Przewodnik instalacji i konserwacji serwera Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055629

16-03-2023

Ten dokument zawiera procedurę instalacji i konfiguracji serwera Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) w pełnym środowisku produkcyjnym, a także sposoby utrzymania i zarządzania serwerem Intel® EMA po instalacji. Przeznaczone są one dla użytkowników posiadających odpowiednie technicznie systemy administratorów, pracujących z Intel® EMA w roli administratora globalnego.

Wybierz język, aby wyświetlić podręcznik instalacji i konserwacji serwera Intel® Endpoint Management Assistant.

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*.