Building Open model Zoo pokazy na Raspberry Pi *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055510

13-07-2020

Zestaw narzędzi OpenVINO™ dla systemu operacyjnego raspbian * nie zawiera aplikacji demonstracyjnych znalezionych w otwartym modelu zoo. Pokazy te można pobrać oddzielnie od otwartego modelu zoo GitHub.

UwagaPrzed zainstalowaniem pokazu Open model Zoo w tym artykule przyjęto, że wykonano jedną z następujących czynności:

 

Ustawianie zmiennych środowiskowych

Jeśli zainstalowano wstępnie skonstruowany pakiet OpenVINO™ Toolkit dla systemu operacyjnego raspbian *, uruchom następujące polecenia:

source /opt/intel/openvino/bin/setupvars.sh

W przypadku tworzenia zestawu narzędzi open source OpenVINO™ Toolkit dla systemu operacyjnego raspbian * wykonaj następujące polecenia:

export ngraph_DIR=/home/pi/openvino/build/ngraph
export InferenceEngine_DIR=/home/pi/openvino/build
export PYTHONPATH=/home/pi/openvino/bin/armv7l/Release/lib/python_api/python3.7
export LD_LIBRARY_PATH=/home/pi/openvino/bin/armv7l/Release/lib/
export OpenCV_DIR=/usr/local/lib/cmake/opencv4

UwagaZmienna PYTHONPATH może się różnić w przypadku korzystania z innej wersji środowiska Python *, upewnij się, że ta zmienna jest zgodna ze swoim zaprojektowanym środowiskiem.

Jak zainstalować

 1. Sklonuj repozytorium otwartego modelu ogrodu zoologicznym w katalogu macierzystym:

  cd ~

  git clone https://github.com/opencv/open_model_zoo.git

 2. Przejdź do katalogu pokazów i Utwórz katalog kompilacji:

  cd ~/open_model_zoo/demos

  mkdir build && cd build

 3. Skonfiguruj cmake, aby zbudować pokazy dla Raspberry Pi *:

  cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

 4. Uruchom pomoc, aby wyświetlić listę dostępnych opcji:

  make help

Możesz wybrać opcję budowania poszczególnych pokazów, określając nazwę demonstracyjną, np.:

make object_detection_demo_ssd_async

Lub użyj następującego polecenia, aby zbudować wszystkie pokazy:

make all

Po ukończeniu procesu kompilacji można znaleźć pliki binarne demonstracyjne w katalogu ~/open_model_zoo/demos/build/armv7l/Release .

Uruchamianie aplikacji demonstracyjnej

W celu uruchomienia jednego z aplikacji demonstracyjnych wymagany jest model i wideo wejściowe. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uruchomić object_detection_demo_ssd_async.

Aby pobrać przykładowe wideo, uruchom następujące polecenia:

cd ~/Downloads
wget https://github.com/intel-iot-devkit/sample-videos/raw/master/person-bicycle-car-detection.mp4

Aby pobrać model bezpośrednio z download.01.org, użyj następujących poleceń, aby uzyskać model wykrywania rowerów dla innych firm:

cd ~/Downloads
wget https://download.01.org/opencv/2020/openvinotoolkit/2020.3/open_model_zoo/models_bin/1/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078/FP16/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.bin
wget https://download.01.org/opencv/2020/openvinotoolkit/2020.3/open_model_zoo/models_bin/1/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078/FP16/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml

UwagaIntel® NCS2 wymaga modeli, które są zoptymalizowane pod kątem 16-bitowego formatu zmiennoprzecinkowego, znanego jako FP16. Modelu, jeśli różni się od tego przykładu, może wymagać konwersji za pomocą Optymalizatora modelu na FP16.

Uruchamianie object_detection_demo_ssd_async:

cd ~/open_model_zoo/demos/build/armv7l/Release
./object_detection_demo_ssd_async -i ~/Downloads/person-bicycle-car-detection.mp4 -m ~/Downloads/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml -d MYRIAD

Uruchamianieobject_detection_demo_ssd_async for Python:

cd ~/open_model_zoo/demos/python_demos/object_detection_demo_ssd_async/
python3 object_detection_demo_ssd_async.py -i ~/files/person-bicycle-car-detection.mp4 -m ~/models/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml -d MYRIAD

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego i innych pokazów, Użyj flagi-h, na przykład:

./object_detection_demo_ssd_async -h

Ta procedura umożliwia zakończenie procedury instalacyjnej pokazu Open model Zoo w systemie operacyjnym Raspberry Pi *.