Jak przeprowadzić cichą instalację systemu Intel® Wi-Fi Driver wersji 21.50.X lub nowszej dla systemu Windows® 10?

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000055825

21-01-2022

Omówienie instalacji dyskretnej

Administratorzy IT mogą korzystać z metody dyskretnej instalacji, aby zapobiec interwencji użytkownika podczas instalacji sterowników systemowych i oprogramowania dla odpowiednich kart sieci bezprzewodowej Intel®. Użyj następujących instrukcji w celu wdrożenia dyskretnej instalacji dla pakietu wyłącznie sterowników Wi-Fi Windows® 10 przy użyciu sterownika pakietu instalacyjnego wersji 21.50.x lub nowszej.

Uwaga

Informacje te przeznaczone są dla administratorów IT, sprzedawców i integratorów posiadających zaawansowany poziom wiedzy na temat technologii informatycznych. Informacje te nie są przeznaczone do użytku przez użytkowników końcowych.

Wymagane pliki:
Pobierz pakiet zawierający jedynie sterowniki dla systemu Windows* 10 ze sterowników pobierania Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i Wi-Fi. Pakiety te mają następujący format nazwy pliku:

WiFi_Ver_DriverBitness_System operacyjny.exe

Ver:Wersja pakietu
Bitness:niezależnie od tego, czy system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy.
System operacyjny:wersja systemu operacyjnego

Przykład: pakiet sterownika wersji 21.60.2 dla systemu Windows® 10 64-bitowego ma następującą nazwę pliku:

WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe

Firma Intel zaleca zawsze korzystanie z najnowszych dostępnych sterowników.

Etapy instalacji i szczegóły

 1. Pobierz opisany powyżej plik.
 2. Z wiersza poleceń uruchom jako administrator, przejdź do podkatalogu, w którym znajduje się plik.
 3. Wpisz nazwę pliku EXE, po którym następuje — help  (tj. WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe — pomoc). Otworzy to listę opcji dyskretnej instalacji przy użyciu pliku EXE, jak pokazano na poniższym obrazie.
 4. Dostępne opcje to:
  1. [-q|-quiet|-s|-silent] — instalacja dyskretna bez interfejsu użytkownika
  2. [-l|-log ] — Zaloguj się do określonego pliku
  3. [-repair] — Napraw (lub zainstaluj, jeśli nie jest zainstalowany)
 5. Kliknij Przycisk Zakończ po dokonaniu wyboru.

Przykład wiersza poleceń instalacji:

Install:  "WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe -q -s"

Odinstaluj przykład wiersza poleceń:

Uninstall: "WiFi_21.60.2_Driver64_Win10.exe -uninstall"

Uwaga

Ten wiersz poleceń nie pozwala na ciche odinstalowanie.