Najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarancji na produkty Intel® Data Center Systems (Intel® DCS)

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000055512

18-03-2022

Poniżej znajdują się często zadawane pytania na temat gwarancji na produkty Intel® Data Center Systems

Uwaga Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) to produkty wcześniej znane jako Intel® Data Center Block (Intel® DCB).

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

pierwszej Jakie są warunki gwarancji na serwerowe płyty główne Intel®, systemy serwerowe Intel® i kontrolery RAID Intel®?Systemy serwerowe Intel®, serwerowe płyty główne Intel® i ich akcesoria są objęte 3-letnią standardową gwarancją z wyjątkiem zespołu zapasowej baterii (Backup Battery Unit, BBU), który jest objęty roczną gwarancją.

Dowiedz się więcej

2. Jakie są warunki gwarancji na produkty Intel® DCS?Produkty Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) obejmują wiele technologii Intel®, wstępnie skonfigurowanych lub konfigurowanych na zamówienie (CTO) i sprzedawanych jako pojedynczy produkt. Części lub komponenty rozwiązań Intel® DCS są objęte różnymi warunkami gwarancji.

Dowiedz się więcej

Żadne zamówienie na produkty Intel® Data Center Systems nie podlega anulacji ani zwrotowi (NCNR - non-cancellable, not returnable). W celu zwrotu produkt musi być na najniższym poziomie gotowych towarów Intel, które można wymienić na miejscu w zintegrowanym systemie. Dodatkową zaletą zakupu produktów Intel® DCS jest to, że wszyscy klienci kwalifikują się do rozszerzonego programu wymiany gwarancyjnej (AWR), w ramach którego produkt FRU (Field Replaceable Unit) na wymianę jest wysyłany przed odebraniem wadliwego elementu.

3. Jaki jest proces obsługi zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących komponentów zintegrowanego systemu Intel® DCS wymagających wymiany?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące wadliwego komponentu. Dział obsługi klienta firmy Intel wymaga następujących informacji do przetworzenia zgłoszenia gwarancyjnego:

  1. Kod produktu i numer seryjny systemu Intel® Data Center Systems
  2. Numer seryjny komponentu i jego opis

Kliknij łącze Jak znaleźć numer części/numer seryjny produktów serwerowych Intel®. Wybierz Data Center Systems, a następnie wybierz komponent, który chcesz wymienić.

4. Co zrobić, jeśli po otwarciu pudełka Intel® DCS okaże się, że brakuje komponentów?Prześlij zdjęcie systemu serwerowego, kod produktu Intel® DCS i numer seryjny. Zidentyfikuj brakujące części/komponenty, a następnie skontaktuj się z punktem zakupu w ciągu 30 dni.

Aby znaleźć kod produktu i numer seryjny, zapoznaj się z tą ilustracją:

5. Czy firma Intel oferuje rozszerzoną gwarancję (EW) na system serwerowy Intel®/produkty Intel® DCS?Tak. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową pomocy na temat rozszerzonej gwarancji na produkty serwerowe Intel®.
6. Kiedy mogę kupić rozszerzoną gwarancję (EW)?Rozszerzoną gwarancję (EW) można kupić tylko w ciągu 30 dni od zakupu systemów.
7. Co to jest Field Replaceable Unit (FRU)?Częścią FRU może być płyta systemowa, procesor, moduł pamięci, zasilacz, wentylatory systemowe, riser, płyta bazowa i dodatkowy kontroler. Części FRU można wymontować i wymienić bez konieczności wysyłania całego produktu lub systemu w celu wymiany.
8. Czy obudowa serwerowa firmy Intel® jest produktem FRU (Field Replaceable Unit)?Nie, nie jest. Jeśli obudowa jest uszkodzona w chwili odbioru (na przykład zarysowania na górnej pokrywie lub odkształcona metalowa powierzchnia), skontaktuj się z punktem zakupu i prześlij zdjęcie uszkodzonej obudowy w ciągu 30 dni. Zobacz listę dostępnych pośredników w sprzedaży produktów firmy Intel
9. Czy realizujemy naprawy dla klientów bezpośrednich lub pośrednich?Firma Intel nie oferuje żadnych opcji naprawy produktów sprzedanych za pośrednictwem kanału.
10. Czy mogę zażądać wymiany całego systemu Intel® DCS?

Firma Intel nie oferuje wymiany produktów Intel® DCS na poziomie systemowym. Firma Intel wymieni wszelkie produkty FRU, które zostaną uznane za wadliwe.