Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla element obliczeniowy Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055729

01-12-2021

Uwaga
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla element obliczeniowy Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla elementów obliczeniowych Intel® NUC (PDF) PDF icon
  Rozmiar: 813 KB
  Data: listopad 2021 roku

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*

 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie uwzględniać obsługi poprawek błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obecnie produkowanych modyfikacji produktów.
 • Wszystkie zdjęcia użyte w przykładach w instrukcjach służą wyłącznie celom poglądowymi. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS są odpowiednie dla Twojego element obliczeniowy Intel® NUC.
 • Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel proponuje przeprowadzenie tego procesu w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).

Po każdej aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca wykonanie następujących czynności:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wartości domyślne systemu BIOS.
 3. W razie potrzeby dostosuj wszelkie ustawienia systemu BIOS (opcjonalne).
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Kliknij lub konkretną metodę, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS
 1. Pobierz I Zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (. EBU.exe) do katalogu przejściowego na docelowym komputerze. Przykład:Download and save the Express BIOS update file

   

 2. Kliknij dwukrotnie na *. Plik EBU.exe do uruchamiania ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.
  Run the Express BIOS update

 3. Wyświetli się okno dialogowe poleceń. Naciśnij Y aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć aktualizację.

  Command dialog appears

 4. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 5. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się z powrotem do systemu Windows.
Aktualizacja F7

Funkcja F7 BIOS Flash Update umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz odzyskiwania systemu BIOS (.cap) plik do urządzenia USB. Przykład:

  Recovery BIOS capsule

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera.
 3. Uruchomić komputera Intel NUC. Podczas rozruchu, gdy komputer F7 wyświetlony zostanie monit, Naciśnij F7 aby wejść do narzędzia BIOS Flash Update.

   

 4. Wybierz urządzenie USB oraz Naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 5. Wybierz Tthe .cap plik i Naciśnij Wprowadź

  Select the cap file

 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS przez Naciskając Wprowadź.

  Confirm you want to update the BIOS

 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait 2-5 minutes for the update to complete

 8. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się z powrotem do systemu Windows.
Aktualizacja menu przycisku zasilania

Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia aktualizację systemu BIOS elementów obliczeniowych Intel NUC podczas uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz I Zapisz odzyskiwanie systemu BIOS. (.cap) plik do urządzenia USB. Przykład:

  Download and save the BIOS update file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera Intel NUC, gdy jest on wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji.
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk zanim przejdziesz na przycisk wyłączenia przez 4 sekundy. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje w menu mogą się różnić, w zależności od modelu komputera Intel NUC.)

  Power Button Menu

 4. Naciśnij klawisz F7, aby rozpocząć aktualizację.
 5. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Select the USB device

 6. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się z powrotem do systemu Windows.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI.

 1. Pobierz plik aktualizacji UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip). Przykład:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie z *. UEFI.zip rozpakowywany jest w celu rozpakowynia plików.

  Double click the ZIP

 3. Skopiuj iFlashVEfi64.efi oraz pliki .cap do urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu na komputerze Intel NUC.
 5. Skonfigurować SYSTEM BIOS docelowego komputera do uruchomienia do powłoki EFI:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do Boot > Secure Boot.
  3. Wyłączyć Bezpiecznego rozruchu, jeśli jest włączona.
  4. Przejdź do priorytetu uruchamiania> uruchamiania.
  5. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 6. Naciśnij klawisz F10 podczas uruchamiania komputera, aby otworzyć menu startowe.
 7. Wybierz UEFI: wbudowana powłoka EFI.

  Select UEFI Built in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na pendrive USB poprzez wpisanie polecenia fsX: gdzie X to numer dysku USB z listy mapowanych urządzeń. Na przykład: jeśli Twój dysk USB to fs0, wpisz fs0: i naciśnij klawisz Enter.
 9. W wierszu poleceń, Typu iFlashVEfi64.efi XXX.cap /q /jbc, gdzie XXX.cap to nazwa pliku .cap oraz Naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij klawisz Y, aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na ukończenie aktualizacji systemu BIOS.

  BIOS update process status window

 12. Po ukończeniu aktualizacji komputer uruchomi się ponownie.
 13. Ustawić system BIOS z powrotem do oryginalnych ustawień:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do priorytetu uruchamiania> uruchamiania .
  4. Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Przejdź do Boot > Secure Boot.
  6. Włącz opcję bezpiecznego rozruchu,jeśli domyślnie była ona włączona.
  7. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS — menu przycisku zasilania

Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą menu przycisku zasilania

 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS do urządzenia USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*.cap) do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie do portu USB docelowego komputera, gdy jest on wyłączony.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w dół przez 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button menu

 5. Naciśnij klawisz F4, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Usuń urządzenie USB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
Odzyskiwanie systemu BIOS — przełącznik bezpieczeństwa
UwagaOdzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje usunięcie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz kluczy high-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz I Zapisz plik Odzyskiwania systemu BIOS (.cap) do urządzenia USB. Przykład:

  Save the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*.cap) do urządzenia USB.
 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Otwórz obudowę i przesuń przełącznik na element obliczeniowy NUC na pozycję "Odzyskiwania", jak na poniższym zdjęciu. (Zobacz Specyfikacja produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym ustawień przełącznika i konfiguracji).

  Recovery position

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera i włącz go.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Usuń urządzenie USB.
 9. Przesuń przełącznik na pozycję "normalną".
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom ponownie komputer.