Jak znaleźć wersję mikrokodu aktualnie działającą na procesorze

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000055672

12-11-2019

Intel® Processor Identification Utility raportuje informacje CPUID dotyczące zainstalowanego procesora, znajdujące się na karcie dane CPUID narzędzia.

Wersja mikrokodu jest wymieniona w sekcji danych CPUID i nosi nazwę "Poprawka procesora". W przykładzie przykładowego zrzutu ekranu poniżej wersji mikrokodu jest "84" (czasem zapisywane jako 0x84).

 Intel Processor Identification Utility