Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla Intel® NUC Compute Element

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055729

09-02-2021

Uwaga
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla Intel® NUC Compute Element są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla elementów® Intel® NUC (PDF).PDF icon
  Rozmiar: 777 KB
  Data: luty 2021 r.

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Reader*

 • Nie zalecana jest downgrading systemu BIOS do wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja BIOS może nie obejmować obsługi napraw błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi aktualnie produkowanych wersji produktów.
 • Wszystkie zdjęcia użyte w przykładach w instrukcjach służą wyłącznie celom poglądowy. Upewnij się, że wybrane pliki SYSTEMU BIOS są odpowiednie dla Twojego Intel® Compute Card.
 • Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel proponuje, aby proces ten odbywał się w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).

Po każdej aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wartości domyślne systemu BIOS.
 3. W razie potrzeby dostosuj ustawienia BIOS (opcjonalnie).
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Kliknij lub metody, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS
 1. Pobierz I Zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (. EBU.exe) do katalogu czasowego docelowego komputera. Przykład:

   

 2. Kliknij dwukrotnie na *. plik EBU.exe w celu uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

 3. Pojawi się okno dialogowe polecenia. Naciśnij Y aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć aktualizację.

  Command dialog appears

 4. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.
Aktualizacja F7

Funkcja F7 BIOS Flash Update umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz odzyskiwanie systemu BIOS w sposób instynkcyjną (.cap) do urządzenia USB. Przykład:

  Recovery BIOS capsule

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera.
 3. Uruchomić komputery Intel NUC. Podczas rozruchu, gdy F7 monit jest wyświetlany, Naciśnij F7 aby wprowadzić narzędzie BIOS Flash Update.

   

 4. Wybierz urządzenie USB i Naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 5. Wybierz Tthe .cap plik i Naciśnij Wprowadź

  Select the cap file

 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS przez Naciskając Wprowadź.

  Confirm you want to update the BIOS

 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 8. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.
Aktualizacja przez menu przycisku zasilania

Aktualizacja przez menu przycisku zasilania umożliwia aktualizację systemu BIOS systemu Intel Compute Card systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz Odzyskiwanie systemu BIOS (.cap) do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera Intel NUC, gdy jest on wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji.
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk przed wyłączeniem komputera przez cztery sekundy. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje menu mogą się różnić, w zależności od modelu urządzenia Intel NUC.)

  Power Button Menu

 4. Naciśnij klawisz F7, aby rozpocząć aktualizację.
 5. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Select the USB device

 6. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się ponownie w systemie Windows.
Aktualizacja z powłoki UEFI.

Narzędzie aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI.

 1. Pobierz plik aktualizacji UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip). Przykład:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie *. UEFI.zip, aby rozpakować pliki

  Double click the ZIP

 3. Skopiuj pliki iFlashVEfi64.efi i .cap do urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu komputera Intel NUC.
 5. Skonfigurować systemu BIOS docelowego komputera, który uruchamia się do powłoki EFI:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Wybierz Uruchamianie > Bezpieczny rozruch.
  3. Wyłącz Bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Wybierz Uruchamianie > Priorytet uruchamiania.
  5. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 6. Naciśnij klawisz F10 podczas uruchamiania komputera, aby otworzyć menu startowe.
 7. Wybierz UEFI: zbudowane w powłoki EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na pendrive USB poprzez wpisanie polecenia fsX: gdzie X to numer dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: jeśli Twój dysk USB to fs0, wpisz fs0: i naciśnij klawisz Enter.
 9. W wierszu poleceń Typu iFlashVEfi64.efi XXX.cap /P /B /CHŁONIANIE /MEUL, gdzie XXX.cap jest nazwą pliku .cap i Naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij klawisz Y, aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na ukończenie aktualizacji systemu BIOS.

  BIOS update process status window

 12. Po zakończeniu uruchamiania komputera komputer uruchomi się ponownie.
 13. Ustawić powrót systemu BIOS do oryginalne ustawienia:
  1. Uruchom komputer ponownie.
  2. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  3. Wybierz Uruchamianie > Priorytet uruchamiania.
  4. Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Wybierz Uruchamianie > Bezpieczny rozruch.
  6. Włącz opcję bezpiecznegorozruchu, jeśli domyślnie była ona włączona.
  7. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS – menu przycisku zasilania

Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą menu przycisku zasilania.

 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS do urządzenia USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik (*.cap) do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie do portu USB docelowego komputera, gdy jest ON WYŁĄCZONY.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button menu

 5. Naciśnij klawisz F4, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Odłącz urządzenie USB.
 9. Uruchom komputer ponownie.
Odzyskiwanie systemu BIOS – przełącznik zabezpieczeń
UwagaOdzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje wyczyszczenie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz kluczy systemu High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS (.cap) na urządzeniu USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik (*.cap) do urządzenia USB.
 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Otwórz obudowę i przesuń przełącznik na element obliczeniowy NUC do pozycji "Odzyskiwania", jak poniż poniżej. (Zobacz Specyfikacja produktu aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym ustawienia i konfigurację przełącznika).

  Recovery position

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera i włącz go.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Odłącz urządzenie USB.
 9. Przesuń przełącznik na pozycję "Normalną".
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom komputer ponownie.