2
I350-AM4
IgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
I210 – AT
I210 – CL
I210-CS
I210-IS
I210 – IT
IgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
I211 – ATIgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82575EBIgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82576EB
82576NS
IgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82580EB
82580DB
IgbTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak

Otwórz obsługę źródeł 1 GbE Intel® Ethernet kontrolerach sieciowych (e1000e)

 Linux
Sterownik
Linux*FreeBSD*
Rhel
6.x
Rhel
7. x/8,0
Sles
11. x
Sles
12. x
Sles
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11. x/12. x
I217-V
I217-LM
e1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
I218-V
I218-LM
e1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
I219-V
I219-LM
e1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82579V
82579LM
e1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82574IT
82574L
e1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak
82583Ve1000eTak1TakTak1TakTakYes2Tak1TakTak

Przypisy dolne: tak oznacza w pełni obsługiwane ze wskazanymi wyjątkami

1 żaden nowy wniosek o dodanie nowej funkcji nie jest obsługiwany.
2 pomoc techniczna dotycząca tylko krytycznych problemów SW (bez dostosowań oprogramowania ani ogólnych aktualizacji oprogramowania)
3 finalne wydanie oprogramowania SW ogłoszone dla klienta, aby je pobrać w razie potrzeby.
4 obsługiwane przez wersję 1803 (RS4), w polu wersja 1809 (RS5) lub nowsza.

Wbudowana obsługa techniczna

  • Aktualizacje sterowników i oprogramowania nie są planowane w przypadku kart z jedyną obsługą techniczną. Tych kart nie można aktualizować za pomocą metod zautomatyzowanych ani ręcznych.
  • Sterowniki Intel® PROSet dla urządzeń Windows * i Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) do tworzenia zespołu i sieci VLAN nie są dołączane do obsługi wbudowanej.
  • Aby dodać adapter z obsługą wbudowaną do zespołu korzystającego z wielodostawcy zespołu (MVT), zobacz Przewodnik po użytkownikach.
UwagaOdwiedź Centrum pobierania , aby uzyskać wszystkie sterowniki i oprogramowanie systemu operacyjnego w jednym dużym pliku. zip.
Tematy pokrewne
Intel® Ethernet karty zgodne z technologią VMware *
Obsługiwane systemy operacyjne dla adapterów Intel® Ethernet detalicznych
Instrukcje: identyfikacja urządzenia Ethernet, wersja sterownika i aktualizacja sterownika