Najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarancji na produkty Intel® Data Center Block

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000055512

14-04-2021

Poniżej podano często zadawane pytania na temat gwarancji na produkty Intel® Data Center Block (Intel® DCB).

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

1. Jakie są warunki gwarancji na serwerowe płyty główne Intel®, systemy serwerowe Intel® i kontrolery RAID Intel®?Systemy serwerowe Intel®, serwerowe płyty główne Intel® i ich akcesoria są objęte 3-letnią standardową gwarancją z wyjątkiem zespołu zapasowej baterii (Backup Battery Unit, BBU), który jest objęty roczną gwarancją.

Dowiedz się więcej

2. Jakie są warunki gwarancji na produkty Intel® Data Center Block (Intel® DCB)?Produkty Intel® Data Center Block (Intel® DCB) obejmują wiele technologii Intel®, wstępnie skonfigurowanych lub skonfigurowanych na zamówienie (CTO) i sprzedawanych jako pojedynczy produkt. Części lub komponenty w systemie Intel® DCB są objęte różnymi warunkami gwarancji.

Dowiedz się więcej

Wszystkie zamówienia produktów Intel® Data Center Block nie podlegają anulacji ani zwrotom (NCNR). W celu zwrotu produkt musi być na najniższym poziomie gotowych towarów Intel, które można wymienić na miejscu w zintegrowanym systemie. Dodatkową zaletą zakupu produktów Intel® DCB jest to, że wszyscy klienci kwalifikują się do programu wymiany w ramach rozszerzonej gwarancji (AWR), w ramach którego produkt FRU (Field Replaceable Unit) na wymianę jest wysyłany przed odebraniem wadliwego elementu.

3. Jaki jest proces obsługi zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących komponentów zintegrowanego systemu Intel® Data Center Block (Intel® DCB) wymagających wymiany?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące wadliwego komponentu. Dział obsługi klienta firmy Intel wymaga następujących informacji do przetworzenia zgłoszenia gwarancyjnego:

  1. Kod produktu i numer seryjny systemu serwerowego Intel® Data Center Block
  2. Numer seryjny komponentu i jego opis

Kliknij łącze Jak znaleźć numer części/numer seryjny produktów serwerowych Intel®. Wybierz kategorię Data Center Block, a następnie wybierz komponent do wymiany.

4. Jaka jest różnica między wymianą w ramach rozszerzonej gwarancji (AWR) a wymianą w ramach standardowej gwarancji (SWR)?Zapoznaj się z informacjami na tej stronie, aby poznać różnicę.

W tym krótkim filmie wyjaśniono różnicę

5. Co zrobić, jeśli po otwarciu pudełka Intel® DCB okaże się, że brakuje komponentów?Prześlij zdjęcie systemu serwerowego, kod produktu Intel® DCBnumer seryjny. Zidentyfikuj brakujące części/komponenty, a następnie skontaktuj się z punktem zakupu w ciągu 30 dni.

Aby znaleźć kod produktu i numer seryjny, zapoznaj się z tą ilustracją:

6. Czy firma Intel oferuje rozszerzoną gwarancję (EW) na system serwerowy Intel®/produkty Intel® DCB?Tak. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową pomocy na temat rozszerzonej gwarancji na produkty serwerowe Intel®.
7. Kiedy mogę kupić rozszerzoną gwarancję (EW)?Rozszerzoną gwarancję (EW) można kupić tylko w ciągu 30 dni od zakupu systemów.
8. Co to jest Field Replaceable Unit (FRU)?Częścią FRU może być płyta systemowa, procesor, moduł pamięci, zasilacz, wentylatory systemowe, riser, płyta bazowa i dodatkowy kontroler. Części FRU można wymontować i wymienić bez konieczności wysyłania całego produktu lub systemu w celu wymiany.
9. Czy obudowa serwerowa firmy Intel® jest produktem FRU (Field Replaceable Unit)?Nie, nie jest. Jeśli obudowa jest uszkodzona w chwili odbioru (na przykład zarysowania na górnej pokrywie lub odkształcona metalowa powierzchnia), skontaktuj się z punktem zakupu i prześlij zdjęcie uszkodzonej obudowy w ciągu 30 dni. Zobacz listę dostępnych pośredników w sprzedaży produktów firmy Intel
10. Czy realizujemy naprawy dla klientów bezpośrednich lub pośrednich?Firma Intel nie oferuje żadnych opcji naprawy produktów sprzedanych za pośrednictwem kanału.
11. Czy mogę zażądać wymiany całego systemu Intel® DCB?Firma Intel nie oferuje wymiany produktów Intel® DCB na poziomie systemowym. Firma Intel wymieni wszelkie produkty FRU, które zostaną uznane za wadliwe.