Dyski Intel® SSD: ważne wskaźniki atrybutu SMART

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000055367

07-06-2021

W tym artykule należy edukować klientów dysków Intel® SSD, jak określić stan ich dysków SSD za pomocą podzbioru ważnych atrybutów SMART lub podobnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyjściowych atrybutów SMART, klienci powinni zapoznać się z Intel® Memory and Storage Tool: szybkie wskazówki dotyczące sposobu wyświetlania szczegółów dysku, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz przeglądania/eksportowania dzienników SMART przed podjęciem kolejnych czynności.

 

UwagaNiektóre atrybuty mogą być specyficzne dla produktu i nie są wyświetlane w odczytze SMART.

 

Przykład dysku SATA SSD

Odczyt SMART obejmuje

  1. Znormalizowane wartości
  2. Wartości surowe,
  3. Wartości progowe
  4. Inne wartości

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach wartość raw atrybutu ma znaczenie, a w innych przypadkach atrybut ma znaczenie znormalizowana wartość atrybutu. Należy również zwrócić uwagę, że tylko atrybuty przedudane mają wartość Threshold, a wartość atrybutu może być dobra lub zła w dowolnym kierunku: zwiększenie lub zwiększenie wartości w liczbie/wartości. W poniższym przykładzie wartość atrybutu Dostępne miejsce zastrzeżone dla dobrych dysków SSD znajduje się w dowolnym miejscu pomiędzy 100 i 11 (10 i poniżej jest źle), a wartość B9 jest najlepsza przy wartości surowej 0. (Zobacz tabelę.) Niektóre atrybuty, takie jak AFh, działają inaczej. Zignoruj pozostałe informacje w tece Status/Threshold/Worst.

SATA SSD

W poniższej tabeli pokazano najważniejsze atrybuty dysków SATA SSD, wraz z odpowiadającymi im wartościami wyszukiwania, wartościami progami, a także akceptowalny stan i najlepsze warunki dotyczące przypadków. Jeśli atrybuty znajdują się w akceptowalnych warunkach, dysk SSD jest w dobrym stanie. Jeśli są poza akceptowalnymi warunkami, skontaktuj się z Obsługą klienta.

Ważne atrybutyNazwa atrybutuSpojrzenie na wartośćPrógAkceptowalny warunek
B8hLiczba wykrywania błędów od końca do końcaZnormalizowana9091-100 (100=najlepszy)
E8h/ AA (powiel atrybut)Dostępna zarezerwowana przestrzeńZnormalizowana1011-100 (100=najlepszy)
E9hWskaźnik zużycia multimediówZnormalizowana12-100 (100=najlepszy)
AFhAwaria ochrony przed utratą zasilaniaZnormalizowanaFail=poniżej 10Pokazuje ogromną liczbę
05hLiczba przydzielonych sektorówRaw10000-999 (0=najlepszy)

W przykładzie poniżej pokazano dobry dysk SSD. Wartości w ważnych atrybutach są wyróżnione na kolor żółty, a wszystkie są w najlepszym stanie.

Good SSD attributes

Atrybuty PCIe® SSD

Atrybuty te można analizować w poniższym przykładzie. Niektóre z najważniejszych są wyróżnione kolorem żółtym. Wskaźnik krytycznych insektycydów jest w rzeczywistości najważniejszym wskaźnikiem, ponieważ zawiera on wszystkie inne ważne wskaźniki. Wyłączenie dysków SSD powinno mieć sens lub może być problem ze sterownikami systemu operacyjnego (brak wysyłania bezpiecznych sygnałów wyłączenia). Wskaźniki temperatury pokazują, czy chłodzenie jest wystarczające. Wartość w procentach oznacza zużycie multimediów, a wartość od 1 do 99 jest akceptowalna, 100 nie jest używana. Mniej błędów multimediów wskazuje na lepszy stan dysków SSD. Jeśli którykolwiek z wymienionych tutaj atrybutów przekracza akceptowalne limity progowe, może skutkować krytycznym odkłoniecie . Jeśli widzisz krytyczne uwagi, skontaktujsię z działem obsługi klienta.

Intel Data Center PCIe SSD attributes