10 najważniejszych informacji gwarancyjnych – FAQ dla Intel® Data Center Blocks

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000055512

16-12-2019

Poniżej przedstawiono często zadawane pytania dotyczące informacji gwarancyjnych dotyczących Intel® Data Center Blocksów.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

1. Jakie są warunki gwarancyjne dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® Server, które obejmują płyty serwerowe Intel®, systemy serwerowe Intel® i kontrolery Intel® RAID? Systemy serwerowe Intel®, płyty główne Intel® i akcesoria są objęte 3-letnią standardową gwarancją, z wyjątkiem jednostki baterii zapasowej (BBU), która jest objęta roczną gwarancją.

Aby uzyskać więcej informacji

2. co to są warunki gwarancji na Intel® Data Center Blocks (DCB)? Funkcja Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) pozwala na wiele technologii firmy Intel, wstępnie skonfigurowanych lub skonfigurowanych do zamawiania (CTO) i sprzedawanych jako pojedynczy produkt. Części lub komponenty w systemie Intel DCB są objęte różnymi warunkami gwarancyjnego ubezpieczenia.

Aby uzyskać więcej informacji

Wszystkie zamówienia Intel Data Center Block są nieedytowalne, a nie zwrotne (NCNR). Do celów powrotu produkt jest na najniższym poziomie gotowych produktów firmy Intel, które mogą być w całości w zintegrowanym systemie. Dodatkową korzyścią z zakupu Intel® DCB jest to, że wszyscy klienci mają prawo do zastąpienia gwarancyjnej gwarancji (AWR), która zapewnia wysyłkę zamiennie zamienionej jednostki (FRU) przed odbiorem części nieuszkodzonej.

3. Jaka jest różnica między zaliczkowymi zastępowaniem gwarancji (AWR) i standardowymi wymianami gwarancyjnymi (SWR)?Przejrzyj Tę stronę , aby zobaczyć różnicę.

Ten krótki plik wideo wyjaśnia różnicę.

4. co zrobić w przypadku znalezienia brakujących komponentów po otwarciu pola Intel® DCB? Dostarcz obraz systemu serwerowego,® Firmy Intel Kod produktu DCBI Numer seryjny. Zidentyfikuj brakujące części/komponenty, a następnie skontaktuj się z punktem zakupu w ciągu 30 dni.

Aby zlokalizować kod produktu i numer seryjny, należy zapoznać się z tym obrazem:

5. Czy firma Intel zaproponuje rozszerzoną gwarancję (WA) na system serwerowy/DCB? Tak. Aby uzyskać więcej informacji, Odwiedź witrynę pomocy technicznej Intel Server dla systemu serwerowego.
6. Kiedy mogę kupić rozszerzoną gwarancję (WA)? Możesz kupić przedłużoną gwarancję (WA) tylko wtedy, gdy w ciągu 30 dni od zakupu systemu.
7. co to jest jednostka zastępująca pola (FRU)? Część FRU może być płytą systemową, procesorem, modułem pamięci, zasilaniem, wentylatorami systemowymi, płytami montażowymi i kontrolerem dodatków, które można usuwać i zamieniać bez konieczności wysyłania całego produktu lub systemu do wymiany.
8. czy Obudowa serwerowa firmy Intel® element jednostki miary wymiennej (FRU)? Nie, nie jest. W przypadku uszkodzenia obudowy przy odbiorze (np. wykreślenie na górze pokrywy lub zagięcia na powierzchni metalicznej), punkt sprzedaży poprzez udostępnienie obrazu uszkodzonej obudowy w ciągu 30 dni. Zobacz stronę Lista dostępnych sprzedawców firmy Intel.
9. czy obsługujesz naprawy dla klientów bezpośrednich lub pośrednich? Intel nie zapewnia żadnych opcji naprawy dla produktów sprzedawanych w kanale.
10. Czy mogę poprosić o kompletną wymianę systemu dla Intel® DCB? Intel nie zapewnia systemu zastępczego firmy Intel DCB. Firmy Intel cieszą się nadbłędnymi elementami FRU, które uznają za wadliwe.