Skonfiguruj i konfiguruj pamięć trwałą Intel® Optane™ firmy Intel za pomocą systemu BIOS®.

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000056041

05-01-2023

W tym artykule przedstawiono ustawienia systemu BIOS firmy Intel® w celu konfiguracji pamięci trwałej (PMem) Intel® Optane™.

Ten dokument PDF może być wykorzystywany również jako materiały szkoleniowe. Tematy dotyczące ustawień systemu BIOS obejmują:

  • Konfigurowanie trybów i opcji PMem
  • Wyświetlanie i konfigurowanie poszczególnych modułów
  • Monitorowanie stanu pmem i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  • Opcje zabezpieczeń
  • Tworzenie celów, regionów i przestrzeni nazw
  • Krótki opis

Pamięć trwała Intel® Optane™ (PMem) — ustawienia systemu BIOS (PDF) PDF icon
Rozmiar: 11,6 MB
Data: październik 2020 roku

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*