Instalacja systemu Windows* dla element Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055731

22-04-2022

Przygotuj instalację

 1. Zalecane: zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji, ponieważ często uwzględniane są ważne poprawki i aktualizacje zabezpieczeń.
 2. Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę portów USB dla Klawiatury, myszy i nośników instalacyjnych. Może być konieczne podłączenie koncentratora USB do urządzenia dokowania.
 3. Korzystając z innego komputera podłączonego do Internetu, pobierz najnowszy sterownik sieci bezprzewodowej dla Twojego element Intel® NUC. Zapisz go na urządzeniu przenośnym USB. Po instalacji systemu Windows* należy zainstalować ten sterownik.
 4. Przygotuj obraz systemu Windows (zakupiony oddzielnie) na urządzeniu przenośnym USB lub na nośnikach CD/DVD.

Zainstaluj system Windows

 1. Podłącz urządzenie zawierające obraz instalacyjny systemu Windows.
 2. Włącz zasilanie element Intel NUC.
 3. Na wierszu polecenia podczas uruchamiania naciśnij klawisz F10 , by otworzyć menu startowe. Wybierz dysk instalacyjny.
 4. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

Po ukończeniu instalacji

 1. Po ukończeniu konfiguracji systemu Windows zainstaluj sterownik sieci bezprzewodowej pobrany w kroku 3.
 2. Połącz się z Internetem.
 3. Zainstalować Aktualizacje systemu Windows (opcjonalnie).
 4. Pobierz i zainstaluj pozostałe sterowniki element Intel NUC z Centrum pobierania.
Powiązane tematy
Specyfikacja produktu dla elementów Intel® NUC
Jak zainstalować system Windows* z urządzenia USB?