Procesor Intel® – poradnik o przeciekach danych, INTEL-SA-00329, ujawniony 27 stycznia 2020

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000055993

27-01-2020

27 stycznia 2020, firma Intel publicznie ujawniła potencjalne luki w zabezpieczeniach w niektórych procesorach Intel®, które mogą umożliwiać ujawnienie informacji. Te dwie usterki są określane mianem próbek z rejestrem wektorowym i próbkami wykluczeń L1D oraz zostały sklasyfikowane jako niskie (2,8) i średni (6,5) w odniesieniu do standardowych CVSSów branżowych.

Nie ma żadnych raportów na temat tych luk w zabezpieczeniach rzeczywistych.

Aktywnie współpracuje z partnerami branżowymi i oczekujesz zwolnienia mikrokodu aktualizacji tych luk poprzez normalny proces aktualizacji platformy Intel (IPU) w najbliższych tygodniach.

Zagrożone produkty:

Wyświetl listę produktów, których dotyczy problem.

Zalecenia:

Firma Intel będzie, w ramach naszego procesu aktualizacji platformy Intel (IPU),, wydać klientom i partnerom firmy Intel®e aktualizacje mikrokodu.

Firma Intel zaleca, aby użytkownicy zagrożonych procesorów Intel® sprawdzali u swoich producentów systemów i dostawców oprogramowania systemowego, a także aktualizując do najnowszej aktualizacji mikrokodu, kiedy są dostępne.

Dalsze szczegóły techniczne dotyczące tych luk można znaleźć w następujących lokalizacjach:

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel.