Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla elementów obliczeniowych firmy Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055729

30-11-2020

Uwaga
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla elementów obliczeniowych Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje dotyczące aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla elementów obliczeniowych Intel® NUC (PDF)PDF icon
  Rozmiar: 778 KB
  Data: listopad 2020

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*

 • Starsza wersja systemu BIOS nie jest zalecana w przypadku wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać obsługi poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ani obsłużyć obecnie wyprodukowanych poprawek produktów.
 • Wszystkie obrazy w przykładach używanych w instrukcjach służą tylko do celów ilustracyjnych. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS dla Intel® Compute Cardów są prawidłowe.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel sugeruje, aby proces ten był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS).

W przypadku aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca następujące kroki:

 1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Nacionij kombinację F9 , aby ustawić domyślne wartości systemu BIOS.
 3. Dostosuj ustawienia systemu BIOS, jeśli to konieczne (opcjonalnie).
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kliknij lub metoda, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja systemu BIOS Express
 1. Pobierz I Zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (. BI. exe) w katalog tymczasowy na komputerze docelowym. Przykład:

  Express BIOS update file

 2. Kliknij dwukrotnie *. BI. exe w celu uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Run the Express BIOS update

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe polecenia. Naciśnij Y ponowne uruchomienie komputera i rozpoczęcie aktualizacji.

  Command dialog appears

 4. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows
Aktualizacja F7

Aktualizacja w formacie F7 BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS w trakcie procesu rozruchu i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz Odzyskiwanie systemu BIOS kapsuły (.cap) do urządzenia USB. Przykład:

  Recovery BIOS capsule

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego
 3. Uruchomić Intel NUC. Podczas rozruchu F7 wyświetlany jest monit, Naciśnij F7 , aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.

   

 4. Wybierz urządzenie USB i Naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 5. Wybierz Tthe .cap plik i Naciśnij Wprowadź

  Select the cap file

 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, Naciskając Wprowadź.

  Confirm you want to update the BIOS

 7. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 8. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows.
Aktualizacja menu przycisku zasilania

Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS Intel Compute Card w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz BIOS Recovery (.cap) do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB Intel NUC, gdy jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia).
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-drugim zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje dostępne w menu mogą się różnić w zależności od modelu Intel NUC).

  Power Button Menu

 4. Naciśnij przycisk F7 , aby rozpocząć aktualizację.
 5. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Select the USB device

 6. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zostanie ponownie uruchomiony w systemie Windows.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie do aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS z poziomu powłoki EFI.

 1. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS w formacie UEFI (*. Plik UEFI. zip). Przykład:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie *. Plik UEFI. zip, aby wyodrębnić swoje pliki

  Double click the ZIP

 3. Skopiuj iFlashVEfi64. EFI , a następnie. Pliki CAP do urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu w stacji Intel NUC.
 5. Skonfigurować BIOS komputera docelowego do uruchamiania powłoki EFI:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do > rozruchu przy bezpiecznym rozruchu.
  3. Wyłącz Bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Przejdź do priorytetu rozruchowego> rozruchu .
  5. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 6. Naciśnij przycisk F10 w trakcie rozruchu, aby otworzyć menu Boot.
 7. Wybierz UEFI: Wbudowana powłoka EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na dysk flash USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X oznacza numer dysku dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: Jeśli dysk USB jest fs0, wpisz fs0: i naciśnij Enter.
 9. W wierszu polecenia Typu iFlashVEfi64. EFI XXX. Cap/P/B/CAPSULE/MEUL, gdzie XXX. Cap to nazwa pliku. Cap i Naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij przycisk t , aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na zakończenie aktualizacji systemu BIOS.

  BIOS update process status window

 12. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu.
 13. Ustawić pierwotne ustawienia systemu BIOS:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do priorytetu rozruchowego> rozruchu .
  4. Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Przejdź do > rozruchu przy bezpiecznym rozruchu.
  6. Włącz bezpieczny rozruch, jeśli był pierwotnie włączony.
  7. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Przywracanie systemu BIOS-menu przycisku zasilania

Odzyskiwanie systemu BIOS przez menu przycisku zasilania

 1. Pobierz I Zapisz plik odzyskiwania BIOS na urządzenie USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. Bio) do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie do portu USB komputera docelowego, gdy jest wyłączony.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nie działa w ciągu 3 sekund, a następnie zwolnij go. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button menu

 5. Naciśnij przycisk F4 , aby uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Poczekaj 2-5 minut na zakończenie procesu odzyskiwania.
 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 8. Wyjmij urządzenie USB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
Odzyskiwanie systemu BIOS-przełącznik zabezpieczeń
UwagaOdzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki zabezpieczeń systemu BIOS spowoduje usunięcie kluczy modułu TPM, kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) i kluczy funkcji HDCP (Digital Content Protection) o wysokiej przepustowości. Te klucze nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz I Zapisz plik odzyskiwania BIOS (. Bio) z urządzeniem USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. Bio) do urządzenia USB.
 3. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.
 4. Otwórz obudowy i przesuń przełącznik w element COMPUTE NUC na pozycję "odzysk" zgodnie z poniższym obrazem. (Zobacz Opis Specyfikacja produktu Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym ustawienia i konfigurację przełączników.

  Recovery position

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego i włącz je.
 6. Poczekaj 2-5 minut na zakończenie procesu odzyskiwania.
 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 8. Wyjmij urządzenie USB.
 9. Przesuń przełącznik na pozycję "normalny".
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom ponownie komputer.