Cicha instalacja programu Intel® Wi-Fi Driver 21.50. X lub nowszego dla systemu Windows * 10

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055825

23-11-2020

Omówienie instalacji dyskretnej

Administratorzy IT mogą korzystać z dyskretnej metody instalacji, aby zapobiec interwencji użytkownika podczas instalowania sterowników i oprogramowania systemowego dla odpowiednich kart sieciowych Intel®. Wykonaj następujące instrukcje, aby zaimplementować cichą instalację tylko dla sterowników Wi-Fi systemu Windows® 10 , używając sterownika pakietu instalacyjnego w wersji 21.50. x lub nowszego

Uwaga

Informacje te są przeznaczone dla administratorów IT, sprzedawców i integratorów, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę na temat technologii informatycznych. Te informacje nie są przeznaczone dla użytkowników końcowych.

Wymagane pliki:
Pobierz pakiet Windows * 10 Drivers Only , od oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless pobierania i urządzeń Wi-Fi. Te pakiety mają następujący format nazwy pliku:

WiFi_wer_Driverbitów_system operacyjny OS. exe

Ver: wersja pakietu
Bitową: czy system operacyjny ma numer 32-czy 64-bitowy.
System operacyjny: wersjasystemu operacyjnego

Przykład: pakiet tylko wersja 21.60.2 sterownika dla systemu Windows® 10 64-bitowy ma następującą nazwę pliku:

WiFi_21 WiFi_21.60.2_Driver64_Win10. exe

Firma Intel zaleca, aby zawsze korzystać z najnowszych dostępnych sterowników.

Kroki instalacji & szczegóły

 1. Pobierz plik opisany wyżej.
 2. W wierszu polecenia Uruchom jako administrator przejdź do podkatalogu, w którym znajduje się plik.
 3. Wpisz nazwę pliku EXE, a po nim pomoc (np. WiFi_21.60.2_Driver64_Win10. exe-Help). Spowoduje to otwarcie listy opcji dotyczących instalacji dyskretnej za pomocą pliku EXE, jak pokazano na ilustracji poniżej.
 4. Dostępne opcje:
  1. [-q |-quiet |-s |-Silent]-cicha instalacja bez interfejsu użytkownika
  2. [-l |-log < plik_dziennika >]-log do określonego pliku
  3. [-Repair]-napraw (lub Instaluj, jeśli nie jest zainstalowana)
 5. Kliknij przycisk Zakończ po dokonaniu wyboru.

Przykład wiersza polecenia:

"WiFi_21.60.2_Driver64_Win10. exe-q-s"