Nie można znaleźć pliku konfiguracji pakietu dostarczonego przez "InferenceEngine"

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000055345

14-04-2022

Co widzisz?

Tekst błędu CMake:

$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-march=armv7-a" /opt/intel/openvino/deployment_tools/inference_engine/samples

CMake Error at CMakeLists.txt:203 (find_package):
By not providing "FindInferenceEngine.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
project has asked CMake to find a package configuration file provided by
"InferenceEngine", but CMake did not find one.

Could not find a package configuration file provided by "InferenceEngine"
(requested version 2.0) with any of the following names:

InferenceEngineConfig.cmake
inferenceengine-config.cmake

Add the installation prefix of "InferenceEngine" to CMAKE_PREFIX_PATH or
set "InferenceEngine_DIR" to a directory containing one of the above files.
If "InferenceEngine" provides a separate development package or SDK, be
sure it has been installed.


-- Configuring incomplete, errors occurred!

 

Środowiska

Próbek silnika inferencji budynku na Pi,

 

Dlaczego to widzisz?

Ten błąd CMake jest spowodowany, gdy zmienne środowiskowe nie zostały ustawione. Zanim będzie można skompilować i uruchomić aplikacje OpenVINO™ toolkit, musisz zaktualizować kilka zmiennych środowiskowych.

 

Jak to naprawić

Rozwiązanie 1 — korzystanie z Dystrybucja Intel® zestawu narzędzi OpenVINO™ w systemie operacyjnym Rasp frameworków*

Wstępnie zbudowany pakiet zawiera skrypt konfiguracyjny do ustawiania zmiennych środowiskowych, aby tymczasowo ustawić zmienne środowiskowe, wykonując następujące polecenie:

source /opt/intel/openvino/bin/setupvars.sh

UwagaZmienne środowiskowe zostaną usunięte po zamknięciu okna terminalu.

Alternatywnie można trwale ustawić zmienne środowiskowe, uruchamiając następujące polecenie:

echo "source /opt/intel/openvino/bin/setupvars.sh" >> ~/.bashrc

Rozwiązanie 2 — korzystanie z open source wersji OpenVINO™ toolkit

Aby użyć silnika wnioskowania zbudowanego ze źródła, wyeksportuj następujące zmienne:

eksport ngraph_DIR=/home/pi/openvino/build/ngraph
eksport InferenceEngine_DIR=/home/pi/openvino/build

UwagaŚcieżka może się różnić w zależności od lokalizacji twojego wbudowanego katalogu.