Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)-urządzenie pokazuje, CIRA nie ma połączenia po uaktualnieniu do wersji CSME 12.0.45.1509 lub nowszej

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000055724

25-11-2019

Intel vPro® systemy platformy są aktualizowane za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) 12 firmware 12.0.45.1509 do obsługi urządzeń umożliwiających zarządzanie, CIRA (Intel® EMA) 1.3.2.1, aby zapewnić Intel® Endpoint Management Assistant wysoką zgodność z połączeniem.

Skontaktuj się z powrotem w Centrum pobierania firmy Intel , nie później niż 12/6/19 , aby uzyskać tę najnowszą aktualizację.