Seria wideo Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000056028

05-02-2020

Ten film to wstęp do serii szkoleniowej i zawiera krótki opis:

 • Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)
 • Intel vPro® platforma
 • Możliwości korzystania z funkcji zdalnego zarządzania

 

Ten film przedstawia na najważniejszych pojęciach, które należy rozumieć pod kątem Intel® EMA:

 • Obsługa wielodostępów
 • Opcje lokalizacji instalacji
 • Klient zainicjował dostęp zdalny do zdalnego sterowania poza pasmem
 • Zagadnienia sieciowe
 • Intel® AMT trybów obsługi administracyjnej

Ten plik wideo przechodzi przez proces instalacji serwera na potrzeby firmy Intel EMA:

 • Wymagania systemu operacyjnego i oprogramowania
 • Wymagane porty sieciowe
 • Informacje wymagane do procesu instalacji
 • Pokaz instalacji

Ten film przedstawia proces konfiguracji dzierżawcy:

 • Tworzenie profilu konfiguracji Intel AMT
 • Tworzenie konfiguracji grupy urządzeń
 • Instalacja agenta Intel EMA na punkcie końcowym

Film ten przeprowadzi Cię przez możliwości zarządzania zdalnymi punktami końcowymi:

 • Zarządzanie pozapasmowe z technologią Intel AMT
 • Zarządzanie wewnątrzpasmowe za pomocą agenta Intel EMA

W tym wideo omówiono Rozwiązywanie problemów z procesorem Intel EMA i Zawijanie w dół tej serii:

 • Najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać podczas pracy z firmą Intel EMA
 • Szczegółowe informacje na temat sposobu działania rejestrowania
 • Omówienie programu Intel EMA platform Manager
 • Porady dotyczące rozwiązywania problemów