Intel® Memory and Storage Tool: szybkie wskazówki, jak wyświetlić szczegółowe informacje o dysku, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe oraz wyświetlić/eksportować dzienniki SMART

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000055927

14-01-2022

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) łączy funkcjonalność i obsługę innych narzędzi, takich jak Intel® SSD Toolbox, Intel® Datacenter Tool i Intel® SSD Pro Admin Tool.

Narzędzie może być wykorzystane z GUI (graficzny interfejs użytkownika lub WIERSZ POLECEŃ). Dzięki każdym z nich możesz monitorować stan Intel SSD i zarządzać nim, być na bieżąco z oprogramowaniem sprzętowym oraz wyświetlać odpowiednie dzienniki do dalszej analizy.

Poniżej podano wskazówki dotyczące niektórych kluczowych możliwości.

Uwaga

Ten film jest również pomocny w zgłębianie monitorowania stanu systemu i aktualizacji oprogramowania sprzętowego z Intel® MAS.

Zasoby:aplikacja, przewodnik instalacji i podręcznik użytkownika są dostępne w Centrum pobierania:

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Interfejs wiersza poleceń (CLI)
 1. Zidentyfikuj i wyświetl informacje o dysku.
  1. [Windows*] Otwórz Wiersz poleceń jako administrator.
   1. Kliknij menu Systemu Windows.
   2. Wpisz wiersz poleceń.
   3. Kliknij Uruchom jako administrator.
  2. [Linux*] Otwórz Terminal z uprawnieniami podstawowymi.
   1. Naciśnij klawisz CTRL+ALT+T.
   2. Wpisz sudo su (upewnij się, że interfejs wiersza poleceń zaczyna się od nr, a nie $, ponieważ oznacza to, że użytkownik ma uprawnienia podstawowe).)
  3. Wpisz następujące czynności: intelmas show -intelssd (na przykład obrazy w poniższych krokach pochodzą z systemu Windows).
  4. Odesłanie do Indeks numer dysku. Wykorzystamy 1 jako przykład poniżej:

   Index number of the drive

 2. Wyświetl/wyeksportuj dzienniki technologii SMART (samodzielnego monitorowania i raportowania).
  1. W przypadku dysków SATA: wpisz intelmas show -smart -intelssd 1
  2. W przypadku dysków PCIe*: Typu intelmas show -nvmelog smarthealthinfo -intelssd 1

   Uwaga

   Skopiuj i wkleij ekran w plik tekstowy lub dodaj następujące elementy na końcu powyższych poleceń > intelssdfilename.txt

   Podaj te informacje agentom pomocy technicznej.

 3. Wyeksportuj dodatkowe dzienniki dla pomocy technicznej firmy Intel.

  W przypadku wystąpienia problemu konieczne może być wyeksportowanie dodatkowych dzienników z dysku. nlogi nie są obsługiwane na wszystkich dyskach. W razie pytań skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

  1. Wpisz intelmas dump -nlog -intelssd 1 dla nloga. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dzienniki systemowe, wykonaj następujące czynności przed ciągnięciem dzienników: intelmas set -system EnableLog=true
  2. Zlokalizuj plik binarny nlog i TDKI.log w folderze Intel® Memory and Storage Tool, zwykle znajdującym się w Program Files (x86)\Intel
 4. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
  1. Potwierdź najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego obsługiwaną w narzędziach firmy Intel.
  2. Typu intelmas load -intelssd 1 (Użytkownik może stworzyć skrypt, który zaktualizuje wiele dysków).
   Uwaga

   SSD w RAID? Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować w takiej postaci, jak w systemach z Intel® RST, Intel® RSTe i Intel® VROC.

   Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą obsługiwanych kart RAID, najpierw użyj następującego polecenia: intelmas set -system EnableLSIAdapter='true'

   Obsługiwane karty RAID:

   • PAN SAS 9260-16i (chipset karty RAID LSI-2108)
   • PAN SAS 9270-8i (chipset karty RAID LSI-2208)
   • PAN SAS 9341-4i (chipset karty RAID LSI-3008)
   • PAN SAS 9341-8i (chipset karty RAID LSI-3008)
   • PAN SAS 9361-4i (chipset karty RAID LSI-3108)

   W przypadku nieobsługiwanych konfiguracji klienci mogą korzystać z technologii MegaCli/StorCli lub innych narzędzi.

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) — tylko system Windows
 1. Informacje o stanie dysku i informacje o stanie dysku można znaleźć na głównej stronie dla każdego Intel® SSD w systemie.

  Health information and drive details

 2. Wyświetl/wyeksportuj dzienniki technologii SMART (samodzielnego monitorowania i raportowania).
  1. Wybierz dysk z panelu po lewej stronie.
  2. Hover ponad Funkcji Lub Wybierz funkcję, w zależności od wersji, z którą korzystasz, oraz Naciśnij Szczegóły dysku.

   Drive Details

  3. Atrybuty można przeglądać w narzędziu lub eksportować według Naciskając Tthe Eksportu Przycisk.

   Export button

 3. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
  1. Strona główna urządzenia wyświetli się, jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie jest dostępna, możesz potwierdzić, że najnowsza wersja aplikacji jest uruchomiona, klikając Przycisk Sprawdź aktualizacje.
  2. Jeśli jest dostępna, Naciśnij Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jak po raz ostatni na poniższym obrazie.

   Check for firmware update

  3. Naciśnij Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i ukończyć ten proces.

   Firmware Update page

 

Powiązane tematy
Przegląd narzędzi dysk półprzewodnikowy Intel® / SSD Intel®
Dyski Intel® SSD: ważne wskaźniki atrybutu SMART
Atrybuty SMART w Intel® SSD Consumer Family
Atrybuty Intel® SSD Data Center Family SMART