Informacje o gwarancji na elementy Intel® NUC

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000055545

28-07-2022

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji na elementy Intel® NUC można znaleźć poniżej.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ograniczone gwarancje

Firma Intel oferuje ograniczoną trzyletnią gwarancję na elementy Intel® NUC zakupione u autoryzowanych dystrybutorów Intel®. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie elementy sprzętowe zawarte w pudełku.

Wyświetl gwarancje
Trzyletnia międzynarodowa (PDF) Ikona PDF
Rozmiar: 2,8 MB
Data: lipiec 2022 r.
Trzyletnia dla Australii (angielski) (PDF) Ikona PDF
Rozmiar: 89 KB
Data: wrzesień 2020 r.
Uwaga Do obsługi plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader*.
Istotne kwestie dotyczące gwarancji na wentylatory systemu

Producenci obudów mogą projektować obudowy na elementy Intel® NUC zawierające pasywne rozwiązania chłodzenia. Aby pomieścić te niestandardowe rodzaje obudowy niektórzy producenci obudów lub integratorzy usuwają wentylator, lub w inny sposób osadzają produkt. W takich przypadkach do obowiązków producenta obudowy i integratora należy zapewnienie odpowiedniego poziomu chłodzenia w zmienionym systemie, tak, aby spełniał on limity środowiskowe, określone w dokumentacji technicznej produktów Intel®. Niewystarczająca wydajność chłodzenia elementów Intel® NUC w niestandardowych obudowach spowoduje utratę gwarancji na produkt Intel®.

Nie zaleca się stosowania pasywnych rozwiązań chłodzenia w przypadku elementów Intel® NUC Extreme i Pro, a producenci obudów i integratorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wprowadzaniem takich modyfikacji. Jeśli urządzenia były modyfikowane w taki sposób przez zewnętrznego producenta obudów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej producenta w celu określenia statusu gwarancji urządzenia.

 

Zanim zwrócisz wadliwe produkty

Upewnij się, że znasz numer aktywacji systemu operacyjnego Windows* (jeśli dotyczy).

W tabeli opisano które elementy należy zwracać, a które zachowywać.

Produkt Co zwrócić Co zachować
Element obliczeniowy Intel® NUC
 • Zwróć tylko element obliczeniowy Intel® NUC
 • Jeśli Twój system jest wyposażony w pamięć masową eMMC, utwórz kopię zapasową danych osobistych z elementu Intel® NUC z pamięcią masową eMMC na inne nośniki pamięci masowej. Firma Intel korzysta z oprogramowania do niszczenia danych, aby usunąć wszelkie dane z urządzenia pamięci masowej zwracanych elementów obliczeniowych Intel®. Dokumenty i pliki przechowywane na zwróconym urządzeniu zostaną utracone.
 • Zachowaj element obudowy Intel® NUC, element montażowy Intel® NUC lub obudowę innej firmy
 • Przewód zasilający i mocowania wtyczek zasilających (jeśli dotyczy)
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zamontowane komponenty (dysk M.2, pamięć)
Element obudowy Intel® NUC
 • Zwróć tylko element obudowy Intel® NUC.
 • Zachowaj element obliczeniowy Intel® NUC.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zamontowane komponenty (dysk M.2)
 • Zachowaj akcesoria dodatkowe zawarte w pudełku (uchwyt VESA i śruby montażowe, zasilacz, przewód i mocowania wtyczek zasilających).
Elementy montażowe Intel® NUC
 • Zwróć tylko element obudowy Intel® NUC.
 • Zachowaj element obliczeniowy Intel® NUC.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zamontowane komponenty (sterownik M.2).
Element płyty głównej Intel® NUC
 • Zwróć tylko element płyty głównej Intel® NUC
 • Zachowaj element obliczeniowy Intel® NUC.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zamontowane komponenty (sterownik M.2).

 

Przestroga
Firma Intel nie jest w stanie śledzić ani zwracać komponentów zainstalowanych przez użytkownika, w tym przedmiotów umieszczonych w pudełku podczas zwrotu. Usuń pamięć masową M.2 i moduły pamięci (jeśli dotyczy) z elementu obudowy Intel® NUC / elementu płyty głównej Intel® NUC przed wysłaniem jej do naszego centrum gwarancyjnego, z wyjątkiem wymienionych powyżej elementów. W stosownych przypadkach należy utworzyć kopię zapasową wszystkich aplikacji i danych. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych zaistniałą w wyniku procesu gwarancyjnego.

Elementy Intel® NUC wysyłane w ramach wymiany gwarancyjnej nie posiadają naklejki licencyjnej systemu Microsoft Windows*. Jeśli Twój zestaw Intel® NUC ma naklejkę licencyjną systemu Windows, zalecamy ostrożne odklejenie jej od obudowy. Możesz także wykonać jej zdjęcie do wykorzystania w przyszłości, przez przesłaniem produktu do firmy Intel w celu wymiany gwarancyjnej. Naklejki systemu Microsoft Windows nie są dostępne jako części zamienne.

Ogólne wytyczne
 • Należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich aplikacji i danych, w stosownych przypadkach. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych podczas procesu gwarancyjnego.
 • Aby uzyskać wskazówki dotyczące części i akcesoriów, które należy zachować, zapoznaj się z instrukcjami przesłanymi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Firma Intel nie zatrzymuje żadnych części ani akcesoriów i nie może ich zwrócić.
 • Zapisz numer sprawy RMA na zewnątrz pudełka i włóż do środka kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 • Jednostki na wymianę mogą nie być wysyłane w oryginalnym opakowaniu detalicznym.  
Wskazówki dotyczące pakowania

Jeśli masz oryginalne pudełko, w którym zakupiono produkt u sprzedawcy detalicznego, możesz użyć go do zwrócenia produktu:

 • Jeśli oryginalne pudełko nie jest dostępne, owiń produkt z każdej strony w folię bąbelkową lub inny materiał amortyzujący, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać. 
 • Spakuj pudełko detaliczne do solidnego pudła zewnętrznego, z co najmniej 5 cm foli bąbelkowej, luźnego wypełnienia piankowego lub podobnego materiału amortyzującego, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać. 
 • Pudło zewnętrzne o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym punkcie wysyłki lub na poczcie. 

Jeśli nie masz oryginalnego pudełka detalicznego:

 • Zapakuj produkt w solidne pudło z wystarczającą ilością dodatkowego materiału pakowego, aby zapobiec przesuwaniu się produktu w trakcie transportu. 
 • Pudło do przesyłki o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym punkcie wysyłki lub na poczcie. 

Jeśli zwracasz więcej niż jeden produkt, zabezpiecz każdy z nich odpowiednią ilością folii bąbelkowej, luźnym wypełnieniem piankowym lub innym materialnym amortyzującym, aby zapobiec przesuwaniu się produktów w trakcie transportu.

 

Podobny temat
Sprawdź warunki gwarancji i złóż wniosek o pomoc techniczną w ramach gwarancji