Dyski Intel® SSD: ważne wskaźniki atrybutu SMART

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000055367

25-06-2022

Uwaga

Firma Intel na rynku dysków SSD NAND została przejęta przez SK hynix i obecnie jest firmą Solidigm™.  Więcej informacji można znaleźć w zmianach w pomocy technicznej .

Ten artykuł ma na celu edukanie klientów dysków SSD firmy Intel® na temat sposobu określania stanu swoich dysków SSD przy użyciu podgrupy ważnych atrybutów SMART lub podobnych.

 

UwagaNiektóre atrybuty mogą być specyficzne dla produktu i nie są widoczne w readoutzie SMART.

 

Przykład dysków SSD SATA

Odczyt SMART obejmuje

  1. Znormalizowane wartości
  2. wartości surowe,
  3. Wartości progowe
  4. Inne wartości

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach wartość Raw atrybutu ma znaczenie i w innych przypadkach atrybutu, znormalizowana wartość atrybutu ma znaczenie. Należy również pamiętać, że tylko atrybuty pre-fail mają wartość Threshold , a wartość atrybutu może przeejść od dobrego do złego w obu kierunkach: zwiększenie lub zmniejszenie liczby/wartości. W poniższym przykładzie wartość atrybutu Dostępna przestrzeń zarezerwowana dla dobrego dysku SSD znajduje się wszędzie pomiędzy 100 a 11 (10 i poniżej jest złe), wartości bbh przy zachowaniu poufności jest najlepsza przy surowej wartości 0. (Patrz tabela.) Niektóre atrybuty, takie jak AFh, działają inaczej. Zignoruj pozostałe informacje w polu Status/Próg/Najgorszy.

SATA SSD

W poniższej tabeli pokazano najważniejsze atrybuty dysków SSD SATA z odpowiednimi wartościami typu look-at, wartościami progowymi, a także akceptowalnym warunkiem i najlepszymi warunkami przypadku. Jeśli atrybuty mieszczą się w akceptowalnych warunkach, dysk SSD jest w dobrym stanie. Jeśli są poza akceptowalnymi warunkami, skontaktuj się z Działem obsługi klienta.

Ważne atrybutyNazwa atrybutuSpojrzenie na wartośćPrógAkceptowalny warunek
B8hLiczba wykrywania błędów od końca do końcaZnormalizowana9091-100 (100=najlepsze)
E8h / AA (atrybut Powiel)Dostępna zarezerwowana przestrzeńZnormalizowana1011-100 (100=najlepsze)
E9hWskaźnik zużycia nośnikaZnormalizowana12–100 (100=najlepsze)
AFhAwaria ochrony przed utratą zasilaniaZnormalizowanaFail=poniżej 10Pokazuje ogromną liczbę
05hLiczba realokowanych sektorówRaw10000-999 (0=najlepsze)

W poniższym przykładzie pokazano dobry dysk SSD. Wartości patrzące na ważny atrybut są podświetlione na żółto, które znajdują się w najlepszym przypadku.

Good SSD attributes

Atrybuty DYSKÓW SSD PCIe®

Te atrybuty można analizować w poniższym przykładzie. Niektóre z najważniejszych są podświetlone na żółto. Wskaźnik krytycznych ostrzeżeń jest w rzeczywistości najważniejszy, ponieważ przechwytuje wszystkie inne ważne wskaźniki. Wyłączenia "zrywu " powinny mieć sens dla użytkowników dysków SSD lub może pojawić się problem ze sterownikiem systemu operacyjnego (nie wysyłając sygnałów bezpiecznego wyłączenia). Wskaźniki temperatury wskazują, czy chłodzenie jest wystarczające. Użyty procent oznacza zużycie nośnika, a wartość między 1 a 99 jest możliwa do zaakceptowania, przy czym 100 nie jest możliwe do zaakceptowania. Mniej błędów multimediów wskazuje na lepszy stan dysków SSD. Jeśli którykolwiek z wymienionych w tym dokumencie atrybutów przekracza dopuszczalne limity progowe, skutkuje to krytycznymi ostrzeżeniami. Jeśli widzisz jakiekolwiek krytyczne ostrzeżenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Intel Data Center PCIe SSD attributes